Tema

Tillgänglighet för forskning.se

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur forskning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forskning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:
– skicka e-post till registrator@vr.se
– ring 08-546 44 000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgängligheten via formulär på Vetenskapsrådet.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn förlagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Problem vid personliga textinställningar
  Webbsidans utseende påverkas om besökaren har egna inställningar för text såsom radhöjd och textstorlek. [WCAG 1.4.12 (AA)] och [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Problem vid tangentbordsnavigering
  Knapparna för pagineringen för nyhetsartiklarna (finns på startsida och i listningar med nyheter) går inte att använda med tangentbordet. Användaren får aldrig möjlighet att välja sid. 2 av nyhetsartiklarna, utan kommer automatiskt vidare till nästa artikel. Om man använder tabbtangenten för att ta sig fram mellan nyhetsartiklarna fungerar det dock. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Problem vid hjälpmedelsanvändning
  Valideringen av koden (HTML eller annan kod) på webbplatsen är inte alltid korrekt vilket kan skapa problem för användarprogram och hjälpmedel. [WCAG 4.1.1 (A)]
  Det förekommer att artiklar har en felaktig rubrikstruktur vilket kan skapa problem för användarprogram och hjälpmedel. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Länktexter
  Det förekommer att den del äldre artiklar (publicerade före 23 september 2019) har länktexter som inte är tillgängliga. [WCAG 2.4.4(A)]
 • Rubrikstruktur
  På sidor publicerade före den 23 september 2018 förekommer en felaktig rubrikstruktur avseende html. [WCAG 1.3.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av Forskning.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 1 februari 2019. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den 5 november 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på Forskning.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades i november 2015.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2020.