Tema

Om forskning.se

Forskning.se är en webbplats för dig som är nyfiken på nya upptäckter och söker kunskap baserad på forskning.

På forskning.se kan du ta del av forskningsresultat från svenska lärosäten och forskningsinstitut, hitta vetenskapliga svar på frågor du undrar över och läsa fördjupande artiklar om vitt skilda ämnen.

Forskning.ses uppdrag är att:

  • Bidra till att resultat från forskning kommer allmänheten till del
  • Göra det enkelt att hitta vetenskapligt baserad kunskap
  • Förklara vad forskning är

Forskning.se finansieras av myndigheterna Vinnova, Forte, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet, där redaktionen också har sin placering. Redaktionens arbete sker utan inflytande från finansiärerna.

Innehållet på forskning.se

Forskning.se ska se till att resultatet av svensk forskning kommer allmänheten till del. Det gör vi dels genom att publicera artiklar skrivna av redaktionen eller av frilansande vetenskapsjournalister och dels genom att publicera pressmeddelanden från lärosäten och forskningsinstitut.

Artiklar från forskning.se

Redaktionens ambition är att lyfta angelägna forskningsresultat och belysa aktuella samhällsfrågor ur ett forskningsperspektiv. Artiklar skrivna av redaktionens medarbetare, eller av frilansjournalister, är märkta ”Artikel från forskning.se” och några exempel på dessa är:

Här kan du hitta fler av våra egna artiklar.

Forskningsnyheter från lärosätena

En stor del av den forskning som bedrivs i Sverige är finansierad med skattemedel. Genom att forskningsresultaten publiceras på forskning.se kan alla ta del av dem. Forskningsnyheterna på forskning.se är baserade på pressmeddelanden från lärosätena. Du känner igen dem på att lärosätet finns angivet under rubriken, som till exempel ”Artikel från Lunds universitet”.

Här hittar du de senaste forskningsnyheterna.

Vi som arbetar med forskning.se är inte forskare själva, men du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller tips. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Bilder på sajten kommer huvudsakligen från bildbyrån Deposit eller Unsplash.

Tillgänglighet för forskning.se
Information om kakor (cookies)
Information om behandling av personuppgifter

HISTORIK
November 2001 – dåvarande Forskningsforum tar initiativ till att en portal om svensk forskning gemensamt bör finansieras och utvecklas av de forskningsfinansiärer som ingår i Forskningsforum.

Forskningsforum var ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. Forskningsforums ledamöter var utsedda av regeringen och bestod av riksdagspolitiker och representanter från universitet samt myndigheterna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Vetenskapsrådet administrerade verksamheten.

Maj 2002 – forskning.se öppnar med dåvarande FAS (Forte sedan 2013), Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA som ägare.

2004 – Ytterligare fyra finansiärer går in som ägare av forskning.se: KK-stiftelsen, MISTRA, Naturvårdsverket och Vårdalstiftelsen.

2006 – Energimyndigheten och Riksbankens Jubileumsfond går in som ägare.

2010 – Skolverket deltar i en löpande satsning – För dig i skolan – om utbildningsvetenskap och material som kan användas i undervisningen.

2012 – 10-årsjubileum firas med ny webbplats. Den nya webbplatsen nomineras till Sitevisions guldhand, Svenska publishing-priset och hamnar på Internet Worlds lista över de hundra bästa webbplatserma med motiveringen:

Att presentera svensk forskning på ett överskådligt sätt är verkligen ingen lätt uppgift, men Forskning.se gör det både ambitiöst och med ett mycket lyckat resultat. Det pedagogiska uppdraget går inte att ta miste på och möjligheterna med webben har i många fall utnyttjats på ett mycket smart sätt.”

2013 – Nya ägare tillkommer i form av Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Forskning.se och Expertsvar.se har förenats och drivs av samma styrgrupp.

2014 – Organisationen för forskning.se ändrades och styrgruppen ersätts 2015 av ett redaktionsråd, i kombination med en årstämma. Forskning.se får nya riktlinjer och förändrat uppdrag och målgrupp. Mistra går samtidigt ur samarbetet.

2015 – Vårdalstiftelsen läggs ned och går därmed ur samarbetet. En innehållsstrategi verkställs och ”nya forskning.se” lanseras den 23 november.

2016 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning

2017 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning

2018 – Utsedd av IDG till en av Sveriges fem bästa sajter inom utbildning