1. Patient får råd av läkare.
  15 maj 2024

  Tolkar i vården viktiga efter hjärtinfarkt

  Utlandsfödda patienter är mindre benägna att delta i hjärtskola, som ingår i rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Men om tolkstöd finns ökar deltagandet, visar en studie vid Linköpings universitet.

 2. Elever i en skola skriver på sina datorer.
  12 april 2024

  Nyanlända ungdomar förlorare i gymnasievalet

  Ett myller av skolor som är svåra att jämföra. Dessutom saknas stöd och vägledning. En avhandling vid Stockholms universitet lyfter fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja gymnasieskola.

 3. Lärare suddar på tavlan i klassrummet.
  31 januari 2024

  Nyanlända barn med kort skolbakgrund osynliggörs i skolan

  Nyanlända elever i åldern 12-15 år med kort skolbakgrund får inte alltid den hjälp de behöver. Lärare tenderar att bortse från barnens begränsade utbildningsbakgrund och kan istället anse att barnen har låg kognitiv förmåga. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

 4. Ett barn åker sparkcykel nedför backe där långa vita streck har målats på den asfalterade marken, som spår att åka i.
  13 november 2023

  Smal definition av barn och familj när familjer vill återförenas

  I svenska migrationskontroller, inför en eventuell familjeåterförening, är definitionen av "familj" mycket snäv. Det gör att en del familjer utesluts från familjeåterförening. Det här beror till viss del på bruket av dna-tester, enligt en ny avhandling.

 5. Två gungor på lekplats, med regndroppar på.
  12 oktober 2023

  Gemenskap kommer inte automatiskt

  Att blanda människor med olika bakgrund räcker inte för att skapa sammanhållning och integration. Det kan rentav leda till motsatsen, enligt en studie från Malmö.

 6. Vinterklädd kvinna i bostadsområde
  3 oktober 2023

  Snårig väg till egen bostad för flyktingar

  Osäkra hyreskontrakt och trångboddhet. För många flyktingar är vägen till en egen bostad i Sverige kantad av utmaningar, visar en avhandling.

 7. Två barn i femårsåldern går hand i hand på ett berg, sommar.
  27 juni 2023

  Religiösa vill ha fler barn, frikyrkor toppar listan

  Religiositet spelar roll för hur många barn man vill ha – och får. Men kanske inte på det sätt många tror, enligt en avhandling.

 8. En hand som skriver med blyertspenna på randigt block, rester från vässad penna på pappret.
  24 maj 2023

  Sällan lyckat att stänga skolor för att minska segregationen

  Det har hänt att skolor med hög andel elever med invandrarbakgrund stängs i syfte att minska segregation. Men metoden fungerar sällan, enligt forskning. Det finns nämligen en viktig hake.

 9. En modell av en underkäke och överkäke, stående på ett vitt bord.
  23 maj 2023

  Är du 18? Vanskligt att bedöma ålder utifrån visdomständer

  Är du 18 år eller äldre? Eller kanske yngre? För att uppskatta människors ålder har experter hittills tittat på hur visdomständerna ser ut och utifrån det gjort en bedömning. Men den metoden saknar vetenskapligt stöd, enligt en ny studie.

 10. 10 mars 2023

  Tortyr påverkar hjärnans funktioner under lång tid

  Posttraumatisk stress kan påverka flyktingar under lång tid och försvåra integration. Det visar en studie som undersökt hur erfarenhet av tortyr förändrar hjärnans funktioner.

 11. 7 mars 2023

  Snårig väg till jobb för nyanlända lärare

  Snabbspåret för lärare är långt ifrån en rak väg till undervisning i ett klassrum. Det upplever lärare som kommit till Sverige och vill börja jobba.

 12. 3 mars 2023

  Hemland styr hur migranter väljer bostadsområde

  Födelselandets ekonomi kan påverka om migranter flyttar till ett rikare eller fattigare område i Sveriges storstäder. Det visar en studie där flyttningsmönster analyserats.

 13. 28 februari 2023

  Därför öppnar vi famnen för flyktingar från Ukraina

  Det skiljer sig stort mellan hur Sverige och EU hanterade flyktingkrisen 2015, och den efter Rysslands attack på Ukraina. Närheten och att människor flyr från ett så uppenbart orättfärdigt krig är en anledning, enligt forskare.

 14. Två kvinnliga studenter framför dator
  23 februari 2023

  Plugga i par minskar klyftor mellan studenter

  Internationella studenter kan lätt hamna utanför gemenskapen. Men om studenter som inte känner varandra paras ihop kan trivsel och samarbeten bli bättre. Det visar en studie från Chalmers.

 15. 20 februari 2023

  Riskfyllt liv i det svenska skuggsamhället

  Skrupellösa chefer anlitar papperslösa migranter 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Villkoren är usla, inte sällan livsfarliga. Den svarta jobbsektorn växer i Sverige och det är viktigt att förstå varför, menar forskaren Shrezod Eraliev.

 16. 17 februari 2023

  Brist på samtal hinder för nybörjare i svenska

  Svenska språket nämns ofta som en språngbräda till integration och inkludering, men en avhandling visar att nyanlända ungdomar möts av flera hinder. Inte minst har språknybörjarna svårt att hitta meningsfulla sammanhang och någon att prata svenska med.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera