Havssallat är en grönalg och växer längs kusterna. Bild: Sophie Steinhagen
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 olika arter havssallat växer i svenska kustvatten. Det är långt fler av de ätbara algerna än forskare hittills känt till.

Havssallat är gröna makroalger som finns nästan överallt längs den svenska kusten från Strömstad och upp till Bottenhavet i Östersjön.

Havsallat förökar sig lätt och växer snabbt. Forskning pågår både i Sverige och utomlands för att bland annat kunna använda havssallat som livsmedel.

Det har varit okänt hur många arter som finns, men forskare vid Göteborgs har nu undersökt den biologiska mångfalden i Östersjön, Kattegatt och Skagerak. De har tagit en lång rad prover av havssallat som sedan genomgått dna-analys.

–  Vi hittade totalt 20 unika arter och underarter av havssallat. Tre av dessa är invasiva arter som har kommit hit på olika sätt, säger marinekolog Sophie Steinhagen vid Göteborgs universitet.

Invasiva arter påträffades

Forskarna hittade också helt nya arter av havssallat i svenska vatten. Några av dessa tycks bara växa i Östersjön.

Betydelsen av kartläggningen är stor. Odling av havsallat till livsmedel är en växande verksamhet och det finns risk att främmande arter sprids på grund av okunskap.

För att kunna bevara och skydda värdefulla ekosystem längs kusterna är det viktigt att veta vilka arter som växer där, och att inte föra in nya arter som riskerar att konkurrera ut de ursprungliga arterna.

– Vår studie visar att dagens artbestämning, som oftast sker genom att titta på utseendet av grönalgen, inte räcker för att kunna identifiera de olika arternas utbredning. Vi har inte kunnat se den verkliga omfattningen av den biologiska mångfalden, säger Sophie Steinhagen.

Mer om havssallat

Havssallat är flera arter i grönalgsläktet Ulva. I Sverige växer havssallat på klippor och sten i vattenbrynet längs hela västkusten och i Östersjön upp i Bottenhavet.

Havssallat har bra näringsvärden med relativt hög proteinhalt, nyttiga fleromättade fetter och kostfibrer. Den innehåller dessutom olika värdefulla biokemiska molekyler. Forskning pågår både i Sverige och utomlands för att använda havssallat i livsmedelsframställning och i olika biokemiska applikationer.

Viktigt att odla på rätt ställe

Upptäckten av de många nya arterna kan bli värdefull när odling av havsallat startar på nya ställen längs kusten. Det gäller att odla rätt art på rätt ställe för att inte riskera att mångfalden ska utarmas.

– Genom denna nya kunskap kan man utveckla metoder för att bevara de unika havsallatarterna i ett visst kustområde. Vår kartläggning kan också ligga till grund för bestämmelser kring invasiva arter som inte bör användas i odlingar om de ska vara hållbara, säger Sophie Steinhagen.

Vetenskaplig artikel:

Molecular identification of the ubiquitous green algae Ulva reveals high biodiversity, crypticity, and invasive species in the Atlantic-Baltic Sea region, Algal Research.

Kontakt:

Sophie Steinhagen, marinekolog på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, sophie.steinhagen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera