1. 15 maj 2024

  Unga träd rustas för gnagande snytbaggar

  Snytbaggar kan döda en stor del av nyplanterade träd på ett hygge. Men det går att öka plantornas eget försvar, visar en avhandling från SLU.

 2. Skogslandskap med vy över sjö.
  10 maj 2024

  Så hittas skogarna med stora naturvärden

  Forskare har tagit fram en AI-baserad metod för att kartlägga skogsmark i Sverige. Målet är att bevara värdefull natur och underlätta hållbart skogsbruk.

 3. 25 september 2023

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark

  Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar på vinterbete. Minskad tillgång på mat bidrar sannolikt till att de undviker dessa områden, enligt en studie.

 4. 14 augusti 2023

  Skadat virke kan bli bomull till vården

  Skog som angripits av barkborrar har lågt ekonomiskt värde, men en studie visar att förstört virke kan omvandlas till textilfiber. Ett användningsområde är bomullsprodukter till sjukvården, men även biodrivmedel för transporter.

 5. 21 juni 2023

  Naturliga skogar bättre rustade för torka

  Den torra sommaren 2018 slog hårt mot Sveriges skogar. Mest drabbades den brukade skogen, medan urskogen klarade sig bättre.

 6. 25 maj 2023

  Växande trend för den svenska skogen

  Förlusten av skog är rekordhög, men takten ökar nu på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar ny statistik om den svenska skogen.

 7. Två händer håller i röd motorsåg i skogen, någon sågar av kvistar från ett liggande träd.
  4 april 2023

  Så kan skogsbruk utan kalhyggen påverka skogens arter

  Att avverka skog via så kallade hyggesfria metoder, som blädning, kan vara bra för skogens arter. Arter verkar bevaras i större utsträckning än vid kalhyggen. Men många frågetecken finns kvar.

 8. 10 mars 2023

  Lasermodell kan förbättra planering av skogarna

  Laserskanning kan ge en bättre bild av svenska skogars egenskaper, men kunskapen har inte utnyttjats. Det vill forskare ändra på. I en avhandling har ett nytt planeringsverktyg tagits fram för mer detaljerad skogsskötsel.

 9. Gren med eklöv
  14 februari 2023

  Gödsling ger inte alltid fler och större ekar

  Gödsling leder inte till ökad produktion av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark. Näringsämnen finns kvar i marken och räcker för att mätta en ny generation träd.

 10. Brand i en skog
  9 februari 2023

  Färre bränder hot mot biologisk mångfald

  Många arter är beroende av skogsbränder, slåtter och betande djur i markerna. Men de här naturliga störningarna har minskat kraftigt. Därför behövs åtgärder både i skyddade områden och omgivande landskap, enligt en studie från SLU.

 11. En gren på ett barrträd i motljus, skog och vatten bakom
  8 december 2022

  Mer blandad skog ger färre granbarkborrar

  En mer blandad skog kan ge mindre problem med granbarkborre, enligt en ny avhandling. – Vi måste öka mångfalden av trädtyper för att stå emot skador på våra skogar, säger Matilda Lindmark, doktor i biologi vid Mittuniversitetet.

 12. Kalhygge på kuperad mark, skog på sidorna, sommar.
  5 december 2022

  Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

  Ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio år efter en avverkning, enligt en studie från SLU. – Vi kan inte se spår av det som har kallats koldioxidbomb efter en avverkning, säger forskaren Matthias Peichl.

 13. vy uppifrån av skogslandskap och jordbruksmark
  23 november 2022

  Skogsbruk utan kalhyggen – därför tvekar skogsägarna

  Det finns alternativ till kalhyggen när man avverkar skog, men många vågar sig inte på dem. Här är skälen till att skogsaktörer tvekar, enligt forskning från Lunds universitet.

 14. 13 oktober 2022

  Aska skyddar skogsplantor från snytbaggar

  Kisel i aska får det att gnissla i tänderna på snytbaggar - en av skogsbrukets värsta fiender. Det visar forskning från Stockholms universitet.

 15. 8 september 2022

  Trädplantering inte alltid en kolfälla

  Forskare varnar för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras minskar upptaget av koldioxid. Varje ny skogsplantering riskerar i stället att frigöra ytterligare kol ur marken.

 16. Nötväcka som sitter på en kal gren med himlen som bakgrund.
  23 juni 2022

  Fåglar gynnas av evighetsträd i granskog

  Har träd som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet? Ja, det finns både fler arter och fler individer i sådan skog, visar forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera