Naturbesökare på väg mot vatten.
30 maj 2024

Sjöar, träd och grillplatser dragplåster i naturen

Människor mår bra av att vistas i naturen, men många ägnar sig inte så mycket åt friluftsliv som de skulle vilja. En förklaring är tidsbrist...

15 maj 2024

Unga träd rustas för gnagande snytbaggar

Snytbaggen lockas till färska hyggen för att föröka sig och lägga ägg i stubbarna. När larverna utvecklats till vuxna skalbaggar gnager de på...

En närbild på något som liknar slingriga rötter i stor förstoring.
16 februari 2024

Mörka svampar under jord kan vara viktiga i skogens ekosystem

I och runt trädens rötter lever svampar och bakterier i en komplex väv. I rötterna återfinns också svampar med mörka hyfer som verkar spela en...

Vit hare skuttar i stenigt landskap
8 februari 2024

Mindre snö fara för djur i vinterskrud

En del fåglar och harar byter till vinterpäls för att smälta in i snörik natur. Men i takt med klimatförändringarna kan tillgången på snö...

1 februari 2024

Humrarna i havet är fortfarande för få

Goda fångster speglar inte tillståndet för humrarna i svenska vatten. Beräkningar från SLU visar att beståndet ligger kvar på en låg nivå.

Lava på en äldre grå trädstam omgiven av tallskog
29 januari 2024

Döda tallar viktiga om hotade lavar ska överleva

Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla och...

En ren betar vid en utfodringsstation
25 januari 2024

Vinterfoder kan göra renkalvar sämre på att beta

Det har blivit vanligare med stödutfodring av renar vintertid. Men det finns en baksida. Renkalvarna blir sämre på att hitta mat på egen hand.

Älg går i brandområde med ett GPS-halsband.
23 januari 2024

Så påverkas älgar av skogsbränder

Älgar väljer inte bort brandhärjade skogsområden. Där finns gott om mat – men också faror. Om björn och varg finns i området löper...

Bin flyger in mot kupa
17 januari 2024

Invasivt kvalster stort hot mot honungsbin

Varrokvalster har haft stor påverkan på vilka virus som finns hos bin, visar en internationell studie. Resultaten är viktiga för att kunna...

Svart skarv flyger över vatten
15 januari 2024

Många unga laxfiskar hamnar i skarvens mage

Forskare har undersökt id-märkta fiskar i Dalälven för att se hur många som äts upp av fåglar. Studien visar att främst havsöringar och...

Person med bygghjälm kapar metall på bygge, gnistor syns.
10 januari 2024

Använd trä vid lägenhetsbyggen – och minska boytan

Skippa betong vid byggen av flerfamiljshus och använd istället trä, med traditionella regelstommar. Och bygg mindre lägenheter än idag. Den...

En sork tittar upp från en grop i jorden
21 december 2023

Höga halter PFAS i jämtländska sorkar

PFAS-kemikalier finns i både djur, växter och jord på Frösön. Att höga halter finns hos skogssorkar, som äts av många andra djur, oroar...

En död granbarksborre i ett skadat träd.
15 december 2023

Skadorna av granbarkborre minskar – men kvar står skelettskogarna

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022, visar en ny inventering från SLU. Samtidigt har de senaste årens omfattande...

Traktor besprutar ett fält med majsplantor.
12 december 2023

Så kan åkrarna krylla av nyttiga kryp

Insekter och andra kryp som lever på åkrar bidrar till att främja grödornas tillväxt. I en avhandling har forskare studerat hur de kan trivas...

Ett lodjur sitter på en gren vintertid.
4 december 2023

Lodjuren har hittat tillbaka till södra Sverige

Lodjuren var länge hotade, men har lyckats komma tillbaka till södra Sverige. De har samtidigt behållit kontakten med lodjur i andra områden,...

En stig med gröna träd runtom och många synliga trädrötter.
30 november 2023

Begreppet kolinlagring används ofta felaktigt

Begreppet kolinlagring används ofta på felaktigt sätt, även av forskare. Den felaktiga användningen kan leda till missvisande slutsatser och...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera