Blåstång. Bild: Alexandra Kinnby
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Klimatförändringarna får blåstången att växa till sig längs kusterna. Men i ett allt surare hav riskerar blåstången bli ett bräckligt fuskbygge, som inte står emot stormar och kraftiga vågor.

Havsförsurning är en följd av att haven tar upp en stor del av den koldioxid som släpps ut i atmosfären. När pH-värdet sjunker förändras förutsättningarna för de växter och djur som lever där.

Havet har redan blivit surare och i det värsta scenariot från FN:s klimatpanel  IPCC bedöms pH-värdet sjunka ytterligare – från dagens 8,1 till cirka 7,7 i slutet av det här århundradet.

– Det kanske inte låter så mycket, men pH-skalan är logaritmisk så det är en rejäl skillnad. Redan i dag ser vi att kalkbildande arter, som skaldjur, har fått det svårare att klara sig, säger marinbiologen Alexandra Kinnby vid Göteborgs universitet.

Växer snabbare

Hon har i många år studerat blåstång för att se hur arten hanterar klimatförändringarna. Det visar sig att även om blåstången inte är kalkbildande har den påverkats av det allt surare havet.

Blåstången växer visserligen snabbare än förut, men växten blir bräckligare. I förlängningen kan det innebära att de viktiga livsmiljöer längs kusten som fälten av blåstång utgör, riskerar att slitas loss vid kraftiga stormar.

– När jag lät blåstången växa i vatten med ett pH-värde på 7,7 stimulerades fotosyntesen på grund av den högre halten koldioxid. Tillväxten ökade med 34 procent jämfört med i dagens hav. Det skulle kunna vara positivt. Blåstången skapar viktiga habitat för snäckor som äter algerna och för krabbor som i sin tur äter snäckorna. Den ökade fotosyntesen fångar upp mer koldioxid, vilket gör havet till en kolsänka, säger Alexandra Kinnby.

Men för blåstången har försurningen också en stor baksida.

– Blåstången använder sig av kalcium och magnesium i havet för uppbyggnaden av sina celler. Men vid ett lägre pH-värde kan inte blåstången binda in ämnena lika bra. Det gör att växtstrukturen blir mycket svagare. Vid tester behövdes bara hälften så mycket kraft för att dra sönder blåstången vid pH 7,7, jämfört med idag.

Blåstången blir mer porös

I studien har Alexandra Kinnby och forskarkollegor på Göteborgs universitet och KTH även sett stora skillnader i strukturen på blåstången i mikroskop.

Växten får stora håligheter och är mer poröst uppbyggd när den fått växa i surare havsvatten. De som växt i normalt havsvatten är mer kompakta och är därmed slitstarkare när blåstången utsätts för vågor och stormar längs kusterna.

Som en konsekvens av klimatförändringarna bedömer klimatforskarna att extrema väderhändelser, som till exempel kraftiga stormar, blir allt vanligare. Då riskerar mycket mer blåstång att lossna från bottnen och dö, vilket alltså hotar viktiga kustnära livsmiljöer.

– Försurningen i havet har aldrig gått så snabbt som det gör nu. Mig veterligt är vår studie den första som studerar försurningens påverkan på hållfastheten i en icke kalkbildande algart i havet. Jag ska forska vidare för att se om effekterna på blåstången även gäller för andra makroalger, säger Alexandra Kinnby.

Vetenskaplig studie:

Ocean acidification reduces tissue strength in a non-calcifying foundation seaweed, Current Biology.

Kontakt:

Alexandra Kinnby, marinbiolog vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, alexandra.kinnby@marine.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera