Lastfartyg med containrar syns på avstånd. Blått vatten och blålila moln.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Undervattensbuller kan påverka djurlivet i havet på många sätt. Djur kan till exempel få svårare att kommunicera med varandra. Forskare från FOI har därför mätt ljudnivåerna i Nordsjön och gjort “bullerkartor”.

Transporter, fiske och oljeutvinning är mänskliga aktiviteter som leder till undervattensbuller, som i sin tur kan ha negativ inverkan på livet i havet. Det skriver FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i ett pressmeddelande. Bullret kan påverka djurens parningsbeteende och störa både kommunikation och migrationsmönster.

Dessutom försvårar bullret möjligheten av att upptäcka undervattensfarkoster, vilket har betydelse ur ett försvarsperspektiv.

Fartygens buller uppmätt

För att får reda på mer om vilket buller som finns under vattenytan och hur det sprider sig har forskare från bland annat FOI kartlagt undervattensbuller från kommersiella fartyg i Nordsjön.

— Vi tog fram en standard för hur mätningarna skulle genomföras, eftersom det saknas en sådan, så att det var möjligt att jämföra data från flera länder, säger Mathias Andersson, forskningsledare på enheten för undervattensforskning på FOI.

Kan visa riskzoner

Genom att mäta ljudet från 18 stationer runtom i Nordsjön kunde forskarna ta fram regionala ljudkartor över området. Dessa kan sedan användas för att beräkna skalan av påverkan på marina djur, det vill säga vilka områden med höga ljudnivåer som sammanfaller med för djuren viktiga områden, som fisklekområden.

Från svenskt håll mättes ljudet med hjälp av en kabelansluten hydrofonstation som sjösattes väster om ön Vinga utanför Göteborg, på ett djup av 45 meter.

— Stationen vid Vinga gav oss en möjlighet att studera enskilda fartygs utstrålade buller i detalj då flertalet fartyg passerade stationen många gånger, säger Mathias Andersson.

Svårt för djur att kommunicera

Det ökade undervattensbullret är något som har följts av forskare under flera decennier. Hur långt ljudet sprider från en ljudkälla som fartyg beror i sin tur på bland annat bottentyp, djup, vattentemperatur och salthalt.

— När fartygsbullret ökar i havet, minskar även möjligheten för marina djur att kommunicera. Man kan jämföra det med när vi människor är på en bullrig restaurang där man måste luta sig närmare eller höja rösten för att kunna prata med varandra. Djuren måste göra samma sak vilket påverkar dem negativt både på kort och lång sikt, säger Mathias Andersson.

Rapport:

Slutrapport för EU projektet JOMOPANS – Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea, FOI.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera