1. Gräsliknande växt i åkerfält.
  2 maj 2024

  Drönare spanar efter invasiva arter

  Den invasiva arten renkavle kan innebära ett hot mot skördar. Forskare vid Blekinge tekniska högskola har nu tagit hjälp av drönare och AI för att spåra den svårupptäckta växten.

 2. Vildsvin på äng
  27 februari 2024

  Så kan skador från vildsvinen minska

  Om många vildsvin samlas i ett område överanvänder de åkrar för att få mat, visar en studie. Kunskapen kan användas för att anpassa jakten och minska skadorna.

 3. Två fladdermöss med mörk bakgrund. De flyger samtidigt som de äter nektar från en blomma.
  19 februari 2024

  Målet: Fladdermusvänlig tequila

  Produktionen av tequila i Mexiko är ofta dålig för fladdermössen. Men det finns sätt att göra tequilaproduktionen mer fladdermusvänlig.

 4. Boskap betar på torr mark
  19 februari 2024

  Mer vatten kan öka problem för boskapsskötare i Afrika

  Ökad tillgång på vatten i områden med extrem torka söder om Sahara kan på kort sikt hjälpa nomadiserade boskapsskötare. Men på lång sikt kan det leda till större problem.

 5. Traktor besprutar ett fält med majsplantor.
  12 december 2023

  Så kan åkrarna krylla av nyttiga kryp

  Insekter och andra kryp som lever på åkrar bidrar till att främja grödornas tillväxt. I en avhandling har forskare studerat hur de kan trivas och bli bra medhjälpare till odlare.

 6. 1 november 2023

  Så kan maten räddas när åkrar blir bostadsområden

  Kommunerna tar inte tillräckligt mycket hänsyn till framtida livsmedelsförsörjning när bostäder byggs på åkermark. Forskare bakom en studie anser därför att fler ekonomiska styrmedel behövs.

 7. Dal med mycket grönska och små hus med gräsbeklädda tak, vattendrag längst ned.
  13 oktober 2023

  Ny modell ser var sötvattnet hamnar – viktigt för vattenförsörjning

  En ny studie visar hur balansen varierar mellan olika slags sötvattenflöden på jordens landyta. Det är viktig information eftersom det styr sådant som livsmedelsförsörjning och tillgången till dricksvatten.

 8. 24 augusti 2023

  Djupare gödsel kan gynna både klimat och skörd

  Gödsel djupare ner i marken kan vara ett sätt att minska skadliga utsläpp från jordbruket. Det tycks också öka skördarna och göra grödorna bättre rustade mot torka, enligt en avhandling.

 9. Daggmask i jord
  27 juni 2023

  Daggmaskar och svampar viktiga för hållbart jordbruk

  Daggmaskar kan bidra till ett minskat behov av kemikalier inom jordbruket. En avhandling visar att de gynnas av ärtväxter, minskad plöjning och naturbetesmarker.

 10. 14 juni 2023

  Nyttig svamp kan rädda jordgubbarna

  Gråmögel ställer till stora bekymmer för jordgubbsodlare. Men en nyttosvamp som minskar angreppen på bären kan bli räddningen, enligt forskare.

 11. Kor som står i ladugård med rött och blått ljus.
  2 juni 2023

  Kor ser oväntat bra i mörker – och behöver inget färgat ljus

  Mjölkkor ser bra i mörker, så nattbelysning i ladugården behövs inte för kornas del. De behöver heller inte rött och blått ljus, som har förespråkats. Det framgår av forskning där kor bland annat har fått ta sig fram i mörka hinderbanor.

 12. 19 april 2023

  Nyttiga svampar kan skydda kaffeodlingar

  Kaffeskördarna i Etiopien hotas av växtsjukdomen vissnesjuka. Nu visar forskning att nyttiga svampar kan användas för att bekämpa sjukdomen och skydda odlingarna.

 13. Lövsprickning från björk
  27 mars 2023

  Vitsippor och skira löv – dags för spaning efter vårtecken

  Snö och kyla kommer inom kort att lämna plats för våren – med sprittande aktivitet i naturen. Du kan hjälpa forskarna att hålla koll på de första vårtecknen.

 14. Man handlar mat i butik
  17 mars 2023

  Höjning av matpriser ungefär som resten av EU

  De snabbt ökande matpriserna gräver hål i konsumenternas plånböcker och eldar på inflationen. Men är situationen värre i Sverige än i andra europeiska länder? Svaret är att variationer finns över tid, men i stort sett följer de svenska priserna EU-snittet.

 15. 8 mars 2023

  Potatiskung fick gener från vilda släktingar – mögel försvann

  Den populära potatissorten King Edward är känslig för angrepp från bladmögel. Men med hjälp av tre nya gener lyckas den försvara sig mycket bra, visar en studie vid SLU.

 16. 9 februari 2023

  Mer klöver och gräs på åkermarken minskar behovet av soja

  Om odling av spannmål varvas med gräs och klöver skulle importerat sojafoder inte behövas. I stället kan gräset omvandlas till proteinrikt foder och energi i bioraffinaderier, visar en studie från Chalmers.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera