11 april 2022

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

<p>Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden....

6 april 2022

Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa

<p>Många män med psykisk ohälsa söker inte vård för sina symtom. Både kunskap om och attityder till psykisk...

5 april 2022

Inlåsning och kontroll hindrar vård på ungdomshem

<p>Miljön på särskilda ungdomshem innebär svårigheter för både de unga och personalen, visar en ny avhandling....

30 mars 2022

Förmaksflimmer kopplas till ökad risk för demens

<p>Personer med förmaksflimmer har förhöjd risk för demens. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.</p>

3 mars 2022

Tidig övervikt påverkar 20-åringars risk för hjärt-kärlsjukdom

<p>Unga vuxna som var överviktiga redan i tioårsåldern har en tydlig ökning av riskmarkörer för diabetes och...

11 januari 2022

Allt vanligare att föda barn efter 40

<p>I Sverige och Danmark föder allt fler kvinnor barn efter 40. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i...

24 augusti 2021

Primärvården missar barn med nydebuterad diabetes

<p>Fyra av tio barn med nydebuterad diabetes typ 1 fick inte regelmässig akutbehandling på sjukhus samma dag som familjerna sökte...

Kvinna som håller i en kaffekopp med texten The adventure begins".
9 augusti 2021

Bättre hälsa i klimakteriet med kunskap och stöd

<p>Ökad kunskap och individuellt stöd från primärvården kan minska besvär hos kvinnor under klimakteriet. Det visar en...

26 maj 2021

HPV-virus kopplat till ökad risk att föda för tidigt

<p>Kvinnor som bär på humant papillomvirus, HPV, löper ökad risk att föda för tidigt, vilket kan leda till...

20 maj 2021

Övervikt skyddar mot död vid svår bakteriell infektion

<p>Övervikt och fetma utgör riskfaktorer vid många sjukdomar, men kan vara ett skydd för patienter som vårdas på...

23 april 2021

Partiklar från vulkanutbrott ökade luftvägsbesvär

<p>Luftvägsproblemen bland befolkningen ökade markant i Reykjavik under ett av Islands största vulkanutbrott för sex år...

6 april 2021

Bättre återhämtning för vältränade efter kirurgi

<p>Personer som är fysiskt aktiva återhämtar sig bättre efter att de opererats för tjock- eller ändtarmscancer. Men att...

9 december 2020

Mindre risk för barnet med tidigare igångsättning

<p>Gravida kvinnor som går över tiden, speciellt förstföderskor, och deras barn, gynnas av igångsättning redan vid 41...

2 november 2020

Högre risk för framtida tarmläckage efter sfinkterskada

<p>Kvinnor som fått en skada på ändtarmens ringmuskel, analsfinktern, vid förlossning löper större risk att drabbas av...

15 oktober 2020

Längre liv efter fetmakirurgi

<p>Personer som genomgått fetmakirurgi lever i genomsnitt tre år längre än de som fått traditionell behandling mot sin...

17 februari 2020

Första svenska transplantationen av livmoder från avliden donator

<p>Det svenska teamet bakom forskningen kring livmodertransplantationer har för första gången genomfört en transplantation med...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera