Lågor i närheten av barrträd.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skogsbränder som drabbade Sverige 2018 väntas öka i takt med den globala uppvärmningen. Forskare har nu undersökt hur klimatförändringar påverkar de skadade skogarnas utveckling och förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

De så kallade boreala skogarna är ett område som sträcker sig runt hela norra halvklotet. Skogarna, som täcker merparten av Sveriges yta, har en viktig roll i det globala klimatsystemet eftersom träden absorberar koldioxid från atmosfären.

Men i klimatförändringarnas spår följer fler skogsbränder, och detta kan undergräva ekosystemets förmåga att lagra kol.

Brandskadade skogar i Sverige studeras

Efter skogsbränderna i Sverige under sommaren 2018 inledde ett forskarlag, som letts från Lunds universitet, de mest omfattande fältstudierna hittills i boreala skogar. Syftet var att undersöka hur bränderna har påverkat nära 50 skogar – från Jokkmokk i norr till Växjö i söder.

– Studien visar att klimatförändringarna kan försämra de brandskadade skogarnas förmåga att absorbera kol efter en brand. Många av de gamla träden finns kvar, men en del av deras viktiga funktioner misslyckas, säger Johan Eckdahl som är naturgeograf vid Lunds universitet.

Viktigt samspel rubbas

Studier visar att återväxten efter en brand påverkas av växternas samspel med känsliga mikroorganismer i jorden. I takt med att klimatet förändras försämras den här växelverkan. Det beror på att växters och mikroorganismernas förmåga att anpassa sig skiljer sig åt.

– Under den globala uppvärmningen är växtarters migration en nödvändig process för att upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Om den inte håller jämna steg med klimatförändringarna hotas Sveriges boreala skogars förmåga att fungera som effektiva kolsänkor, säger Johan Eckdahl.

Taigan är en stor kolreservoar

Den boreala regionen, som även kallas taigan, fungerar som en enorm global kolreservoar. Forskning visar att regionen kan uppleva kraftigt minskad kapacitet för kollagring under det kommande århundradet på grund av klimatförändringar och fler bränder, som minskar skogarnas funktion att absorbera växthusgaser.

En bättre förståelse av skogarnas reaktioner på yttre påverkan är avgörande för att förutsäga deras motståndskraft mot klimatförändringar och ökad frekvens av skogsbränder, menar forskarna.

– Biodiversitet är inte bara viktig i tropiska regnskogar, den är viktig även i taigan. Vår studie belyser det ofta bortglömda samspelet mellan biodiversitet och kollagring i nordliga ekosystem. Resultaten understryker behovet av fortsatt forskning och miljöövervakning i den omfattande boreala regionen, säger Johan Eckdahl.

Förutom Lunds universitet har Umeå universitet, Aarhus University och University of Oxford deltagit i studien.

Vetenskaplig studie:

Restricted plant diversity limits carbon recapture after wildfire in warming boreal forests, Nature Communications Earth & Environment.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera