Vattenglas mot grön natur i bakgrunden.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Klimatförändringar och torra somrar kan hota tillgången på vatten. Men problemen kan lindras av ett billigt sätt att rena avloppsvatten som till och med skulle kunna drickas, visar en avhandling.

– Jag blev förvånad över att vi nådde så hög vattenkvalitet med en relativt enkel och kort reningsprocess, säger forskaren Maria Takman.

Idag hämtas vårt dricksvatten från grundvatten, sjöar och vattendrag. Men under torra somrar riskerar källorna att sina, något som bland annat kan hota skördarna.

Avloppsvatten renas i nuläget bara så pass mycket att miljön det släpps ut i skyddas. Vanligast är att det skickas ut i havet, sjöar eller floder. Men det skulle kunna renas ytterligare för att kunna användas för bevattning – och till och med att dricka. Det visar en avhandling från Lunds universitet.

– Det är faktiskt ett mycket dyrare alternativ att avsalta havsvatten, eftersom saltjonerna är så små och svåra att filtrera bort. Molekylerna i avloppsvatten är större. Därför är det relevant att börja se avloppsvatten som en resurs, säger Maria Takman som doktorerat inom vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Lunds tekniska högskola.

Skärpt EU-direktiv

Det förekommer att avloppsvatten återanvänds i en del länder med torka. Men kunskapen om effektiva reningsmetoder är ändå begränsad, enligt forskaren Maria Takman.

Men allt snabbare klimatförändringar kan ändra på situationen och inom EU kommer snart ett nytt avloppsdirektiv. Enligt det ska återanvändning av avloppsvatten främjas. Stora reningsverk ska även rena bort organiska mikroföroreningar, till exempel läkemedel.

Billigare metod fungerar bra

Den vanligaste tekniken för att producera dricksvatten från avloppsvatten är omvänd osmos, som kan liknas vid ett tajt filter. Men metoden är dyr och energikrävande.

Maria Takman har, tillsammans med Österlen VA, i stället utvärderat en betydligt billigare metod i ett reningsverk utanför Kivik i Skåne.

Först renas avloppsvattnet med en membran-bioreaktor följt av granulerat aktivt kol. Som ett sista steg har vattnet desinficerats med ultraviolett ljus i ett labb på Lunds universitet.

Renades från skadliga ämnen

Två studier har analyserat vad som blev kvar av hundratals kemikalier och mikroorganismer som bakterier. Resultatet var över förväntan, enligt Maria Takman.

– Mina resultat visar att vi fick bort nästan alla de skadliga ämnena vi analyserade. Förenklat kan man säga att aktivt kol tar bort kemikalier medan UV-ljuset oskadliggör mikrober, säger hon och fortsätter:

– Det visar att ett reningsverk som enbart är tänkt att rena avloppsvatten faktiskt skulle kunna klara alla gränsvärden för dricksvattenkvalitet med hjälp av en förhållandevis enkel extra process.

Låga halter läkemedelsrester

Avhandlingen visar även att halterna av läkemedel var låga.

– Men eftersom det saknas gränsvärden för läkemedel, som förekommer i högre koncentrationer i avloppsvatten jämfört med i grundvatten och sjövatten, kan vi inte säkert säga hur låga koncentrationerna behöver vara. Tyvärr hade vi inte möjlighet att analysera virus.

Förhoppningen är det renade avloppsvattnet i ett första steg ska kunna användas till en vattenkiosk, där tankbilar kan hämta vatten till parker eller åkrar.

– En ytterligare förhoppning är att det görs utredningar för lämpliga gränsvärden på fler föroreningar, så att vi säkert vet att vattnet kan användas, säger Maria Takman.

Avhandling:

From Removal of Organic Micropollutants to Municipal Wastewater Reuse – Technological and Social Perspectives, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera