1. 14 mars 2024

  Så kan illegal timmerexport avslöjas

  Med hjälp av en ny metod kan forskare se var ett träd har blivit avverkat. Målet är att bekämpa illegal timmerexport från Ryssland och Belarus.

 2. En närbild på något som liknar slingriga rötter i stor förstoring.
  16 februari 2024

  Mörka svampar under jord kan vara viktiga i skogens ekosystem

  I och runt trädens rötter lever svampar och bakterier i en komplex väv. I rötterna återfinns också svampar med mörka hyfer som verkar spela en viktig, tidigare förbisedd, roll i ekosystemet.

 3. En död granbarksborre i ett skadat träd.
  15 december 2023

  Skadorna av granbarkborre minskar – men kvar står skelettskogarna

  Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022, visar en ny inventering från SLU. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar, som kan utgöra en säkerhetsrisk.

 4. Person i rödsvart jacka i skog med frostig mossa.
  25 oktober 2023

  Skogsägare vill stärka naturvärden men upplever hinder

  Forskare har undersökt hur privata skogsägare, via olika skötselmetoder, påverkar miljövärden i skogen. Slutsatsen är att skogsägare gör många, men osedda, miljöinsatser. Och att de upplever hinder.

 5. 26 september 2023

  Skogens kottar kan användas till energilagring

  Forskare har hittat ett sätt att omvandla skogsavfall, som kottar, till kolmaterial som kan användas för energilagring. Metoden kan underlätta framställning av elektroder till framtidens superkondensatorer.

 6. 25 september 2023

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark

  Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar på vinterbete. Minskad tillgång på mat bidrar sannolikt till att de undviker dessa områden, enligt en studie.

 7. 5 september 2023

  Svenska skogar myllrar av osynliga svampar

  Ser du svamp lite överallt i skogen? De är bara toppen av en värld av svampar som växer i marken, visar en dna-kartläggning.

 8. Långskägg med droppar på grenar av gran
  1 september 2023

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen

  Den fridlysta hänglaven långskägg kan vara hotad på sikt – även i skyddade områden. I Skuleskogens nationalpark har världens längsta lav minskat med över 40 procent under tre decennier, visar en studie.

 9. 14 augusti 2023

  Skadat virke kan bli bomull till vården

  Skog som angripits av barkborrar har lågt ekonomiskt värde, men en studie visar att förstört virke kan omvandlas till textilfiber. Ett användningsområde är bomullsprodukter till sjukvården, men även biodrivmedel för transporter.

 10. 21 juni 2023

  Naturliga skogar bättre rustade för torka

  Den torra sommaren 2018 slog hårt mot Sveriges skogar. Mest drabbades den brukade skogen, medan urskogen klarade sig bättre.

 11. 25 maj 2023

  Växande trend för den svenska skogen

  Förlusten av skog är rekordhög, men takten ökar nu på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar ny statistik om den svenska skogen.

 12. 24 maj 2023

  Stressade tallar kan drabbas av svampsjukdom

  Diplodiasjukan som skadar tallar upptäcktes i Sverige 2016. Varmare klimat är en bidragande faktor till att svampsjukdomen fått fäste, visar en avhandling som undersökt spridningen.

 13. Närbild på en älg i skogsbryn
  27 april 2023

  Vandringar, kalvar och björnattacker kantade älgarnas år

  Livet i Junseles skogar rymmer både matjakt, vandringar, död och nykomlingar. Forskare har följt en grupp älgar för att studera deras liv och beteenden under ett år.

 14. Skog med brandrök ovanför trädtopparna.
  20 april 2023

  Drönare kan få lättare att upptäcka skogsbränder

  Är det dimma? Eller rök från en begynnande skogsbrand? Det är inte alltid lätt att avgöra från ovan. Men en ny algoritm för bildanalys kan förenkla saken.

 15. Två händer håller i röd motorsåg i skogen, någon sågar av kvistar från ett liggande träd.
  4 april 2023

  Så kan skogsbruk utan kalhyggen påverka skogens arter

  Att avverka skog via så kallade hyggesfria metoder, som blädning, kan vara bra för skogens arter. Arter verkar bevaras i större utsträckning än vid kalhyggen. Men många frågetecken finns kvar.

 16. 10 mars 2023

  Lasermodell kan förbättra planering av skogarna

  Laserskanning kan ge en bättre bild av svenska skogars egenskaper, men kunskapen har inte utnyttjats. Det vill forskare ändra på. I en avhandling har ett nytt planeringsverktyg tagits fram för mer detaljerad skogsskötsel.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera