1. Gamla bilbatterier staplade intill varandra.
  11 mars 2024

  Högre halter av tungmetaller hos barn nära smältverk

  Barn som bor nära smältverket utanför Landskrona har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än barn som bor längre bort. Och de senaste 15 åren har nivåerna av kadmium och kvicksilver i blodet inte minskat, vilket oroar forskare.

 2. En person med skyddskläder och visir sitter på huk och svetsar, i industrimiljö.
  5 mars 2024

  Människor utsätts för cancerframkallande ämnen i onödan

  I Sverige exponeras ungefär 18 000 arbetare för det cancerframkallande ämnet sexvärt krom. Forskare har nu gjort en kartläggning vid ett antal svenska arbetsplatser – och menar att människor utsätts för risker i onödan.

 3. En sork tittar upp från en grop i jorden
  21 december 2023

  Höga halter PFAS i jämtländska sorkar

  PFAS-kemikalier finns i både djur, växter och jord på Frösön. Att höga halter finns hos skogssorkar, som äts av många andra djur, oroar forskare.

 4. Plastflaskor hopbuntade i stora kuber, ställda på varandra, blå himmel bakom.
  10 november 2023

  Återvunnen plast innehåller giftiga kemikalier

  När forskare undersökte återvunnen plast som samlats in i 13 länder fann de hundratals giftiga kemikalier, inklusive bekämpningsmedel och läkemedel. Slutsatsen är att återvunnen plast är olämplig för de flesta ändamål.

 5. Klart vatten forsar ut ur ett rör, från vänster.
  10 november 2023

  Ny metod för att rena avloppsvatten på hållbart sätt

  Att få bort föroreningar från avloppsvatten är grundläggande. Men delar av arbetet görs på ett sätt som inte är miljömässigt hållbart. I en avhandling har en ny metod testats för att ta bort föroreningar, bland annat antibiotika, via så kallad adsorption.

 6. Cirka tre meter bred bäck omgiven av träd
  7 november 2023

  Tioler styr hur mycket kvicksilver plankton får i sig

  Människor får i sig kvicksilver genom fisk, men hur hamnar kemikalien i fisken? Ett första steg i kedjan är växtplankton som fiskarna äter. En studie visar att planktonens upptag av kvicksilver styrs av tillgången på så kallade tioler i vattnet.

 7. Elbilar vid laddningsstolpar
  17 oktober 2023

  Ny metod banar väg för bättre batteriåtervinning

  Forskare har utvecklat en ny miljövänlig metod för att separera och återanvända värdefulla metaller. Det innebär att uttjänta batterier från elbilar kan få nytt liv.

 8. Sjö med grönska på två sidor, stenar i vattnet. Sommartid.
  16 oktober 2023

  Årstiden styr vilka kemikalier som hittas i vattendrag

  Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöföroreningar i vattendrag och sjöar. UV-filter från solkrämer hittas främst under sommaren, till exempel.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera