Fören på en brun träbåt, stilla hav och lite land framför.
Bild: Jon Flobrant, Unsplash
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Silikonbaserad färg är bättre än kopparbaserad färg på att hålla borta påväxt från båtbottnar, enligt en studie. En god nyhet för miljön, enligt forskarna.

Båtbottenfärger är sammansatta för att hålla bort påväxt från bottnen på en båt eller ett fartyg. Med påväxt menas sådant som havstulpaner, alger och musslor som sätter sig fast på bottnen och därmed ökar båtens friktion och bränsleförbrukning.

Koppar i båtbottenfärg motverkar påväxt, men utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger förorenar Östersjön, se faktaruta nedan.

Koppar i Östersjön – ett utbrett miljöproblem

Användning av koppar i båtbottenfärger är ett känt och utbrett miljöproblem för vattenlevande växter och organismer i Östersjön. Tungmetallen bryts inte ner i miljön och det är därför vanligt att vatten, sediment och jord i fritidsbåtshamnar, större hamnar och varv är förorenade och överskrider gränsvärdena för koppar. En tidigare studie från Chalmers visar att båtbottenfärgerna står för hela 40 procent av den totala tillförseln av koppar till Östersjön.

Eftersom Östersjön är ett innanhav tar det 25–30 år för vattnet att bytas ut. Det innebär att tungmetallen finns kvar under mycket lång tid.

Källa: Chalmers

Forskare vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Svenska miljöinstitutet IVL har nu jämfört effekten av silikonbaserad och kopparbaserad färg i en studie som gjorts vid tre platser i Östersjöregionen och Skagerrak. Enligt studien är silikonfärgen, det mer miljövänliga alternativet, bäst på att hålla påväxt borta.

Bilden nedan är tagen efter två års exponering i havet. De svarta ytorna hade målats med silikonbaserad färg, de röda med kopparbaserad färg. De vita ytorna hade inte behandlats alls.

Små kvadratiska ytor med olika färg och olika mycket påväxt från vattenlevande organismer.
Bild: Anna-Lisa Wrange, IVL.

God nyhet för miljön

– Det här innebär att vi nu har en fantastisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen till vårt känsliga innanhav, säger Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap på Chalmers.

– Detta är den första oberoende vetenskapliga studien som visar att silikonfärger är mer effektiva än kopparbaserade färger i Östersjöområdet.

Gamla vanor dominerar än

Färgmarknaden för fartyg och fritidsbåtar domineras ännu helt av kopparbaserade båtbottenfärger. Marknadsandelen för silikonbaserad färg för fartygssektorn var en procent år 2009 och ökade till 10 procent år 2014.

För fritidsbåtssektorn beräknas andelen båtar målade med silikonfärg vara betydligt lägre. Det finns miljövänligare alternativ på marknaden, men en förändring tycks vara svår, enligt Chalmers-forskaren Maria Lagerström.

– Gemensamt för både fartygsindustrin och fritidsbåtssektorn är att de är traditionella. Man gillar att använda de produkter man är van vid och man är dessutom skeptisk till att giftfria alternativ verkligen fungerar.

Studien av båtbottenfärgerna avslutades efter ett år. Men resultaten höll sig över längre tid, enligt forskarna.

– Vi har faktiskt låtit våra testpaneler vara kvar på en testplatserna. Dessa har nu varit under ytan i över två års tid och vi kan konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerar bra och, framför allt, är bättre än kopparfärgen, säger Maria Lagerström.

Mer om färgerna i studien:

Traditionella båtbottenfärger motverkar påväxt genom att kontinuerligt läcka koppar och/eller andra toxiska substanser som är giftiga för marina organismer.

Silikonfärgernas glatta ytegenskaper gör det istället svårt för påväxt att fastna på skrovet. Färgerna är dessutom självrengörande, vilket innebär att den påväxt som ändå lyckats fästa åker av när skrovet rör sig genom vattnet.

Silikonfärg är baserad på ämnet silikon som framställs med hjälp av kiseloxid som utvinns ur sand. Den vetenskapliga artikelns sammanställning av ekotoxikologiska studier visar att silikonfärger är betydligt mindre miljöskadliga än kopparfärger. Men det finns vissa silikonfärger som innehåller högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som är mycket svårnedbrytbara i miljön. Silikonfärgen som testades i studien var dock av fluorfri sort.

Källa: Chalmers tekniska högskola

Vetenskaplig artikel:

Are silicone foul-release coatings a viable and environmentally sustainable alternative to biocidal antifouling coatings in the Baltic Sea region? (Maria Lagerström, Anna-Lisa Wrange, Dinis Reis Oliveira, Lena Granhag, Ann I. Larsson och Erik Ytreberg), Marine Pollution Bulletin.

Kontakt:

Maria Lagerström, forskare, institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola
maria.lagerstrom@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera