andlighet

Skogen har blivit svenskarnas kyrka

Många svenskar har en andlig relation till naturen, enligt forskare. Det får konsekvenser för allt ifrån hur vi hanterar coronakrisen till hur vi kan skydda miljön.

Nyhet från forskning.se, 28 maj 2020

Fler artiklar från forskning.se

Tema

Livet efter coronakrisen

Mer inhemsk produktion, ett uppsving för kvinnligt ledarskap och högre status för vårdyrken. Det är några av de positiva effekter…

14 maj |forskning.se

Kan vi hindra nästa pandemi?

Samtidigt som covid-19 fortsätter skörda liv söker forskare svar på frågan: Hur kunde det ske? Senaste teorin är att viruset…

30 apr |forskning.se

Helt flippade klassrum

Omställningen till distansundervisning på gymnasierna har blivit en snabbkurs i digital undervisning för skolorna. Betygssättning och stöd de till de…

23 apr |forskning.se

3D-printad mat och virtuella restauranger retar aptiten

Trenden med närodlad mat har vuxit sig allt starkare, och med ökad risk för pandemier lär intresset bestå. Men även…

17 apr |forskning.se

De rika blir allt rikare

Klyftan mellan fattiga och rika i Sverige har ökat sedan 1980-talet, då den ekonomiska jämlikheten var som störst. Men coronakrisen…

02 apr |forskning.se

Miniorgan på labb används för att ta fram nya läkemedel

Organoider – levande modeller av mänskliga organ – ger forskarna en detaljerad bild av våra cellers inre liv. På Karolinska…

26 mar |forskning.se

Mobilskam? Datatrafiken måste dra mindre energi

Streamad film och videosamtal drar enorma mängder energi. Datatrafiken ökar ständigt, och nätet belastas än mer vid kriser, som coronautbrottet.…

19 mar |forskning.se

Hundens sjätte sinne – värmesensor i nosen

Hundar och andra rovdjur använder inte bara dofter för att lokalisera andra djur. Lundaforskaren Ronald Kröger visar nu att nosen…

04 mar |forskning.se

Jakten på vaccin mot coronavirus

Idag finns varken vaccin eller läkemedel som biter på det nya coronaviruset. Men forskning pågår på flera platser i världen.…

25 feb |forskning.se

Klirr i kassan när företag blir hållbara

Greta-generationen, morgondagens konsumenter, kräver ett hållbart konsumtionssamhälle. Något företagen måste rätta sig efter. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete kan idag göras lönsamt…

20 feb |forskning.se

Mobilköpet sätter spår i planeten

Använder du din mobil tills den går sönder? De flesta väljer att köpa en ny fast den gamla fungerar. Den…

11 feb |forskning.se

En legobit kan trigga hållbart tänkande i förskolan

Varför inte börja med en legobit? Var kommer den ifrån och vilka barn får leka med den? Mer invecklad än…

30 jan |forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Så blir relationen god mellan sjuksköterska, patient och närstående

Allt fler äldre med multisjuklighet blir liggande på sjukhusavdelningar. Närstående blir en viktig resurs i vården, och kommunikationen mellan parterna extra viktig. Forskning visar hur sjuksköterskor, patienter och närstående kan använda olika strategier för att tillsammans bygga en positiv vårdrelation.

05 jun |Högskolan Väst | Hälsa & medicin

Eleverna vill använda samiska men känner sig begränsade

Det handlar inte bara om styrdokument, utan också om vad individernas egna uppfattningar. Det konstaterar Kristina Belančić vid Umeå universitet efter att ha undersökt vad som påverkar hur samiska språket används i sameskolan. Hennes forskning visar att elever vill…

05 jun |Umeå universitet | Utbildning & skola

Vänskap på högstadiet är ett hårt arbete

Att ha kompisar är meningen med skolan, tycker ungdomarna i en ny avhandling. Bredvid skolarbetet är vänskapande ett hårt arbete som pockar på tid och energi. Gränser för vänskap är ständigt närvarande i samtalen i klassrummet, i matkön och på…

05 jun |Stockholms universitet | Utbildning & skola

Hemlösheten ökar i Sverige

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Viktiga orsaker är fattigdom och bristen på lägenheter. En trend är att allt fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund blir hemlösa. Detta visar en ny kunskapsöversikt om hemlöshet av Forte.

05 jun |Forte | Samhälle & kultur

Hårt liv som piga och dräng i början av 1600-talet

De skulle lyda och arbeta. Blev de slagna eller bestulna var flykt ett mer realistiskt alternativ än att dra husbonden inför rätta. I en ny avhandling om livet som piga och dräng i början av 1600-talet kartläggs tjänstehjonens arbetsuppgifter och…

05 jun |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis?

Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländskklingande namn något sämre betyg än tidigare. Det skulle kunna tolkas som att denna grupp blev positivt diskriminerad innan anonymiseringsreformen. Men denna trend syntes även en period före…

04 jun |Stockholms universitet | Samhälle & kultur Utbildning & skola

Djur och natur ger goda förutsättningar för barn med autism

Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Den motoriska utvecklingen stimulerades. Kontakt med djur och natur skapar goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos unga med autism, visar en undersökning gjord av Kristina Byström, forskarstuderande och psykolog…

04 jun |SLU | Hälsa & medicin

Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis

Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid…

04 jun |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Ekar som knoppar tidigt slipper kräsen fjärilsmal

Tidpunkten för ekarnas knoppsprickning avgör i vilken utsträckning träden blir infekterade av den snedstreckade ekstyltmalen. Om knopparna spricker vid fel tillfälle kan ekbladen bli så uppätna att det saknas utrymme för andra växtätande insekter. Den nya forskningen ger även insikt…

04 jun |SLU | Miljö & klimat Natur & teknik

Dna från Dödahavsrullarna löser historiska gåtor

Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna dna ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren, vars skinn använts till pergament, gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment…

04 jun |Uppsala universitet | Natur & teknik Samhälle & kultur

Unga med dålig kondition och fetma löper ökad risk för kronisk sjukdom

Personer med dålig kondition eller fetma i övre tonåren, löper ökad risk för svår hjärt-kärlsjukdom som vuxna – och därmed behöva sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Men redan en mindre förbättring av konditionen kan leda till lägre risk,…

04 jun |Linköpings universitet | Hälsa & medicin

Redan de första djuren hade parasiter

Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av parasiter. Forskarna konstaterar att parasitism förekom redan bland de allra första djuren. Detta framkommer i en ny forskningsartikel av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

04 jun |Naturhistoriska riksmuseet | Natur & teknik Samhälle & kultur

Kolesterolnivåerna sjunker i väst - men stiger i Asien

Människors nivåer av det som brukar kallas dåligt kolesterol sjunker kraftigt i västvärlden, men stiger i låg- och medelinkomstländer, särskilt i Asien. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar.

04 jun |Göteborgs universitet | Hälsa & medicin

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

Växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Särskilt känsliga för oväntade temperaturförändringar är växter i norr, som inte hunnit genomgå sina förberedelser för årstidsväxlingar. En global studie av temperaturtoleransen hos 1 028 arter, kan…

03 jun |Stockholms universitet | Miljö & klimat Natur & teknik

Unga brottsoffer får inte tillräckligt stöd

Trots att samhället erbjuder organiserat stöd till unga som utsatts för brott, är det svårt att veta vart man ska vända sig. Istället för att söka det stöd samhället erbjuder vänder sig unga hellre till familj och vänner, visar forskning.

03 jun |Örebro universitet | Samhälle & kultur

Lejon försvårar klimatanpassningen för bytesdjur

Risken att ätas av ett lejon kan påverka möjligheten för flera av Afrikas djur att anpassa sig till ett allt varmare klimat. Det menar ett internationellt forskarlag som med hjälp av viltkameror i skyddade områden i Sydafrika kunnat se att…

03 jun |SLU | Miljö & klimat

”Barn med bra liv” är målet med assisterad befruktning

Barnets framtida välfärd. Och ett ansvarsfullt användande av skattepengar. Det är det viktigaste för personal på fertilitetskliniker vid bedömning av barnlösa par och kvinnor vad gäller rätt till assisterad befruktning. Det visar en intervjustudie från Linköpings universitet.

03 jun |Linköpings universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Vilken påverkan får pandemin på äldres resande?

Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Forskare ska titta på hur äldres resvanor har förändrats, och vilken betydelse resandet har för välbefinnandet och möjligheten att leva det…

03 jun |Karlstads universitet | Samhälle & kultur

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Hemlösheten ökar i Sverige

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Viktiga orsaker är fattigdom och bristen på lägenheter. En trend är att allt fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund blir hemlösa. Detta visar en ny kunskapsöversikt om hemlöshet av Forte.

05 jun |Forte

Hårt liv som piga och dräng i början av 1600-talet

De skulle lyda och arbeta. Blev de slagna eller bestulna var flykt ett mer realistiskt alternativ än att dra husbonden inför rätta. I en ny avhandling om livet som piga och dräng i början av 1600-talet kartläggs tjänstehjonens arbetsuppgifter och…

05 jun |Göteborgs universitet

Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis?

Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländskklingande namn något sämre betyg än tidigare. Det skulle kunna tolkas som att denna grupp blev positivt diskriminerad innan anonymiseringsreformen. Men denna trend syntes även en period före…

04 jun |Stockholms universitet

Dna från Dödahavsrullarna löser historiska gåtor

Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna dna ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren, vars skinn använts till pergament, gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment…

04 jun |Uppsala universitet

Redan de första djuren hade parasiter

Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av parasiter. Forskarna konstaterar att parasitism förekom redan bland de allra första djuren. Detta framkommer i en ny forskningsartikel av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

04 jun |Naturhistoriska riksmuseet

Unga brottsoffer får inte tillräckligt stöd

Trots att samhället erbjuder organiserat stöd till unga som utsatts för brott, är det svårt att veta vart man ska vända sig. Istället för att söka det stöd samhället erbjuder vänder sig unga hellre till familj och vänner, visar forskning.

03 jun |Örebro universitet

”Barn med bra liv” är målet med assisterad befruktning

Barnets framtida välfärd. Och ett ansvarsfullt användande av skattepengar. Det är det viktigaste för personal på fertilitetskliniker vid bedömning av barnlösa par och kvinnor vad gäller rätt till assisterad befruktning. Det visar en intervjustudie från Linköpings universitet.

03 jun |Linköpings universitet

Vilken påverkan får pandemin på äldres resande?

Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Forskare ska titta på hur äldres resvanor har förändrats, och vilken betydelse resandet har för välbefinnandet och möjligheten att leva det…

03 jun |Karlstads universitet

Samordning av digitala tjänster kan minska vårt bilberoende

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

02 jun |Chalmers tekniska högskola

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Så blir relationen god mellan sjuksköterska, patient och närstående

Allt fler äldre med multisjuklighet blir liggande på sjukhusavdelningar. Närstående blir en viktig resurs i vården, och kommunikationen mellan parterna extra viktig. Forskning visar hur sjuksköterskor, patienter och närstående kan använda olika strategier för att tillsammans bygga en positiv vårdrelation.

05 jun |Högskolan Väst

Djur och natur ger goda förutsättningar för barn med autism

Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Den motoriska utvecklingen stimulerades. Kontakt med djur och natur skapar goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos unga med autism, visar en undersökning gjord av Kristina Byström, forskarstuderande och psykolog…

04 jun |SLU

Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis

Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid…

04 jun |Umeå universitet

Unga med dålig kondition och fetma löper ökad risk för kronisk sjukdom

Personer med dålig kondition eller fetma i övre tonåren, löper ökad risk för svår hjärt-kärlsjukdom som vuxna – och därmed behöva sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Men redan en mindre förbättring av konditionen kan leda till lägre risk,…

04 jun |Linköpings universitet

Kolesterolnivåerna sjunker i väst - men stiger i Asien

Människors nivåer av det som brukar kallas dåligt kolesterol sjunker kraftigt i västvärlden, men stiger i låg- och medelinkomstländer, särskilt i Asien. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar.

04 jun |Göteborgs universitet

”Barn med bra liv” är målet med assisterad befruktning

Barnets framtida välfärd. Och ett ansvarsfullt användande av skattepengar. Det är det viktigaste för personal på fertilitetskliniker vid bedömning av barnlösa par och kvinnor vad gäller rätt till assisterad befruktning. Det visar en intervjustudie från Linköpings universitet.

03 jun |Linköpings universitet

Sämre villkor för funktionsnedsatta att möta vuxenlivet

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har…

01 jun |Forte

Ny blodanalys kan ge säkrare dosering av hydroxiklorokin

En ny analysmetod för att mäta nivåer av läkemedlet hydroxiklorokin hos patienter med den reumatiska sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE), kan även visa sig användbar för andra områden inom sjukvården, som vid behandling av covid-19.

01 jun |Uppsala universitet

Studier om våld i nära relationer missar de mest utsatta

Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de har mätt på fel sätt. Du behöver fråga om hela det vuxna livet och få med tidigare relationer, då framträder de enorma…

29 maj |Högskolan i Gävle

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Ekar som knoppar tidigt slipper kräsen fjärilsmal

Tidpunkten för ekarnas knoppsprickning avgör i vilken utsträckning träden blir infekterade av den snedstreckade ekstyltmalen. Om knopparna spricker vid fel tillfälle kan ekbladen bli så uppätna att det saknas utrymme för andra växtätande insekter. Den nya forskningen ger även insikt…

04 jun |SLU

Dna från Dödahavsrullarna löser historiska gåtor

Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna dna ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren, vars skinn använts till pergament, gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment…

04 jun |Uppsala universitet

Redan de första djuren hade parasiter

Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av parasiter. Forskarna konstaterar att parasitism förekom redan bland de allra första djuren. Detta framkommer i en ny forskningsartikel av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

04 jun |Naturhistoriska riksmuseet

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

Växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Särskilt känsliga för oväntade temperaturförändringar är växter i norr, som inte hunnit genomgå sina förberedelser för årstidsväxlingar. En global studie av temperaturtoleransen hos 1 028 arter, kan…

03 jun |Stockholms universitet

Sant och falskt om parfymer och kroppslukter

Om du någon gång sniffat dig yr i en parfymaffär, kanske du också stött på påståenden om att pH-värde, doftnoter och feromoner påverkar doften. Är dessa och andra påståenden sanna? Och vad får oss i slutändan att lukta gott –…

02 jun |Lunds universitet

Samordning av digitala tjänster kan minska vårt bilberoende

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

02 jun |Chalmers tekniska högskola

Kiselgeler kan ersätta Rhoca-Gil som tätningsmedel

Nya tätningsmedel som bygger på kiseldioxidpartiklar istället för monomerer är både miljövänliga och står emot grundvatten bra. Denna typ kan ersätta material som det skandalomsusade tätningsmedlet Rhoca-Gil, enligt en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

02 jun |Göteborgs universitet

Ny form av magnetism upptäckt i grundämnet neodym

Grundämnet neodym har visat sig ha en hittills okänd form av magnetism, uppbyggd av en blandning av magnetiska spiraler, enligt forskning från Uppsala universitet. Upptäckten kan bli användbar i utvecklingen av mer miljövänlig teknik.

01 jun |Uppsala universitet

Bättre återvinning av batterier ger bättre nya batterier

Att mekanisk tvätta och separera återanvändbart material från gamla uttjänta batterier ger en bättre återvinning. Materialet kan användas direkt till bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier, visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

01 jun |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Ekar som knoppar tidigt slipper kräsen fjärilsmal

Tidpunkten för ekarnas knoppsprickning avgör i vilken utsträckning träden blir infekterade av den snedstreckade ekstyltmalen. Om knopparna spricker vid fel tillfälle kan ekbladen bli så uppätna att det saknas utrymme för andra växtätande insekter. Den nya forskningen ger även insikt…

04 jun |SLU

Oförberedda växter extra klimatkänsliga

Växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Särskilt känsliga för oväntade temperaturförändringar är växter i norr, som inte hunnit genomgå sina förberedelser för årstidsväxlingar. En global studie av temperaturtoleransen hos 1 028 arter, kan…

03 jun |Stockholms universitet

Lejon försvårar klimatanpassningen för bytesdjur

Risken att ätas av ett lejon kan påverka möjligheten för flera av Afrikas djur att anpassa sig till ett allt varmare klimat. Det menar ett internationellt forskarlag som med hjälp av viltkameror i skyddade områden i Sydafrika kunnat se att…

03 jun |SLU

Kiselgeler kan ersätta Rhoca-Gil som tätningsmedel

Nya tätningsmedel som bygger på kiseldioxidpartiklar istället för monomerer är både miljövänliga och står emot grundvatten bra. Denna typ kan ersätta material som det skandalomsusade tätningsmedlet Rhoca-Gil, enligt en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

02 jun |Göteborgs universitet

Drastiskt förändrad flora i Skåne

Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne. – Jag blev förvånad av att…

01 jun |Lunds universitet

Bättre återvinning av batterier ger bättre nya batterier

Att mekanisk tvätta och separera återanvändbart material från gamla uttjänta batterier ger en bättre återvinning. Materialet kan användas direkt till bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier, visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

01 jun |Stockholms universitet

Virkesförrådet ökar - men i långsammare takt

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter, visar SLU:s statistik från Riksskogstaxeringen 2020.

01 jun |SLU

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

Enligt FN ska 2020-talet bli ekosystemrestaureringens decennium. Att planera för framgångsrik restaureringen är därmed extra angeläget. Idag utförs de flesta restaureringar i vattendrag, oftast på korta sträckor. Men vid Umeå universitet visar forskare att projekt som planeras på landskapsnivå ger…

29 maj |Umeå universitet

Naturen har blivit svenskarnas kyrka

Många svenskar har en andlig relation till naturen, enligt forskare. Det får konsekvenser för allt ifrån hur vi hanterar coronakrisen till hur vi kan skydda miljön.

28 maj |forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Eleverna vill använda samiska men känner sig begränsade

Det handlar inte bara om styrdokument, utan också om vad individernas egna uppfattningar. Det konstaterar Kristina Belančić vid Umeå universitet efter att ha undersökt vad som påverkar hur samiska språket används i sameskolan. Hennes forskning visar att elever vill…

05 jun |Umeå universitet

Vänskap på högstadiet är ett hårt arbete

Att ha kompisar är meningen med skolan, tycker ungdomarna i en ny avhandling. Bredvid skolarbetet är vänskapande ett hårt arbete som pockar på tid och energi. Gränser för vänskap är ständigt närvarande i samtalen i klassrummet, i matkön och på…

05 jun |Stockholms universitet

Gör anonymiserade tentor rättningen mer rättvis?

Efter att samtliga salstentor anonymiserades på Stockholms universitet 2009, fick personer med utländskklingande namn något sämre betyg än tidigare. Det skulle kunna tolkas som att denna grupp blev positivt diskriminerad innan anonymiseringsreformen. Men denna trend syntes även en period före…

04 jun |Stockholms universitet

Håller matteböckerna måttet – och hur används de egentligen?

Elever använder inte alltid matteboken såsom författaren avsett och ibland tränar de på helt andra saker än den pedagogiska poängen med övningarna. Det framkommer i en avhandling från Mittuniversitetet.

01 jun |Mittuniversitetet

Alla tycker killarna är bättre – rapport från en högstadieskola

Prestation, tävlan, jämförelse och en norm som säger att killar är bättre än tjejer. Det fann idrottsvetaren Marie Larneby när hon följde en årskull elever genom hela högstadiet på en idrottsprofilerad högstadieskola.

27 maj |Malmö universitet

Barns fritidsaktiviteter är en klassfråga

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det. Men det är långt ifrån alla barn som erbjuds samma möjligheter visar ny forskning.

27 maj |Södertörns högskola

Barns inflytande i förskolan konkurreras ut av andra mål

Barns inflytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken trängs det undan av andra mål i läroplanen och av andra behov i verksamheten. Det visar en avhandling som vill lyfta diskussionen om vad barns inflytande betyder.

25 maj |Göteborgs universitet

Skolresorna skulle forma framtidens medborgare

I Portugal har skolresor genom historien använts för att modernisera skolundervisningen och samhället. Forskning från Umeå universitet visar hur skolresorna är kopplade till en idé om utbildning som ett instrument för samhällsutveckling och framsteg för nationen.

19 maj |Umeå universitet

Ämnesinnehållet kan bli underordnat i ett digitalt klassrum

Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det risk att de digitala verktygen - inte undervisningsinnehållet - hamnar i fokus. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

06 maj |Göteborgs universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens ingår på ett eller annat sätt i många människors vardag och påverkar viktiga demokratiska frågor om insyn, delaktighet, beslutsfattande och integritet.

Artificiell intelligens är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer.

Men vem bestämmer över algoritmerna? Och vad händer om maskiner får mer att säga till om än människor? Vi ger dig några av svaren – baserade på forskarintervjuer. Följ med på vår kunskapsresa om AI och framtidens samhälle!

Till AI-webben

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet