Dal med mycket grönska och små hus med gräsbeklädda tak, vattendrag längst ned.
Färöarna.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny studie visar hur balansen varierar mellan olika slags sötvattenflöden på jordens landyta. Det är viktig information eftersom det styr sådant som livsmedelsförsörjning och tillgången till dricksvatten.

Vattenflödena på jordens landyta kan delas upp i ”gröna” och ”blå” flöden. Som den huvudsakliga källan till sötvatten på land tas en del av nederbördsvattnet på land upp av växter som ett “grönt vattenflöde”. En del rinner ut i vattendrag och floder som det synliga “blåa vattenflödet”.

två världskartor, en i grönt och en i blått.
Illustration från tidskriften One Earth.

Hur mycket vatten som hamnar i det “gröna” flödet är nyckeln för grödor och annan växtlighet och därmed för livsmedelsförsörjningen.

Blå vatten – dricksvatten med mera

Det “blå” vattenflödet är avgörande för de akvatiska ekosystemen och vattentillgången för samhällen. Det handlar till exempel om dricksvatten, men också om bevattning i jordbruket, som förvandlar det blå vattenflödet till grönt.

Gröna vattenflödet större

Två forskare vid Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, Daniel Althoff och Gia Destouni, har använt stora mängder observationsdata och maskininlärning för att utveckla en global förutsägelsemodell för hur sötvatten i världen fördelas mellan gröna och blå vattenflöden.

Det visar sig att det gröna vattenflödet överlag är större än det blå på de flesta platser i världen.

Kan skapa problem

Det innebär, till exempel, att när människor ökar jordbruket för att föda en växande befolkning används också mer vatten i det – och förvandlar i processen mer av det blå vattenflödet till grönt. Det kan i sin tur skapa problem för vattensäkerheten, eftersom det blå vattenflödet fyller våra behov av dricksvatten och andra vattenanvändningar i samhället, till exempel för industrier och energiförsörjning.

Vattensäkerheten minskar och sårbarheten ökar än mer för dessa sektorer och hela samhället i och med de klimatförändringar världen upplever och står inför framöver.

Balansen är viktig

Studien, menar forskarna, visar att vi behöver vara försiktiga när vi ändrar vattenanvändningen på olika sätt, eftersom det påverkar tillgången på vatten för andra ändamål.

– De här resultaten är viktiga för att bättre kunna planera och anpassa vår markanvändning och balansera mellan olika sötvattenflöden för att uppfylla olika vattenbehov i samhället, säger Daniel Althoff på Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Gia Destouni, vid samma institution, säger:

– Vår modell är ett lovande verktyg för att kunna förutse tillgången till blått och grönt vatten under olika framtida klimat- och markanvändningsscenarier runt om i världen.

Vetenskaplig artikel:

Global patterns in water flux partitioning: irrigated and rainfed agriculture drives asymmetrical flux to vegetation over runoff, One Earth.

Kontakt:

Daniel Althoff
daniel.althoff@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera