Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skog som angripits av barkborrar har lågt ekonomiskt värde, men en studie visar att förstört virke kan omvandlas till textilfiber. Ett användningsområde är bomullsprodukter till sjukvården, men även biodrivmedel för transporter.

Efter den varma sommaren 2018 har barkborren blivit ett rejält problem för skogsbruket i södra och mellersta Sverige. Varje år skadas runt tio miljoner kubikmeter virke bara i Sverige. På kontinenten ser problemen ännu värre ut och i hela Europa skadas runt 100 miljoner kubikmeter virke per år.

Efter årets varma start på sommaren är det troligt att problemen kommer att öka ytterligare, menar forskare.

Idag bränns nästan allt förstört virke till ett lågt värde. Skogsägarna är tvungna att ta bort det angripna trädet inom en kort tid efter angreppet för att minska spridningen.

Barkborren angriper träd och ställer till stora problem för skogsägare. Bara i Sverige förstörs cirka tio miljoner kubikmeter virke varje år.

Skadat virke kan bli textilfiber

Nu kan det dock finnas nya användningsmöjligheter för virke som skadats av barkborrar. Ett projekt vid Stockholms universitet undersöker nämligen om textilfiber från barkborreskadat trä kan ersätta bomullsprodukter inom sjukvården.

Forskarna inom projektet har i en studie visat att barkborreskadat virke kan generera högkvalitativ fiber. Denna fiber kan ersätta bomull för flera funktioner inom bland annat sjukvården. Samtidigt går det att få fram miljövänliga, så kallade gröna kemikalier som kan användas i kemikalieindustrin eller som biodrivmedel, bland annat för flygtransporter.

– Genom att använda en restström, med lågt värde, visade det sig att miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joseph Samec som är professorer inom kemi vid Stockholms universitet.

Kan ersätta delar av bomullstillverkning

Om tekniken implementeras i Europa finns, enligt Joseph Samec, potential att tillverka 15 miljoner ton textilfiber och fyra miljoner ton gröna kemikalier.

– 15 miljoner ton textilfiber motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle stått kvar i skogen, säger Joseph Samec.

Forskningsprogrammet drivs av Region Stockholm, Stockholms universitet och Mistra SafeChem.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Vetenskaplig studie:

Valorization of beetle infected spruce to produce textile fibers and biofuels: Environmental sustainability evaluated by life cycle assessment, Chemical Engineering Journal.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera