VINJETT TEXT
Artificiell intelligens

Nu börjar det

Intelligenta maskiner finns redan mitt ibland oss. Men vad händer om de blir smartare än vi människor? Vad är artificiell intelligens (AI) och hur påverkar det våra liv? Välkommen till AI – vår nya kunskapswebb!

Läs mer

Nyhet från forskning.se, 30 augusti 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Mild eller sträng vinter? Därför är långtidsprognoser svåra att göra

I början av november prövade SVT-meteorologen Nitzan Cohen ett nytt grepp – en prognos för hela vintern. Långtidsprognoser är ett…

Läs mer

15 Nov |Redaktionen forskning.se

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan

Motivation är en motor i allt lärande. Forskning visar att en alldeles speciell sorts motivation är avgörande för att nå…

Läs mer

09 Nov |Redaktionen forskning.se

Hon visade hur människor kan rädda världen

Hon visade att människor faktiskt kan samarbeta och ta hand om gemensamma resurser. På ett hållbart sätt. Utan statlig reglering.…

Läs mer

02 Nov |Redaktionen forskning.se

Vi är klokare vid kriser än folk tror

Världen har sett många terrorattacker och klimatrelaterade katastrofer på sistone. Men de flesta människor uppför sig rationellt, klokt och empatiskt…

Läs mer

01 Nov |Redaktionen forskning.se

Morgonljus får oss att må bättre

När vi ställer om till vintertid blir morgnarna ljusare. Mer morgonljus kan hjälpa oss att må bättre under hela den…

Läs mer

25 Okt |Redaktionen forskning.se

Dags för individanpassad pensionsålder?

Allt fler blir allt äldre. Men hur länge kan vi egentligen fortsätta jobba? Och vad skulle en högre pensionsålder innebära…

Läs mer

16 Okt |Redaktionen forskning.se

Charmen med en psykopat

Psykopati fascinerar. Enligt populärkulturen lurar en psykopat i varje vrå. Men psykopati är sällsyntare än så, och det går att…

Läs mer

11 Okt |Redaktionen forskning.se

Bättre stadsplanering minskar risken för översvämningar

Varmare klimat leder till mer vattenånga i luften och därmed kraftigare regn. Att kunna ta hand om stora vattenmassor blir…

Läs mer

02 Okt |Redaktionen forskning.se

Läs dig frisk

Böcker ger inte bara läsupplevelser, utan kan även påverka hur vi mår. Biblioterapi, att läsa sig till en bättre hälsa,…

Läs mer

26 Sep |Redaktionen forskning.se

Myterna om flerspråkighet

Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna överens om att det bara innebär fördelar att tala…

Läs mer

26 Sep |Redaktionen forskning.se

Nykomlingarna i Östersjön går inte att stoppa

Istället för abborre, blåmussla och blåstång kan Östersjön i framtiden komma att förknippas med svartmunnad smörbult, vandrarmussla och vattenpest. Det…

Läs mer

21 Sep |Redaktionen forskning.se

Kärnvapenhotet: tre sätt att minska risken

Ett par dagar efter Nordkoreas sjätte kärnvapentest firades forskarna bakom gärningen likt hemvändande fotbollsstjärnor på ett torg i Pyongyang. Resten…

Läs mer

20 Sep |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Sämre hälsa för unga kvinnor men männen mår bättre

Tuffare arbetsliv och större krav på att vara framgångsrik – var femte ung kvinna uppger sig må sämre än jämnåriga. Sedan 1990 har unga vuxna kvinnors hälsa försämrats. För de jämnåriga männen är utvecklingen den motsatta.

Läs mer

21 Nov |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Vargstammens inavel kartlagd

Inaveln i den skandinaviska vargstammen är mer omfattande än forskarna tidigare trott, visar den första kartläggningen i detalj av vargens arvsmassa. Även invandrade vargar är delvis inavlade.

Läs mer

20 Nov |Uppsala universitet | Natur & teknik

Ny metod hittar källor till förorening

Flera befintliga metoder kan visa om ett vatten är förorenat, men inte vad det är som orsakar föroreningen. En ny metod framtagen av FOI använder DNA-sekvensering för att slå fast vad som är källan.

Läs mer

20 Nov |FOI Totalförsvarets forskningsinstitut | Miljö Natur & teknik

Förkylningsvaccin skyddade möss mot typ 1-diabetes

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion, visar en svensk-finsk studie. Nu finns planer på att ta fram och testa ett liknande vaccin på människor.

Läs mer

20 Nov |Karolinska Institutet | Hälsa & medicin

Titanbaserat nano-material läker bränd hud bättre

Ett material baserat på nanopartiklar av titandioxid har visat sig ha mycket lovande egenskaper vid behandling av brännskadad hud. Särskilt värdefullt är att det tycks minska bildningen av ärrvävnad och missfärgad hud.

Läs mer

20 Nov |SLU | Hälsa & medicin

Brister i vårdens rådgivning om levnadsvanor

Riskbruk av alkohol är det vårdpersonal arbetar minst med i det förebyggande arbetet med patienter. Hög arbetsbelastning, prioritering av mer akuta vårdfrågor och ett behov av mer kunskap gör att läkare och sjuksköterskor lägger mindre tid på sjukdomsförebyggande rådgivning än…

Läs mer

20 Nov |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Hund minskar risken att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom visar en ny studie. Forskarna använde information från bland annat hundägarregistret oc Svenska Kennelklubbens för att studera kopplingen mellan hundägande och hjärt- kärlhälsa.

Läs mer

17 Nov |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Varmare klimat förändrar Skånes flora

Det är långt vanligare att arter minskar än att de ökar i den skånska vilda floran. Många av de vanliga vilda arterna minskar och bland de som trots allt ökar rör det sig i de allra flesta fall om invasiva…

Läs mer

17 Nov |Lunds universitet | Miljö

Sjögräsängar viktiga men ouppmärksammade fiskeplatser

Sjögräsängar används som fiskeplatser runt om i världen. Men sjögräsfisket har hamnat i skymundan i satsningarna på ett hållbart fiske, enligt forskarna bakom en global studie.

Läs mer

17 Nov |Stockholms universitet | Miljö Natur & teknik

Krogen är en hierarkisk värld med starka ideal

Yrkesskicklighet, god service och att klara snabba utmaningar i en stark hierarki. Det är några av idealen som präglar restaurangbranschen visar en kommande avhandling från Örebro universitet.

Läs mer

17 Nov |Örebro universitet | Samhälle & kultur

Syrsor näringsrik mat sannolikt även för människor

Syrsor anses smakliga och har vid en näringsanalys ett mycket högt och intressant näringsvärde för människa. Insekter är ett livsmedel som är väletablerat i många länder men inte i länder som Sverige.

Läs mer

17 Nov |SLU | Miljö Natur & teknik

Kalhuggning stryper energin till svamparna

Vid kalhuggning stryps energitillgången för svampar som lever i symbios med träd. Vanliga arter verkar komma tillbaka, men förändringar i svampsamhällenas artsammansättning finns kvar i femtio år. Kvarlämnade dungar av träd efter avverkningen verkar vara ett sätt att skona svampsamhällena.

Läs mer

16 Nov |SLU | Miljö Natur & teknik

Marknadsföring riktad till våra sinnen ökar köplusten i butik

I tider när näthandeln ökar blir marknadsföring som riktar sig mot våra sinnen viktigare. Och det fungerar, visar forskning. Behaglig doft, skön musik och vackra miljöer får kunden att stanna längre i butiken.

Läs mer

16 Nov |Linnéuniversitetet | Samhälle & kultur

Gamla djurarter existerar längre

De arter som är äldre löper mindre risk att dö ut än de arter som funnits kortare tid. Utrotningsrisken för rovdjur som varg, björn och tiger är högst strax efter att arten har bildats.

Läs mer

16 Nov |Göteborgs universitet | Miljö Natur & teknik

Arter i norr mer utsatta för klimatförändringar

För första gången lägger forskare fram hypotesen att djur som lever i klimatzoner på behörigt avstånd från såväl polerna som tropikerna har störst nytta av att kunna acklimatisera sig till förändringar i klimatet. Resultaten går på tvärs med tidigare forskning…

Läs mer

16 Nov |Lunds universitet | Miljö

Samverkan – utan analys – svensk modell mot gängbildning

Samverkan mellan myndigheter är den svenska modellen när det gäller att förebygga gängbildning. Detta redan innan problem och insatser hunnit definieras. Men mer krut behöver läggas på att analysera och förstå bakomliggande orsaker, utveckla nya metoder och systematiskt följa upp…

Läs mer

15 Nov |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

De ska bygga en svensk kvantdator i världsklass

En kvantdator med långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. Det är målet med en forskningssatsning i miljardklassen för att göra Sverige världsledande inom kvantteknologi.

Läs mer

15 Nov |Chalmers tekniska högskola | Natur & teknik

Generositet en hjärtefråga – på riktigt

Att vissa människor gärna delar med sig till andra tycks hänga samman med förmågan att lyssna på sitt hjärta. Rent bokstavligen.

Läs mer

15 Nov |Stockholms universitet | Samhälle & kultur

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Krogen är en hierarkisk värld med starka ideal

Yrkesskicklighet, god service och att klara snabba utmaningar i en stark hierarki. Det är några av idealen som präglar restaurangbranschen visar en kommande avhandling från Örebro universitet.

Läs mer

17 Nov |Örebro universitet

Marknadsföring riktad till våra sinnen ökar köplusten i butik

I tider när näthandeln ökar blir marknadsföring som riktar sig mot våra sinnen viktigare. Och det fungerar, visar forskning. Behaglig doft, skön musik och vackra miljöer får kunden att stanna längre i butiken.

Läs mer

16 Nov |Linnéuniversitetet

Samverkan – utan analys – svensk modell mot gängbildning

Samverkan mellan myndigheter är den svenska modellen när det gäller att förebygga gängbildning. Detta redan innan problem och insatser hunnit definieras. Men mer krut behöver läggas på att analysera och förstå bakomliggande orsaker, utveckla nya metoder och systematiskt följa upp…

Läs mer

15 Nov |Göteborgs universitet

Generositet en hjärtefråga – på riktigt

Att vissa människor gärna delar med sig till andra tycks hänga samman med förmågan att lyssna på sitt hjärta. Rent bokstavligen.

Läs mer

15 Nov |Stockholms universitet

Stor skepsis mot klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. En ny studie visar att allmänheten – liksom forskarna – är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen.

Läs mer

14 Nov |Linköpings universitet

Ställ tomaten på bordet – om inlärning av svenska placeringsverb

Lägg flaskan på bordet och ställ tomaten bredvid – en mening som får de flesta svenska modersmålstalare att lyfta på ögonbrynen. Men hur komplicerade är de svenska placeringsverben för personer med svenska som andraspråk?

Läs mer

13 Nov |Linnéuniversitetet

Avatar hjälper personal att möta barn i känsliga samtal

Att möta barn i känsliga samtal kan vara svårt. Nu kan polis, socialsekreterare och andra höja kompetensen genom avatar-baserad intervjuträning på en webbplattform.

Läs mer

13 Nov |Linnéuniversitetet

Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?

Är stockholmska en fördel när barn lär sig att betona ord? Klart är i alla fall att dialekten skulle kunna underlätta, jämfört med till exempel skånskan. Genom att studera hur stockholmska och skånska barn uppfattar betoningar i språket hoppas forskaren…

Läs mer

13 Nov |Stockholms universitet

Gener påverkar vad vi väljer att titta på

Vad vi tittar på styrs av våra gener, har forskare upptäckt. Det här bidrar till kunskap om hur våra gener påverkar hur vi tar oss an världen och därmed formar vår egen livsmiljö.

Läs mer

10 Nov |Karolinska Institutet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Sämre hälsa för unga kvinnor men männen mår bättre

Tuffare arbetsliv och större krav på att vara framgångsrik – var femte ung kvinna uppger sig må sämre än jämnåriga. Sedan 1990 har unga vuxna kvinnors hälsa försämrats. För de jämnåriga männen är utvecklingen den motsatta.

Läs mer

21 Nov |Umeå universitet

Förkylningsvaccin skyddade möss mot typ 1-diabetes

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion, visar en svensk-finsk studie. Nu finns planer på att ta fram och testa ett liknande vaccin på människor.

Läs mer

20 Nov |Karolinska Institutet

Titanbaserat nano-material läker bränd hud bättre

Ett material baserat på nanopartiklar av titandioxid har visat sig ha mycket lovande egenskaper vid behandling av brännskadad hud. Särskilt värdefullt är att det tycks minska bildningen av ärrvävnad och missfärgad hud.

Läs mer

20 Nov |SLU

Brister i vårdens rådgivning om levnadsvanor

Riskbruk av alkohol är det vårdpersonal arbetar minst med i det förebyggande arbetet med patienter. Hög arbetsbelastning, prioritering av mer akuta vårdfrågor och ett behov av mer kunskap gör att läkare och sjuksköterskor lägger mindre tid på sjukdomsförebyggande rådgivning än…

Läs mer

20 Nov |Umeå universitet

Hund minskar risken att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom visar en ny studie. Forskarna använde information från bland annat hundägarregistret oc Svenska Kennelklubbens för att studera kopplingen mellan hundägande och hjärt- kärlhälsa.

Läs mer

17 Nov |Uppsala universitet

Välvillig maktfullkomlighet präglade det tidiga 1900-talets psykiatri

Ambitionen var att behandla hela människan. Psykiatrins genombrott i Sverige vid förra sekelskiftet innebar en uttalad humanisering, men psykiatrikerrollen präglades också av starka auktoritära och paternalistiska drag. En välvillig maktfullkomlighet, konstaterar Patrik Möller som i en idéhistorisk avhandling undersökt tiden.

Läs mer

15 Nov |Göteborgs universitet

Patienter vill ha uppvärmd sprit

Det finns många fördelar med att värma upp huddesinfektionsmedel inför operation. Patienten som ska opereras uppskattar att den är varm och värmeförlusten i huden blir mindre. Det är en enkel och billig metod som betyder mycket för patienten.

Läs mer

15 Nov |Örebro universitet

Stöd viktigt för unga med svår muskelsjukdom

Unga med den svåra muskelsjukdomen LGMD2 behöver stöd och känsla av sammanhang för att kunna hantera sin vardag. Anna Carin Aho har undersökt hur patienterna upplever sin situation och vilket stöd som är hälsofrämjande.

Läs mer

14 Nov |Linnéuniversitetet

Inte motiverat sänka gränsen för blodtryckssänkande behandling

Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140, visar en forskningsanalys som går på tvärs mot en diskussion om sänkt gräns för när medicin ska sättas in.

Läs mer

13 Nov |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Vargstammens inavel kartlagd

Inaveln i den skandinaviska vargstammen är mer omfattande än forskarna tidigare trott, visar den första kartläggningen i detalj av vargens arvsmassa. Även invandrade vargar är delvis inavlade.

Läs mer

20 Nov |Uppsala universitet

Ny metod hittar källor till förorening

Flera befintliga metoder kan visa om ett vatten är förorenat, men inte vad det är som orsakar föroreningen. En ny metod framtagen av FOI använder DNA-sekvensering för att slå fast vad som är källan.

Läs mer

20 Nov |FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Sjögräsängar viktiga men ouppmärksammade fiskeplatser

Sjögräsängar används som fiskeplatser runt om i världen. Men sjögräsfisket har hamnat i skymundan i satsningarna på ett hållbart fiske, enligt forskarna bakom en global studie.

Läs mer

17 Nov |Stockholms universitet

Syrsor näringsrik mat sannolikt även för människor

Syrsor anses smakliga och har vid en näringsanalys ett mycket högt och intressant näringsvärde för människa. Insekter är ett livsmedel som är väletablerat i många länder men inte i länder som Sverige.

Läs mer

17 Nov |SLU

Kalhuggning stryper energin till svamparna

Vid kalhuggning stryps energitillgången för svampar som lever i symbios med träd. Vanliga arter verkar komma tillbaka, men förändringar i svampsamhällenas artsammansättning finns kvar i femtio år. Kvarlämnade dungar av träd efter avverkningen verkar vara ett sätt att skona svampsamhällena.

Läs mer

16 Nov |SLU

Gamla djurarter existerar längre

De arter som är äldre löper mindre risk att dö ut än de arter som funnits kortare tid. Utrotningsrisken för rovdjur som varg, björn och tiger är högst strax efter att arten har bildats.

Läs mer

16 Nov |Göteborgs universitet

De ska bygga en svensk kvantdator i världsklass

En kvantdator med långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. Det är målet med en forskningssatsning i miljardklassen för att göra Sverige världsledande inom kvantteknologi.

Läs mer

15 Nov |Chalmers tekniska högskola

Basindustrins maskiner kommunicerar i Internet of Things

Tidigare har man haft underhåll på fabriker på fasta tider- stoppveckor- eller när någonting har gått sönder. Nu kommer maskinerna själva att säga till när underhåll behövs, eller om något håller på att gå sönder, redan innan det sker.

Läs mer

14 Nov |Högskolan i Gävle

Världsunik mätning – så snabbt frigörs en elektron från en atom

Forskare har i en världsunik mätning klockat tiden för hur lång – eller snarare kort – tid det tar för en elektron att slitas loss från en atom. Resultatet är 0,000 000 000 000 000 10 sekunder, eller 10 miljarddelar…

Läs mer

13 Nov |Lunds universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Ny metod hittar källor till förorening

Flera befintliga metoder kan visa om ett vatten är förorenat, men inte vad det är som orsakar föroreningen. En ny metod framtagen av FOI använder DNA-sekvensering för att slå fast vad som är källan.

Läs mer

20 Nov |FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Varmare klimat förändrar Skånes flora

Det är långt vanligare att arter minskar än att de ökar i den skånska vilda floran. Många av de vanliga vilda arterna minskar och bland de som trots allt ökar rör det sig i de allra flesta fall om invasiva…

Läs mer

17 Nov |Lunds universitet

Sjögräsängar viktiga men ouppmärksammade fiskeplatser

Sjögräsängar används som fiskeplatser runt om i världen. Men sjögräsfisket har hamnat i skymundan i satsningarna på ett hållbart fiske, enligt forskarna bakom en global studie.

Läs mer

17 Nov |Stockholms universitet

Syrsor näringsrik mat sannolikt även för människor

Syrsor anses smakliga och har vid en näringsanalys ett mycket högt och intressant näringsvärde för människa. Insekter är ett livsmedel som är väletablerat i många länder men inte i länder som Sverige.

Läs mer

17 Nov |SLU

Kalhuggning stryper energin till svamparna

Vid kalhuggning stryps energitillgången för svampar som lever i symbios med träd. Vanliga arter verkar komma tillbaka, men förändringar i svampsamhällenas artsammansättning finns kvar i femtio år. Kvarlämnade dungar av träd efter avverkningen verkar vara ett sätt att skona svampsamhällena.

Läs mer

16 Nov |SLU

Gamla djurarter existerar längre

De arter som är äldre löper mindre risk att dö ut än de arter som funnits kortare tid. Utrotningsrisken för rovdjur som varg, björn och tiger är högst strax efter att arten har bildats.

Läs mer

16 Nov |Göteborgs universitet

Arter i norr mer utsatta för klimatförändringar

För första gången lägger forskare fram hypotesen att djur som lever i klimatzoner på behörigt avstånd från såväl polerna som tropikerna har störst nytta av att kunna acklimatisera sig till förändringar i klimatet. Resultaten går på tvärs med tidigare forskning…

Läs mer

16 Nov |Lunds universitet

Mild eller sträng vinter? Därför är långtidsprognoser svåra att göra

I början av november prövade SVT-meteorologen Nitzan Cohen ett nytt grepp – en prognos för hela vintern. Långtidsprognoser är ett hett forskningsområde men än så länge långt ifrån en exakt vetenskap.

Läs mer

15 Nov |Redaktionen forskning.se

Stor skepsis mot klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. En ny studie visar att allmänheten – liksom forskarna – är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen.

Läs mer

14 Nov |Linköpings universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Appar ökar läsförmågan hos unga med läs- och skrivsvårigheter

Surfplattor och modern pedagogik bidrar till att öka läsförmågan och motivationen hos barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. De tycks också må bättre än vad tidigare forskning visat.

Läs mer

14 Nov |Linnéuniversitetet

Samspel på hög nivå vid klassrumsbaserad bedömning

Att göra bedömning och återkoppling till en del i lektionsinnehållet blir allt vanligare i många skolor. Målet är att skapa ett bra lärandeklimat i klassrummet. Men det är också – i allra högsta grad – en interaktiv process. Ett…

Läs mer

14 Nov |Karlstads universitet

De nationella proven i läsning brister i kvalitet

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har allvarliga kvalitetsbrister. Osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet, enligt en studie från Karlstads universitet.

Läs mer

13 Nov |Karlstads universitet

Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?

Är stockholmska en fördel när barn lär sig att betona ord? Klart är i alla fall att dialekten skulle kunna underlätta, jämfört med till exempel skånskan. Genom att studera hur stockholmska och skånska barn uppfattar betoningar i språket hoppas forskaren…

Läs mer

13 Nov |Stockholms universitet

Lockar tjejer till teknik med hästar

Få tjejer söker sig till högre tekniska och naturvetenskaplig utbildningar. Men intresset finns – om ämnet är relevant. Ett förslag som kombinerar hästar och teknik har gått till final i Vinnova tävling ”Innovate Passion”. I stallet finns en rad möjligheter…

Läs mer

10 Nov |RISE Research Institutes of Sweden

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan

Motivation är en motor i allt lärande. Forskning visar att en alldeles speciell sorts motivation är avgörande för att nå resultat i skolan – grit eller det vi i dagligt tal kallar jävlar anamma.

Läs mer

09 Nov |Redaktionen forskning.se

Barn och föräldrar mår bättre med program mot psykisk ohälsa

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa – även för personer som ännu inte identifierats med riskfaktorer eller symptom. Detta gäller både förebyggande föräldraprogram och skolbaserade program för högstadieelever.

Läs mer

07 Nov |Umeå universitet

Intelligens viktigare än social kompetens

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för hur de presterar i skolan och för hur stor risk de senare i livet löper för att bli arbetslösa. – De med intelligens, de med goda kognitiva förmågor, har större chanser att…

Läs mer

02 Nov |Göteborgs universitet

Heterosexualitet norm i skolans språkundervisning

Hetereosexualitet är norm i skolans språkundervisning. Manlig homosexualitet används i klassrummet som tillmäle eller skämt medan kvinnlig homosexualitet är nästan helt osynlig. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Läs mer

27 Okt |Göteborgs universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Artificiell intelligens

Forskning.se har tagit fram en kunskapswebb om artificiell intelligens, AI, baserad på aktuell forskning.

Syftet är att väcka intresse för ämnet, visa var forskningen står idag och vilka konsekvenserna kan bli.

Artificiell intelligens, ingår på ett eller annat sätt i många människors vardag och påverkar viktiga demokratiska frågor om insyn, delaktighet, beslutsfattande och integritet.

Artificiell intelligens, är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer.

Men vem bestämmer över algoritmerna? Och vad händer om maskiner får mer att säga till om än människor? Vi ger dig några av svaren – baserade på forskarintervjuer. Följ med på vår kunskapsresa om AI och framtidens samhälle!

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet