Tema

Om forskning.se

Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Redaktionen tar också fram egna fördjupande artiklar om aktuella ämnen där olika forskare ger sina perspektiv. Vårt uppdrag är att se till att resultaten från svensk forskning når ut brett i samhället.

Då vi är en liten redaktion skrivs mycket av vårt material av frilansjournalister. Det du läser hos oss är kunskap baserat på forskning.

Bakom forskning.se står ett antal myndigheter och stiftelser som finansierar forskning, samt landets lärosäten. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet. Nyheterna på forskning.se kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier.

Bilder på sajten kommer huvudsakligen från bildbyrån Deposit eller Unsplash.

Tillgänglighet för forskning.se
Information om kakor (cookies)
Information om behandling av personuppgifter

HISTORIK
November 2001 – dåvarande Forskningsforum tar initiativ till att en portal om svensk forskning gemensamt bör finansieras och utvecklas av de forskningsfinansiärer som ingår i Forskningsforum.

Forskningsforum var ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. Forskningsforums ledamöter var utsedda av regeringen och bestod av riksdagspolitiker och representanter från universitet samt myndigheterna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Vetenskapsrådet administrerade verksamheten.

Maj 2002 – forskning.se öppnar med dåvarande FAS (Forte sedan 2013), Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA som ägare.

2004 – Ytterligare fyra finansiärer går in som ägare av forskning.se: KK-stiftelsen, MISTRA, Naturvårdsverket och Vårdalstiftelsen.

2006 – Energimyndigheten och Riksbankens Jubileumsfond går in som ägare.

2010 – Skolverket deltar i en löpande satsning – För dig i skolan – om utbildningsvetenskap och material som kan användas i undervisningen.

2012 – 10-årsjubileum firas med ny webbplats. Den nya webbplatsen nomineras till Sitevisions guldhand, Svenska publishing-priset och hamnar på Internet Worlds lista över de hundra bästa webbplatserma med motiveringen:

Att presentera svensk forskning på ett överskådligt sätt är verkligen ingen lätt uppgift, men Forskning.se gör det både ambitiöst och med ett mycket lyckat resultat. Det pedagogiska uppdraget går inte att ta miste på och möjligheterna med webben har i många fall utnyttjats på ett mycket smart sätt.”

2013 – Nya ägare tillkommer i form av Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Forskning.se och Expertsvar.se har förenats och drivs av samma styrgrupp.

2014 – Organisationen för forskning.se ändrades och styrgruppen ersätts 2015 av ett redaktionsråd, i kombination med en årstämma. Forskning.se får nya riktlinjer och förändrat uppdrag och målgrupp. Mistra går samtidigt ur samarbetet.

2015 – Vårdalstiftelsen läggs ned och går därmed ur samarbetet. En innehållsstrategi verkställs och ”nya forskning.se” lanseras den 23 november.

2016 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning

2017 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning

2018 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning