1. 27 mars 2024

  Lönsam trädplantering kan bevara naturskog på Borneo

  På Borneo i Malaysia har miljontals hektar naturskog försvunnit efter avverkning av värdefulla virkesträd, bränder och etablering av plantage med palmträd till olja. Flera olika projekt pågår nu för att återställa regnskog genom att satsa på trädplantering. Men vilka träd som är mest...

 2. Lava på en äldre grå trädstam omgiven av tallskog
  29 januari 2024

  Döda tallar viktiga om hotade lavar ska överleva

  Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla och eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs.

 3. En död granbarksborre i ett skadat träd.
  15 december 2023

  Skadorna av granbarkborre minskar – men kvar står skelettskogarna

  Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022, visar en ny inventering från SLU. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar, som kan utgöra en säkerhetsrisk.

 4. 8 december 2023

  Träden blir starkare i stadsmiljöer utan asfalt

  Träd bidrar till ett bra mikroklimat i städer. Men för att de ska kunna göra nytta måste asfalt ge vika för mer gräs runt träden, visar en studie.

 5. Stam med tät trädkrona, sedd underifrån.
  6 december 2023

  Torka hindrar skogen att svalka sig

  Träd har förmåga att reglera sin värme sommartid, ungefär som en inbyggd luftkonditionering. Kyleffekten skapar ett svalare mikroklimat i skogen, men den viktiga mekanismen kan hotas om markerna blir torrare.

 6. 3 november 2023

  Så har sjuka almar påverkat skogen

  Många almar och askar i Skåne har dött efter att ha drabbats av sjukdom. Hur har skogarna påverkats av att dessa arter nästan helt försvunnit? Det har en ny studie tagit reda på.

 7. Träd med gula blommor
  26 oktober 2023

  Exklusivt trä till altanen kan vara olagligt avverkat

  Det tropiska träslaget ipê är populärt för att bygga exklusiva trädäck och uteplatser. Men en studie visar att en mycket stor del av virket kan ha avverkats olagligt.

 8. Hundpromenad i parkområde.
  19 oktober 2023

  Grönare städer kan ha stor effekt på utsläppen

  Fler grönområden, stadsodlingar, trevliga miljöer för promenader och cykling. Dussintals europeiska städer kan bli koldioxidneutrala om naturen får ta mer plats i den urbana miljön, visar en studie.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera