En död granbarksborre i ett skadat träd.
Granbarkborren gör gångar i trädstammar, där de parar sig och lägger ägg. Bild: Anders Frick/Wikimedia commons*
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022, visar en ny inventering från SLU. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar, som kan utgöra en säkerhetsrisk.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen gjort en inventering av skogar i delar av Götaland och Svealand. Den visar att cirka 2,2 miljoner kubikmeter stående gran har dött till följd av granbarkborreangrepp under 2023.

2,2 miljoner kubikmeter motsvarar här ungefär 44 000 lastbilar med timmer, som en bild av skadornas omfattning.

Det kan jämföras med fjolåret då drygt fem miljoner kubikmeter gran dog på grund av granbarkborren och rekordåret 2021 då siffran låg på över åtta miljoner.

Granbarkborrens skador minskar

Den största minskningen har skett i Svealand, medan de största skadorna i år finns i östra Götaland.

– Skadorna är fortsatt omfattande, men är nu nere på ungefär en tredjedel av skadevolymerna 2020 och 2021, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU.

Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen, säger att vädret 2023 kan förklara minskningen.

– Det var varmt och torrt i juni när huvudsvärmningen ägde rum, men tack vare regnet som kom senare fick vi inte någon ytterligare svärmning på sensommaren.

Inventeringen visar också hur stor andel av de granar som har angripits under året som står kvar i skogarna. I år landar den siffran på 72 procent, vilket är på ungefär samma nivå som under förra året.

Enorma angrepp skapar skelettskogar

Tillsammans med stora mängder granar som har angripits under tidigare år och som står kvar utgör de en säkerhetsrisk, enligt SLU. De hämmar också återväxten av ny skog.

– Följden av de senaste årens enorma granbarkborreskador är att vi fått så kallade skelettskogar, det vill säga skogar med stora mängder döda granar, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

– Vi uppmanar ingen att städa sin skog. Enstaka döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och ska få stå kvar. Men har man som skogsägare stora områden med döda granar kan man behöva avverka för att möjliggöra åtgärder för att ny skog ska kunna komma upp.

Började sommaren 2018

Det stora utbrottet av granbarkborre som pågått under de senaste sex åren tog sin början under den mycket torra och varma sommaren 2018. Granarna tappade mycket av sin motståndskraft och granbarkborrarna kunde föröka sig i enorma mängder. Totalt uppskattas att cirka 34 miljoner kubikmeter gran dött i södra och mellersta delarna av Sverige sedan 2018, till följd av granbarkborrens angrepp.

*Bild: Anders Frick/Wikimedia commons. Licens: CC BY-SA 4.0

Rapport:

Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2023, SLU.

Kontakt:

Sören Wulff, Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU
soren.wulff@slu.se

Om inventeringen

SLU har genomfört inventeringen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering, NRS, som bygger på Riksskogstaxeringens permanenta provytor i östra Götaland (Östergötland, Kalmar, Kronberg och Blekinge län) och Svealand (exklusive norra Dalarna) och södra Gävleborgs län. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran.

Källa: SLU

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera