Artikel från forskning.sePlantering av inhemska lövträd kan gynna Borneos träproduktion – utan att regnskogen behöver huggas ner. Det visar en studie där forskare beräknat lönsamheten hos träd som planterats i ett projekt.

På Borneo i Malaysia har miljontals hektar naturskog försvunnit efter avverkning av värdefulla virkesträd, bränder och etablering av plantage med palmträd till olja. Flera olika projekt pågår nu för att återställa regnskog genom att satsa på trädplantering.

Men vilka träd som är mest lämpliga att plantera är inte helt uppenbart. I en studie valdes därför 22 olika inhemska trädarter ut för ett skogsplanteringsförsök under 2008.

I en artikel från Sveriges lantbruksuniversitet berättar nu forskare, som deltagit i studien, om resultatet.

Fick växa i tio år

De små plantorna sattes ut i en delvis avverkad och brunnen skog. Där fick de växa till sig i tio år. Därefter utvärderades en del av arterna utifrån tillväxt och andra egenskaper. Forskarna utvecklade även en modell för att bedöma vilka arter som lyckats växa bäst.

– Modellerna vi tagit fram används framför allt för att visa på sambandet mellan egenskaper, till exempel veddensitet och bladegenskaper, och finansiellt värde. Borneo har runt 3000 trädarter och vi kan inte undersöka alla dessa, så därför är en sådan modell mer relevant, säger Arvid Lindh, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Borneo har unika arter av orangutanger som lever i regnskogens träd. Deras livsmiljöer hotas av skogsavverkningen.

Oväntad fördel för långsamma träd

I studien har forskarna räknat in faktorer som överlevnadsgrad, tillväxthastighet och virkespriser. De tittade också på trädens egenskaper, till exempel motståndskraft mot insekter och koncentration av näringsämnen i bladen. Slutsatsen blev oväntad. De träd som växte snabbast var i slutändan inte mest lönsamma.

– I försöket var det exempelvis några av de 22 undersökta arterna som växte väldigt fort, men hade en överlevnadsgrad på endast 15 procent. Av den art som fick allra högst lönsamhetsvärde, Shorea macrophylla, överlevde 70 procent av plantorna, samtidigt som den fortfarande växte relativt fort, säger Arvid Lindh.

Hållbart men inte lika lönsamt som oljepalm

Det tycks alltså vara möjligt att plantera träd som kan avverkas med lönsamhet, konstaterar forskarna. Men i jämförelse med exempelvis oljepalmsplantager är skogsplantering än så länge ett mindre lönsamt alternativ. Däremot finns tydliga vinster för den biologiska mångfalden.

– Nu har vi kommit en bit på vägen mot att förstå vilka av alla inhemska arter på Borneo man kan välja om man vill ha ett lönsamt skogsbruk som samtidigt är ett mycket bättre alternativ för miljön. Med mer forskning om metoder som kan öka arternas överlevnad och tillväxt finns det även potential för ännu högre lönsamhet, säger skogsforskaren Ulrik Ilstedt vid SLU.

Vetenskaplig studie:

Functional traits to predict financial value of enrichment planting in degraded tropical forests, New Forests.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera