VINJETT TEXT
träning

Nix, pillren trimmar inte kroppen

De lovar inte guld och gröna skogar men väl kraft, styrka och uthållighet. Men vilka kosttillskott är det egentligen som fungerar?

Läs artikeln

Nyhet från forskning.se, 10 september 2019

Fler artiklar från forskning.se

Tema

Havets läskigheter på menyn

Sjöpung, havsborstmaskar, trollhummer, havssnäckor, tångräkor och öronmaneter – det låter mer som läskigheter än läckerheter. Men i asiatiska länder som…

Läs mer

17 sep |forskning.se

Så ska bönderna tackla klimatkrisen

Det börjar brännas för bönderna. Odlingsmetoder och grödor måste anpassas till extremväder och varmare klimat. Klimatkrisen kommer att sudda ut…

Läs mer

03 sep |forskning.se

Därför behövs grönområden på förskolan

Grönt är skönt. Särskilt på förskolan. Att leka i naturområden har många positiva effekter – både fysiskt och psykiskt. Att…

Läs mer

27 aug |forskning.se

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden…

Läs mer

19 aug |forskning.se

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Idag kan vi kartlägga en persons hela arvsmassa snabbare och billigare än förut. Det gör det möjligt att behandla patienter…

Läs mer

14 aug |forskning.se

Fosfor från Marocko styr världens matproduktion

Världens största fosforreserver ligger i Marocko. Landet är dessutom världens största exportör och världens tredje största producent av det livsviktiga…

Läs mer

08 aug |forskning.se

Resistent svamp nytt dödligt hot

De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig från sjukhus till sjukhus och finns nu på alla…

Läs mer

01 aug |forskning.se

Saltvatten räddning när grundvattnet sinar

Det råder vattenbrist i stora delar av Sverige – trots allt regn. Och den tilltagande grundvattenbristen hotar svensk vattenförsörjning. Renat…

Läs mer

11 jul |forskning.se

Att bromsa åldrandet inte längre science fiction

Kan vi i framtiden få mediciner som bromsar åldrandet och gör oss friskare under våra sista år? Det låter som…

Läs mer

02 jul |forskning.se

Lattepappan – inte så jämställd som du tror

Han tar gärna hand om barnen, men hon får ta hand om föräldrarna. Bilden av den närvarande, svenska jämställda pappan…

Läs mer

25 jun |forskning.se

Nu grönskar det för proteinerna

Vårt behov av alternativa proteiner har aldrig varit större. När alltfler äter mindre kött av hänsyn till djuren, klimatet eller…

Läs mer

19 jun |forskning.se

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år…

Läs mer

12 jun |forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Trädplantering – ingen universallösning för klimatet

I somras publicerades en uppmärksammad forskningsstudie om hur trädplantering kan bidra till att rädda klimatet. Men många forskare har kritiserat trädplantering som en problematisk metod, som istället riskerar att ta fokus från att vi drastiskt måste minska utsläppen om vi…

Läs mer

20 sep |Lunds universitet | Miljö

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem…

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik Samhälle & kultur

Mobilen har förändrat hur vi ser på social kompetens

Att ständigt vara aktiv på nätet premieras och uppmuntras av samhället. Därför har vi också börjat acceptera att människor beter sig allmänt ohyfsat mot oss. Mobilen går före allt. Det menar Nanna Gillberg på Handelshögskolan i Göteborg. 

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

Privata sjukvårdsförsäkringar hotar den svenska välfärdsmodellen

I dag har 650 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring. Den snabba framväxten av privata eller snarare halvprivata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, det menar forskaren i ekonomisk historia, John Lapidus.

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Så får patienter i psykiatrin mer makt över sin egen vård

Det krävs förändringar för att patienterna ska kunna bli mer delaktiga i beslut som rör den egna vården. Det menar Katarina Grim, forskare inom vårdvetenskap som utvecklat ett digitalt stöd, för att underlätta ett delat beslutsfattande inom psykiatrin. En av…

Läs mer

19 sep |Högskolan Dalarna | Hälsa & medicin

Forskare avråder från inkomstförsäkring för bönder

Det finns inte tillräckligt starka skäl för att införa EU:s inkomstförsäkring för jordbruket i Sverige, menar forskare som utrett stödformen. Inkomstrisken för bönderna är ungefär densamma som för andra småföretagare. Och det är tveksamt om det finns skäl att särbehandla…

Läs mer

19 sep |SLU | Natur & teknik Samhälle & kultur

Därför utsöndras insulin inte alltid som det ska

En tidigare okänd mekanism som kontrollerar frisättningen av det blodsockersänkande hormonet insulin från bukspottkörteln har identifierats av forskare vid Uppsala universitet. Nu hoppas forskarna att upptäckten kan leda till nya behandlingar av typ 2-diabetes.

Läs mer

19 sep |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Vissa straff saknar moraliskt berättigande

Kan någon förtjäna att straffas om vi saknar fri vilja? I en filosofisk avhandling från Göteborgs universitet menar forskaren att delar av rättssystemet saknar moraliskt berättigande och behöver revideras.

Läs mer

19 sep |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

Cancerrisken i gammalt glasbruksområde minskar

Marken runt gamla nedlagda glasbruk är ofta starkt förorenad. Trots detta finns ingen tydlig koppling mellan förekomsten av cancer och lokalt producerad mat från området. Risken för cancer har minskat under de senaste fyrtio åren.

Läs mer

19 sep |Linköpings universitet | Miljö

Blodbrist under tidig graviditet kopplad till intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism

Blodbrist tidigt i graviditeten kopplas till en ökad risk för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet. Blodbrist mot slutet av graviditeten har inte samma korrelation. Upptäckten understryker vikten av tidig testning för järnnivåer och näringsrådgivning.

Läs mer

18 sep |Karolinska Institutet | Hälsa & medicin

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller

Upp till var tredje operation där lymfkörtlar tas bort vid bröstcancer skulle kunna undvikas med bättre beräkningsmodeller som baseras på tumörens genetiska profil och rutinmässigt insamlade uppgifter om tumöregenskaper.

Läs mer

18 sep |Lunds universitet | Hälsa & medicin

Hur trygga vi känner oss är kopplat till platsens rykte

Varför upplever vi vissa platser som otrygga – trots att risken för brottslighet där är låg? Berättelsen om en plats har oväntad stor betydelse för hur vi knyter an till ett område, enligt etnologen Elisabeth Högdahl. Hennes forskning kan förändra…

Läs mer

18 sep |Lunds universitet | Samhälle & kultur

Spelteknik förenklar för maskinförare i skogen

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar. Så kallad kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar arbetet för maskinförare.

Läs mer

18 sep |Skogforsk | Natur & teknik

Göteborgare upplever ökad trygghet

Tryggheten och samhörigheten i Göteborg  har ökat, medan stödet för en linbana över Göta älv har blivit svagare. Det är några av slutsatserna i 2018 års SOM-undersökning där 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare får svara på frågor om till exempel trygghet, lokalpolitik…

Läs mer

18 sep |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

Knepen som gör matteuppgifterna lättare

Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Läs mer

18 sep |Göteborgs universitet | Utbildning & skola

Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer

Majoranapartiklar är en slags halva elektroner. Nu har Uppsalafysiker kommit fram till hur man skilja mellan äkta och falska majoranatillstånd. Det innebär ett stort steg för utvecklingen av supraledare och avancerade kvantdatorer.

Läs mer

18 sep |Uppsala universitet | Natur & teknik

Megastäder orsakar skövling av regnskog

När städer växer försvinner jordbruksmark i närområdet. Istället låter man skogar bli åkermark. Det bidrar till skogsskövling i regnskogar och gör också att städer blir sårbara ur ett försörjningsperspektiv. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs mer

18 sep |Högskolan i Gävle | Miljö Samhälle & kultur

Datorsimuleringar ger bättre förpackningsdesign

Högre fysisk hållbarhet, och mer lättöppnade. När design av nya livsmedelsförpackningar ska tas fram underlättar det med datorsimulering, visar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Läs mer

18 sep |Blekinge Tekniska Högskola | Natur & teknik

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem…

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Mobilen har förändrat hur vi ser på social kompetens

Att ständigt vara aktiv på nätet premieras och uppmuntras av samhället. Därför har vi också börjat acceptera att människor beter sig allmänt ohyfsat mot oss. Mobilen går före allt. Det menar Nanna Gillberg på Handelshögskolan i Göteborg. 

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Privata sjukvårdsförsäkringar hotar den svenska välfärdsmodellen

I dag har 650 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring. Den snabba framväxten av privata eller snarare halvprivata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, det menar forskaren i ekonomisk historia, John Lapidus.

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Sammanhållning och stolthet viktigt för en trivsam plats

Fin miljö och vackra omgivningar vill alla ha. Seniorer tycker också att ord som familj, vänner, landsbygd och trygghet är viktiga för att man ska trivas på en plats. Femtonåringar nämner saker som knutpunkt, jobb, respekt och mångfald. I alla…

Läs mer

19 sep |Högskolan Kristianstad

Forskare avråder från inkomstförsäkring för bönder

Det finns inte tillräckligt starka skäl för att införa EU:s inkomstförsäkring för jordbruket i Sverige, menar forskare som utrett stödformen. Inkomstrisken för bönderna är ungefär densamma som för andra småföretagare. Och det är tveksamt om det finns skäl att särbehandla…

Läs mer

19 sep |SLU

Vissa straff saknar moraliskt berättigande

Kan någon förtjäna att straffas om vi saknar fri vilja? I en filosofisk avhandling från Göteborgs universitet menar forskaren att delar av rättssystemet saknar moraliskt berättigande och behöver revideras.

Läs mer

19 sep |Göteborgs universitet

Hur trygga vi känner oss är kopplat till platsens rykte

Varför upplever vi vissa platser som otrygga – trots att risken för brottslighet där är låg? Berättelsen om en plats har oväntad stor betydelse för hur vi knyter an till ett område, enligt etnologen Elisabeth Högdahl. Hennes forskning kan förändra…

Läs mer

18 sep |Lunds universitet

Göteborgare upplever ökad trygghet

Tryggheten och samhörigheten i Göteborg  har ökat, medan stödet för en linbana över Göta älv har blivit svagare. Det är några av slutsatserna i 2018 års SOM-undersökning där 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare får svara på frågor om till exempel trygghet, lokalpolitik…

Läs mer

18 sep |Göteborgs universitet

Megastäder orsakar skövling av regnskog

När städer växer försvinner jordbruksmark i närområdet. Istället låter man skogar bli åkermark. Det bidrar till skogsskövling i regnskogar och gör också att städer blir sårbara ur ett försörjningsperspektiv. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs mer

18 sep |Högskolan i Gävle

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem…

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Privata sjukvårdsförsäkringar hotar den svenska välfärdsmodellen

I dag har 650 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring. Den snabba framväxten av privata eller snarare halvprivata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, det menar forskaren i ekonomisk historia, John Lapidus.

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Så får patienter i psykiatrin mer makt över sin egen vård

Det krävs förändringar för att patienterna ska kunna bli mer delaktiga i beslut som rör den egna vården. Det menar Katarina Grim, forskare inom vårdvetenskap som utvecklat ett digitalt stöd, för att underlätta ett delat beslutsfattande inom psykiatrin. En av…

Läs mer

19 sep |Högskolan Dalarna

Därför utsöndras insulin inte alltid som det ska

En tidigare okänd mekanism som kontrollerar frisättningen av det blodsockersänkande hormonet insulin från bukspottkörteln har identifierats av forskare vid Uppsala universitet. Nu hoppas forskarna att upptäckten kan leda till nya behandlingar av typ 2-diabetes.

Läs mer

19 sep |Uppsala universitet

Blodbrist under tidig graviditet kopplad till intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism

Blodbrist tidigt i graviditeten kopplas till en ökad risk för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet. Blodbrist mot slutet av graviditeten har inte samma korrelation. Upptäckten understryker vikten av tidig testning för järnnivåer och näringsrådgivning.

Läs mer

18 sep |Karolinska Institutet

Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller

Upp till var tredje operation där lymfkörtlar tas bort vid bröstcancer skulle kunna undvikas med bättre beräkningsmodeller som baseras på tumörens genetiska profil och rutinmässigt insamlade uppgifter om tumöregenskaper.

Läs mer

18 sep |Lunds universitet

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Tidigare studier har visat att när vi blir trötta fattar vi beslut mer rutinmässigt och skjuter gärna upp riskfyllda och osäkra val. Det gäller även för läkare, visar forskare vid Linköpings universitet som undersökt hur beslutströtthet påverkar beslutsfattande inom vården.

Läs mer

17 sep |Linköpings universitet

Operationssnittet avslöjar risk för nya cellförändringar

Risken att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation är högre om det funnits cellförändringar i den så kallade operationsmarginalen, det vill säga i närheten av ingreppet.

Läs mer

13 sep |Karolinska Institutet

Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

Nästan alla patienter erbjuds en så kallad Hjärtskola efter en första hjärtinfarkt. De som väljer att delta lever längre än de som tackar nej, visar en studie från Uppsala universitet.

Läs mer

13 sep |Uppsala universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem…

Läs mer

20 sep |Göteborgs universitet

Gigantisk asteroidsmäll gav ökad biologisk mångfald på jorden

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att en kollision i asteroidbältet för 470 miljoner år sedan radikalt förändrade livet på jorden. Solsystemet fylldes med enorma mängder damm varpå en unik istid, följd av en ökad biologisk…

Läs mer

19 sep |Lunds universitet

Forskare avråder från inkomstförsäkring för bönder

Det finns inte tillräckligt starka skäl för att införa EU:s inkomstförsäkring för jordbruket i Sverige, menar forskare som utrett stödformen. Inkomstrisken för bönderna är ungefär densamma som för andra småföretagare. Och det är tveksamt om det finns skäl att särbehandla…

Läs mer

19 sep |SLU

Spelteknik förenklar för maskinförare i skogen

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar. Så kallad kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar arbetet för maskinförare.

Läs mer

18 sep |Skogforsk

Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer

Majoranapartiklar är en slags halva elektroner. Nu har Uppsalafysiker kommit fram till hur man skilja mellan äkta och falska majoranatillstånd. Det innebär ett stort steg för utvecklingen av supraledare och avancerade kvantdatorer.

Läs mer

18 sep |Uppsala universitet

Datorsimuleringar ger bättre förpackningsdesign

Högre fysisk hållbarhet, och mer lättöppnade. När design av nya livsmedelsförpackningar ska tas fram underlättar det med datorsimulering, visar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Läs mer

18 sep |Blekinge Tekniska Högskola

Havets läskigheter på menyn

Sjöpung, havsborstmaskar, trollhummer, havssnäckor, tångräkor och öronmaneter – det låter mer som läskigheter än läckerheter. Men i asiatiska länder som Japan och Korea värderas många för oss främmande arter högt som delikatesser. I framtiden kan de bli självklarheter även på…

Läs mer

17 sep |forskning.se

Hur plasten är uppbyggd påverkar återvinningen

Smartare design av de polymerer som all plast består av, kan förbättra både funktionalitet och återvinningsbarhet av plasten.

Läs mer

17 sep |Lunds universitet

Smarta fåglar delade oftare upp sig i nya arter

En av de stora frågorna inom evolutionsbiologin handlar om ifall arternas egenskaper kan påverka hur de bildar nya arter. Nu har forskare kommmit fram till att fåglar med större hjärnor oftare delar upp sig i nya arter jämfört med arter…

Läs mer

13 sep |Göteborgs universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Trädplantering – ingen universallösning för klimatet

I somras publicerades en uppmärksammad forskningsstudie om hur trädplantering kan bidra till att rädda klimatet. Men många forskare har kritiserat trädplantering som en problematisk metod, som istället riskerar att ta fokus från att vi drastiskt måste minska utsläppen om vi…

Läs mer

20 sep |Lunds universitet

Cancerrisken i gammalt glasbruksområde minskar

Marken runt gamla nedlagda glasbruk är ofta starkt förorenad. Trots detta finns ingen tydlig koppling mellan förekomsten av cancer och lokalt producerad mat från området. Risken för cancer har minskat under de senaste fyrtio åren.

Läs mer

19 sep |Linköpings universitet

Megastäder orsakar skövling av regnskog

När städer växer försvinner jordbruksmark i närområdet. Istället låter man skogar bli åkermark. Det bidrar till skogsskövling i regnskogar och gör också att städer blir sårbara ur ett försörjningsperspektiv. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs mer

18 sep |Högskolan i Gävle

Hur plasten är uppbyggd påverkar återvinningen

Smartare design av de polymerer som all plast består av, kan förbättra både funktionalitet och återvinningsbarhet av plasten.

Läs mer

17 sep |Lunds universitet

Torskens meny ger verktyg för bättre fiskförvaltning

Balansen mellan rovfisken torsk och bytesdjuren sill och skarpsill är viktig för både fisket och ekosystemet i Östersjön. Nataliia Kulatska vid SLU har utvecklat en modell som beskriver fiskbeståndens interaktion och kan användas för en långsiktigt hållbar och lönsam fiskförvaltning.

Läs mer

17 sep |SLU

Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. – Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke Neumann, forskare vid SLU:s…

Läs mer

12 sep |SLU

Skonsammare fiskfällor för både fisk, fiskare och miljö

En ny fiskfälla för strömming, abborre och siklöja har utvecklats för att vara mer lätthanterlig och samtidigt ge bra fångster. Den är skonsammare för fiskare, fisken och miljön. Nu ska fiskeredskapet utvecklas vidare vid Högskolan i Gävle i samarbete med…

Läs mer

12 sep |Högskolan i Gävle

Mer växthusgaser från floder när permafrosten tinar

Varmare klimat och en upptining av permafrost gör att utsläppen av växthusgaser från Västsibiriska floder och sjöar ökar. Det visar Svetlana Serikova i en avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

09 sep |Umeå universitet

Kebnekaises sydtopp en meter lägre än nordtoppen

Vid den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp som genomfördes den 3 september mättes höjden på Sydtoppen till 2095,6 meter – det vill säga 1,2 meter lägre än Nordtoppens 2096,8 meter. 

Läs mer

05 sep |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Knepen som gör matteuppgifterna lättare

Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Läs mer

18 sep |Göteborgs universitet

Fokus på ämnesinnehåll främjar kritiskt tänkande

En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar praktiknära forskning från Stockholms universitet.

Läs mer

16 sep |Stockholms universitet

Språket kan göra matematikuppgifter svårare

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan språkliga egenskaper i texten göra uppgiften onödigt svår. Även vid översättning av internationella prov är det viktigt att uppgifterna inte blir olika svåra beroende på vilket språk som används. Det framgår…

Läs mer

02 sep |Umeå universitet

Därför behövs grönområden på förskolan

Grönt är skönt. Särskilt på förskolan. Att leka i naturområden har många positiva effekter – både fysiskt och psykiskt. Att röra på sig ger förstås bättre hälsa, men att vara utomhus stimulerar också kreativiteten, förbättrar koncentrationen och ger ökad samhörighet…

Läs mer

27 aug |forskning.se

När duplot får lämna rummet blir leken mer jämlik

Genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering går det att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn. Rummet där lekar äger rum ska vara så flexibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där.…

Läs mer

26 aug |Mälardalens högskola

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan…

Läs mer

19 aug |forskning.se

Läsning i skolan samma som på 60-talet

När det gäller läsning i skolan är mycket sig likt sedan starten av den moderna grundskolan. Oavsett om eleverna läser digitalt eller i tryckt for, så ställs krav på hur läsningen ska gå till.

Läs mer

12 aug |Högskolan i Borås

Långvarig hetta drabbar barn på förskolor

Värmeböljan sommaren 2018 förde inte bara med sig skogsbränder utan innebar också problem för gamla och unga. Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom många gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.

Läs mer

19 jun |Göteborgs universitet

Så får även de yngsta barnen inflytande i förskolan

Alla barn ska ha inflytande över verksamheten i förskolan. Det säger läroplanen. För att inte exkludera 1-3-åringarna behöver pedagogerna släppa på den vuxna förståelsen och känna in barnens sinnliga och kroppsliga uttryck, visar en studie från Karlstads universitet.

Läs mer

18 jun |Karlstads universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens ingår på ett eller annat sätt i många människors vardag och påverkar viktiga demokratiska frågor om insyn, delaktighet, beslutsfattande och integritet.

Artificiell intelligens är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer.

Men vem bestämmer över algoritmerna? Och vad händer om maskiner får mer att säga till om än människor? Vi ger dig några av svaren – baserade på forskarintervjuer. Följ med på vår kunskapsresa om AI och framtidens samhälle!

Till AI-webben

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrev en till tre gånger i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta din prenumeration" längst ner i nyhetsbrevet.Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se.

Du kan även följa våra forskningsnyheter via RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet