1. Mätstationer på tundran.
  18 april 2024

  Så påverkar varmare klimat kolutsläppen från tundran

  Ett team med över 70 forskare från olika länder har simulerat effekterna av ett uppvärmt klimat i 28 områden med tundra runt om i världen, skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande. För att göra detta har forskarna använt sig av så kallade öppna kammare, OTC. De fungerar ungefär...

 2. Några blåsippor i klunga till höger, skogsmark.
  20 mars 2024

  Vårdagjämning – här är vårtecknen

  Den 20 mars infaller vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa i hela landet. Själva våren kommer däremot vid olika tidpunkter i olika landsdelar. I södra Sverige finns gott om blåsippor medan snön ligger kvar över norra Sverige. Nu vill forskare ha hjälp från landets invånare...

 3. Fjaril sitter på ett blad. Den har vingar som är orange med svartvita fält.
  15 februari 2024

  Fler arter ingen garanti för biologisk mångfald

  I Storbritannien ses en ökning av växt- och djurarter – trots förändrade livsmiljöer. Men det behöver inte vara goda nyheter för den biologiska mångfalden. En del arter kan gynnas lokalt av nya miljöer samtidigt som specialiserade arter försvinner. 

 4. Lava på en äldre grå trädstam omgiven av tallskog
  29 januari 2024

  Döda tallar viktiga om hotade lavar ska överleva

  Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla och eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs.

 5. Höga täta växter under vattenyta.
  16 januari 2024

  Stilla havets tångskogar var tidigt på plats

  Kelpskogar – som är viktiga för havens ekosystem – är betydligt äldre än vad forskare trott. Det visar nya fossilfynd från Stilla havet.

 6. Blad från backtrav som odlas i ett labb
  1 december 2023

  Inbyggt solskydd hjälper växter att överleva

  Precis som människor kan bli solbrända, kan även växter skadas av för mycket solljus. För att skydda sig har de en inbyggd solskyddsmekanism som är bra på att anpassa sig, visar en avhandling.

 7. Grön buskliknande växt med avlånga blad
  29 november 2023

  Invasiv växt sänder signaler som stör grödor

  Växter för en ständig kemisk dialog med sina grannar för att kunna anpassa sig. Men när den invasiva malörtsambrosian "pratar" stör den andra växtarter ­– samtidigt som den egna släkten skyddas. Det visar en studie.

 8. 23 oktober 2023

  Stor artrikedom gynnar lagring av kol

  Savanner och andra gräsmarker är viktiga för att binda kol i marken. Men lagringen riskerar att minska i takt med förlusten av biologisk mångfald, visar en global studie.

 9. Svamp växer på ett träd
  10 oktober 2023

  Växter och svampar hotas av massutrotning

  Nära hälften av alla kända blommande växter hotas av utrotning, visar en dyster rapport. Bland oupptäckta arter bedöms risken för utplåning vara ännu högre.

 10. 26 september 2023

  Blåstången riskerar att förstöras i ett surare hav

  Klimatförändringarna får blåstången att växa till sig längs kusterna. Men i ett allt surare hav riskerar blåstången bli ett bräckligt fuskbygge, som inte står emot stormar och kraftiga vågor.

 11. 20 september 2023

  Trädgårdsägare viktiga i kampen mot invasiva växter

  Främmande växter finns i många rabatter, men innebär ett hot mot biologisk mångfald. För att hindra deras framfart är det viktigt att trädgårdsodlare förstår riskerna och bekämpar växterna, menar forskare.

 12. 14 september 2023

  Samspel mellan olika bin ger fler körsbär

  Skörden från en körsbärsodling kan öka rejält om både honungsbin och murarbin tar hand om pollineringen. Det visar en studie.

 13. 5 september 2023

  Träd första hjälpen vid översvämningar

  Träd kan skydda människor när vattenmassor löper amok. Fler träd på rätt ställen kan mildra, och till och med förhindra en översvämning, menar forskare.

 14. Långskägg med droppar på grenar av gran
  1 september 2023

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen

  Den fridlysta hänglaven långskägg kan vara hotad på sikt – även i skyddade områden. I Skuleskogens nationalpark har världens längsta lav minskat med över 40 procent under tre decennier, visar en studie.

 15. 11 augusti 2023

  Elektrisk signal stänger gapet på köttätande växt

  Vad sker inne i den köttätande växten Venusfälla när den fångar en insekt? Med en ny teknik har forskare gjort upptäckter om elektriska signalering som får fällan att smälla igen.

 16. Gul blomma med berg i bakgrunden
  7 augusti 2023

  Klimatförändringar ger vilda variationer i Arktis

  Mönstret för naturens tidtabell har förändrats drastiskt under 15 år i den högarktiska delen av Grönland. Trenden med allt tidigare vårar har nu ersatts av en stor variation år från år. Det här kan få allvarliga konsekvenser för arternas möjligheter att anpassa sig till ett...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera