1. 22 juni 2023

  PFAS finns kvar i rester från sopor

  PFAS-kemikalier bryts inte ner helt när avfall bränns. De kan hittas i aska, processvatten och rökgaser, visar en studie.

 2. Fören på en brun träbåt, stilla hav och lite land framför.
  12 december 2022

  Miljövänlig bottenfärg bäst i forskarnas test

  Silikonbaserad färg är bättre än kopparbaserad färg på att hålla borta påväxt från båtbottnar, enligt en studie. En god nyhet för miljön, enligt forskarna.

 3. 21 april 2022

  Fler fall av covid-19 efter exponering för PFAS?

  Under pandemins första år var det 19 procent fler bekräftade fall av covid-19 i Ronneby än i grannkommunen Karlshamn. Detta slog forskare vid Lunds universitet fast efter en epidemiologisk studie som slutfördes under hösten 2021. Samtidigt poängterar de att det inte går att påvisa att det...

 4. 2 mars 2022

  Kemikaliemix fick fiskar att ändra beteende

  Hormonstörande ämnen i naturen påverkar inte bara fullvuxna fiskar. De förändrar också hur ynglen beter sig. En studie visar att blandade kemikalier ledde till både hyperaktivitet och annorlunda simning.

 5. havsspray
  24 januari 2022

  Vågor slungar tillbaka dumpade PFAS-kemikalier

  Dumpade PFAS-ämnen frigörs i luften via vågornas havsspray. Och svävar in mot land. Risken finns att luftburna PFAS förorenar dricksvatten längs kusten, säger Ian Cousins, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

 6. Vattendroppar på ett vattenavvisande tyg.
  13 oktober 2021

  PFAS-kemikalier ger fettlever – och drabbar kvinnor mer än män

  Kvinnor blir mer påverkade än män när de utsätts för högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS. Det visar en studie om hur kemikalierna leder till skador på levern, så kallad fettlever.

 7. 21 juni 2021

  Långlivade gifter ansamlas hos foster

  Flera årtionden efter att giftiga substanser förbjudits i många länder, har forskare vid Karolinska Institutet hittat ämnena i organ hos foster. Beslutsfattare måste ta hänsyn till mixen av industriella kemikalier som ansamlas i människor och natur, och inte bara hantera dem enskilt, menar...

 8. 19 maj 2021

  PFAS kan förorena miljön genom vårt avfall

  Vanliga produkter i våra hem innehåller högfluorerade kemikalier, PFAS, som gör dem vatten- och fettavstötande. En ny studie från Umeå visar att giftigt PFAS kan läcka ut i naturen, när dessa produkter hamnar i hushållsavfall.

 9. 15 februari 2021

  Perfluorerade kemikalier kopplas till missfall

  Exponering för perfluorerade kemikalier, PFAS, kan kopplas till missfall under tidig graviditet. Det visar forskning från Karlstads universitet. PFAS förekommer i bland annat brandskum och i en lång rad vanliga konsumtionsprodukter.

 10. 28 juli 2020

  Högfluorerade kemikalier ökar risken för diabetes och celiaki hos spädbarn

  Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.

 11. 12 februari 2020

  Marina bakterier som miljöövervakare i havet

  Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar orsakade av oss människor. Bakterierna hjälper dessutom till att rena haven och på sikt kan de förhoppningsvis rena dricksvatten från skadliga miljögifter, menar forskare marinekologi vid ...

 12. 17 december 2019

  Perfluorerade ämnen och låg födelsevikt hänger samman

  Exponering för perfluorerade kemikalier under graviditet kan kopplas till lägre födelsevikt. Det visar den så kallade SELMA-studien som mätt hormonstörande ämnen i blodet hos över 1 500 blivande mammor och deras barn.

 13. 17 juni 2019

  Förslag på utfasning av “onödiga” högfluorerade ämnen

  De finns i allt från skidvalla till brandsläckningsskum. Och kopplas till en lång rad hälsoproblem, som lever- och testikelcancer, höga kolestrolvärden, låg födelsevikt etc. Forskare från Stockholms universitet lanserar nu ett ramverk för utfasning av "icke nödvändiga" högflourerande...

 14. 28 maj 2019

  Mark med högfluorerade ämnen ska renas direkt i fält

  Föroreningar av PFAS, eller högfluorerade ämnen, har använts i brandbekämpningsmedel och finns på platser där brandövningar gjorts. Eftersom ämnena är svårnedbrutna i naturen ska forskare utveckla metoder för att rena PFAS-förorenad mark effektivt ute i fält.

 15. 31 januari 2019

  Vattenavvisande kemikalier i friluftskläder helt onödiga

  Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (PFAS), för att stå emot vatten, men också olja och annat som gör fläckar. Men PFAS är en av vår tids värsta miljögifter. Och helt onödiga för tillverkarna eftersom de flesta som köper friluftskläder bara är ute efter...

 16. 8 november 2016

  Forskare hittade PFAS i dammsugarpåsen

  Vad döljer sig i en dammsugarpåse? När kemisten Ulrika Eriksson skulle undersöka miljögifter samlade hon in dammsugarpåsar från hela världen. Högst andel farliga ämnen i de svenska proverna hittade hon i dammet från sin egen påse, något som hon nu visar i sin avhandling vid Örebro...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera