1. 25 september 2023

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark

  Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar på vinterbete. Minskad tillgång på mat bidrar sannolikt till att de undviker dessa områden, enligt en studie.

 2. 14 augusti 2023

  Skadat virke kan bli bomull till vården

  Skog som angripits av barkborrar har lågt ekonomiskt värde, men en studie visar att förstört virke kan omvandlas till textilfiber. Ett användningsområde är bomullsprodukter till sjukvården, men även biodrivmedel för transporter.

 3. 21 juni 2023

  Naturliga skogar bättre rustade för torka

  Den torra sommaren 2018 slog hårt mot Sveriges skogar. Mest drabbades den brukade skogen, medan urskogen klarade sig bättre.

 4. 25 maj 2023

  Växande trend för den svenska skogen

  Förlusten av skog är rekordhög, men takten ökar nu på tillväxten av träd. Och för första gången tar tallarna mer plats än granarna. Det visar ny statistik om den svenska skogen.

 5. Två händer håller i röd motorsåg i skogen, någon sågar av kvistar från ett liggande träd.
  4 april 2023

  Så kan skogsbruk utan kalhyggen påverka skogens arter

  Att avverka skog via så kallade hyggesfria metoder, som blädning, kan vara bra för skogens arter. Arter verkar bevaras i större utsträckning än vid kalhyggen. Men många frågetecken finns kvar.

 6. 10 mars 2023

  Lasermodell kan förbättra planering av skogarna

  Laserskanning kan ge en bättre bild av svenska skogars egenskaper, men kunskapen har inte utnyttjats. Det vill forskare ändra på. I en avhandling har ett nytt planeringsverktyg tagits fram för mer detaljerad skogsskötsel.

 7. Gren med eklöv
  14 februari 2023

  Gödsling ger inte alltid fler och större ekar

  Gödsling leder inte till ökad produktion av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark. Näringsämnen finns kvar i marken och räcker för att mätta en ny generation träd.

 8. Brand i en skog
  9 februari 2023

  Färre bränder hot mot biologisk mångfald

  Många arter är beroende av skogsbränder, slåtter och betande djur i markerna. Men de här naturliga störningarna har minskat kraftigt. Därför behövs åtgärder både i skyddade områden och omgivande landskap, enligt en studie från SLU.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera