1. 27 mars 2024

  Lönsam trädplantering kan bevara naturskog på Borneo

  På Borneo i Malaysia har miljontals hektar naturskog försvunnit efter avverkning av värdefulla virkesträd, bränder och etablering av plantage med palmträd till olja. Flera olika projekt pågår nu för att återställa regnskog genom att satsa på trädplantering. Men vilka träd som är mest...

 2. Lava på en äldre grå trädstam omgiven av tallskog
  29 januari 2024

  Döda tallar viktiga om hotade lavar ska överleva

  Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla och eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs.

 3. En död granbarksborre i ett skadat träd.
  15 december 2023

  Skadorna av granbarkborre minskar – men kvar står skelettskogarna

  Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022, visar en ny inventering från SLU. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar, som kan utgöra en säkerhetsrisk.

 4. 8 december 2023

  Träden blir starkare i stadsmiljöer utan asfalt

  Träd bidrar till ett bra mikroklimat i städer. Men för att de ska kunna göra nytta måste asfalt ge vika för mer gräs runt träden, visar en studie.

 5. Stam med tät trädkrona, sedd underifrån.
  6 december 2023

  Torka hindrar skogen att svalka sig

  Träd har förmåga att reglera sin värme sommartid, ungefär som en inbyggd luftkonditionering. Kyleffekten skapar ett svalare mikroklimat i skogen, men den viktiga mekanismen kan hotas om markerna blir torrare.

 6. 3 november 2023

  Så har sjuka almar påverkat skogen

  Många almar och askar i Skåne har dött efter att ha drabbats av sjukdom. Hur har skogarna påverkats av att dessa arter nästan helt försvunnit? Det har en ny studie tagit reda på.

 7. Träd med gula blommor
  26 oktober 2023

  Exklusivt trä till altanen kan vara olagligt avverkat

  Det tropiska träslaget ipê är populärt för att bygga exklusiva trädäck och uteplatser. Men en studie visar att en mycket stor del av virket kan ha avverkats olagligt.

 8. Hundpromenad i parkområde.
  19 oktober 2023

  Grönare städer kan ha stor effekt på utsläppen

  Fler grönområden, stadsodlingar, trevliga miljöer för promenader och cykling. Dussintals europeiska städer kan bli koldioxidneutrala om naturen får ta mer plats i den urbana miljön, visar en studie.

 9. 26 september 2023

  Skogens kottar kan användas till energilagring

  Forskare har hittat ett sätt att omvandla skogsavfall, som kottar, till kolmaterial som kan användas för energilagring. Metoden kan underlätta framställning av elektroder till framtidens superkondensatorer.

 10. 25 september 2023

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark

  Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar på vinterbete. Minskad tillgång på mat bidrar sannolikt till att de undviker dessa områden, enligt en studie.

 11. Långskägg med droppar på grenar av gran
  1 september 2023

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen

  Den fridlysta hänglaven långskägg kan vara hotad på sikt – även i skyddade områden. I Skuleskogens nationalpark har världens längsta lav minskat med över 40 procent under tre decennier, visar en studie.

 12. Man blickar ut över sjö i Central Park, New York
  17 augusti 2023

  Kärlek till naturen – en mix av arv och miljö

  Vad ligger bakom människors vurm för träd och grönska? En studie visar att vår syn på naturen både är medfödd och präglad av uppväxt.

 13. Trädstam i vatten
  8 augusti 2023

  Träd avslöjar: Varmaste klimatet på 1200 år

  Den medeltida värmeperioden var svalare än man tidigare trott, enligt nya studier av trädens årsringar. Det innebär att dagens temperaturer är högre än någon annan period under de senaste 1 200 åren.

 14. 19 juni 2023

  Barrträden förbrukar syre i tuffa tider

  Barrträd frigör normalt syre men under tidig vår – när det samtidigt är kallt och ljust – tar tallar och granar till ett knep för att skydda sig. Barrträden förbrukar då syre istället för att producera.

 15. 25 maj 2023

  Växande trend för den svenska skogen

  Förlusten av skog är rekordhög, men takten ökar nu på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar ny statistik om den svenska skogen.

 16. 24 maj 2023

  Stressade tallar kan drabbas av svampsjukdom

  Diplodiasjukan som skadar tallar upptäcktes i Sverige 2016. Varmare klimat är en bidragande faktor till att svampsjukdomen fått fäste, visar en avhandling som undersökt spridningen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera