1. Lastfartyg med containrar syns på avstånd. Blått vatten och blålila moln.
  27 mars 2024

  Bullerkartor över Nordsjön visar hur sjöfart påverkar djuren

  Undervattensbuller kan påverka djurlivet i havet på många sätt. Djur kan till exempel få svårare att kommunicera med varandra. Forskare från FOI har därför mätt ljudnivåerna i Nordsjön och gjort "bullerkartor".

 2. Vattendrag med en mindre fåra mellan stenbumlingar
  9 februari 2024

  Istiden kan ge svar när vattendrag ska återställas

  Viktiga livsmiljöer för lax och öring har förstörts i svenska bäckar och älvar. Nu har forskare upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Klart vatten forsar ut ur ett rör, från vänster.
  10 november 2023

  Ny metod för att rena avloppsvatten på hållbart sätt

  Att få bort föroreningar från avloppsvatten är grundläggande. Men delar av arbetet görs på ett sätt som inte är miljömässigt hållbart. I en avhandling har en ny metod testats för att ta bort föroreningar, bland annat antibiotika, via så kallad adsorption.

 4. Sjö med grönska på två sidor, stenar i vattnet. Sommartid.
  16 oktober 2023

  Årstiden styr vilka kemikalier som hittas i vattendrag

  Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöföroreningar i vattendrag och sjöar. UV-filter från solkrämer hittas främst under sommaren, till exempel.

 5. Dal med mycket grönska och små hus med gräsbeklädda tak, vattendrag längst ned.
  13 oktober 2023

  Ny modell ser var sötvattnet hamnar – viktigt för vattenförsörjning

  En ny studie visar hur balansen varierar mellan olika slags sötvattenflöden på jordens landyta. Det är viktig information eftersom det styr sådant som livsmedelsförsörjning och tillgången till dricksvatten.

 6. 26 september 2023

  Blåstången riskerar att förstöras i ett surare hav

  Klimatförändringarna får blåstången att växa till sig längs kusterna. Men i ett allt surare hav riskerar blåstången bli ett bräckligt fuskbygge, som inte står emot stormar och kraftiga vågor.

 7. 8 september 2023

  Bakslag för vattendrag i EU – återhämtning bromsar in

  Insatser för att förbättra miljöerna i europeiska vattendrag gav effekt. Men den positiva utvecklingen har avstannat, visar en internationell studie.

 8. 17 augusti 2023

  Nordliga vattendrag släpper ut oväntat mycket metan

  Forskare har sett överraskande höga utsläppsnivåer av växthusgasen metan från floder och bäckar i norr – trots låga temperaturer. En förklaring kan vara kopplingen till torvmarker och våtmarker.

 9. Ostron i havsvik
  29 juni 2023

  Invasiva ostron har tagit över i Bohuslän

  Stillahavsostronet är här för att stanna. Det konstaterar forskare som sett att den invasiva arten snabbt tagit över i de grunda havsvikarna på västkusten.

 10. Daggmask i jord
  27 juni 2023

  Daggmaskar och svampar viktiga för hållbart jordbruk

  Daggmaskar kan bidra till ett minskat behov av kemikalier inom jordbruket. En avhandling visar att de gynnas av ärtväxter, minskad plöjning och naturbetesmarker.

 11. 27 juni 2023

  Bred mix av havssallat finns längs kusterna

  20 olika arter havssallat växer i svenska kustvatten. Det är långt fler av de ätbara algerna än forskare hittills känt till.

 12. 13 juni 2023

  Utsläpp i hamnar hotar havsmiljön

  ​De sammanlagda utsläppen av skadliga ämnen från sjöfarten innebär alarmerande miljörisker, enligt forskare. Båtbottenfärg och vatten från skrubbrar, som ska rena fartygens avgaser, ligger bakom merparten av de farliga utsläppen.

 13. 8 juni 2023

  Klor i dricksvatten inte alltid ett måste – bakterier håller rent

  Det kryllar av bakterier i vatten och vad händer när renande klor tas bort? Forskare som studerat dricksvatten i Halland såg att bakterierna först växte till sig, men efter ett tag kom en överraskning. En ofarlig rovbakterie tog plats och åt upp flertalet bakterier.

 14. Vandrare i Nepals berg
  26 maj 2023

  Smältande glaciärer hotar mer än toppexpeditioner

  Den 29 maj för 70 år sedan nådde bergsbestigare toppen av Mount Everest. Men smältande glaciärer hotar nu inte bara framtida expeditioner. Klimatförändringarna riskerar även att slå hårt mot lokalbefolkningens vattenförsörjning, enligt hållbarhetsforskaren Mine Islar vid Lunds...

 15. 17 maj 2023

  Nya ålgräsängar får djuren att flytta tillbaka

  Den biologiska mångfalden gynnas när ålgräsängar får en ny chans. Djurlivet återvänder snabbt till den nya miljön, visar en studie.

 16. Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
  16 maj 2023

  Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Det handlar om ett poröst material som har nano-små kanaler och beter sig som ett slags svamp.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera