Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Med hjälp av en ny metod kan forskare se var ett träd har blivit avverkat. Målet är att bekämpa illegal timmerexport från Ryssland och Belarus.

Illegal avverkning och handel med trädprodukter hotar viktiga ekosystem i världen. Forskare försöker bekämpa denna verksamhet genom att ta fram en vetenskaplig metod som kan avslöja var timret har avverkats.

– Frågan blev ännu mer akut efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Ryskt timmer fortsätter att exporteras till EU och USA trots införda sanktioner, genom att timrets ursprung förvanskas. Den illegala timmerexporten delfinansierar Rysslands krig, säger Jakub Truszkowski, forskare i beräkningsbiologi vid Göteborgs universitet.

Kemisk ursprungsmärkning

Ett träd som växer påverkas av sin omgivning. Jordmån, miljöföroreningar och klimat sätter kemiska stämplar i virket. Det här kan forskarna utnyttja för att avgöra ursprunget, det vill säga var träden har huggits ner.

Först krävs att stora mängder referensmaterial samlas in. Med hjälp av maskininlärning kan forskarna sedan avgöra om den angivna avverkningsplatsen för timret stämmer eller inte.

900 trädprover från elva östeuropeiska länder, däribland Belarus och Ryssland, har samlats in.

– Vi valde ek, björk, tall och bok som alla är viktiga i timmerhandeln. Genom att analysera och jämföra virkets isotopkvoter och halterna av 15 olika spårämnen i trädproverna, kan vi ange växtplatsen inom 20 mils radie, säger Jakub Truszkowski.

Ursprung kan ses

Studien har resulterat i en stor referensdatabas om östeuropeiskt timmer. Den har även skräddarsytts för produkter som omfattas av sanktioner efter invasionen av Ukraina.

Data gör att virkets ursprung kan verifieras. Det går till och med att förutsäga platsen för avverkningen.

– Metoden behöver förfinas för att vi ska kunna ytterligare öka säkerheten och noggrannheten i våra förutsägelser. Den är fortfarande under utveckling och blir bättre ju mer data vi får till oss, säger Jakub Truszkowski.

Illegal avverkning av tropiska träd

Forskarna har fokuserat på den illegala timmerhandeln i Östeuropa, men metoden kan användas över hela jorden. Mer än hälften av avverkningen av tropiska träslag bedöms vara illegal.

– Det är viktigt att skydda skogar med hög biodiversitet från illegal avverkning. Genom att kunna spåra ursprunget av timret kan vi bekämpa detta, säger Jakub Truszkowski.

A framework for tracing timber following the Ukraine invasion, Nature Plants.

Kontakt:

Jakub Truszkowski, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, jakub.truszkowski@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera