1. Barn i idrottshall med redskap
  24 maj 2024

  Idrottslärare vill ha högre status

  I över 200 år har idrottslärare kämpat för att höja sin status. Men trots att lön och utbildning numera är likvärdig, anser de att statusen släpar efter kollegor som undervisar i teoretiska ämnen.

 2. Ledsen flicka i skolmiljö
  13 maj 2024

  Växande klyfta mellan tjejer och killar i skolan

  Flickor umgås med varandra och pojkar bildar en egen grupp. Men konsekvensen av uppdelningen blir en tuffare stämning. Det här riskerar att leda till mer mobbning, enligt forskning vid Högskolan i Gävle.

 3. 3 maj 2024

  Så kan skolor tackla nätmobbning mot lärare

  Aggressiva mejl från föräldrar, elever som filmar och lärare som hängs ut i sociala medier. Digital mobbning har blivit ett arbetsmiljöproblem i skolan. Forskare vid Malmö universitet har tagit fram en verktygslåda som hjälper skolor att tackla digital aggressivitet systematiskt.

 4. 15 april 2024

  Kuratorer ger trygghet för skolbarn

  En avhandling har undersökt skolkuratorns roll inom både skolsystem och elevhälsoteam, men också betydelsen av individuella samtal med barn. Det skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande. — Skolkuratorn har en otydlig roll och position i skolan och därmed också i elevhälsoteamet....

 5. Elever i en skola skriver på sina datorer.
  12 april 2024

  Nyanlända ungdomar förlorare i gymnasievalet

  Ett myller av skolor som är svåra att jämföra. Dessutom saknas stöd och vägledning. En avhandling vid Stockholms universitet lyfter fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja gymnasieskola.

 6. 13 mars 2024

  Undervisning påverkas av klassens förkunskaper

  Sammansättning och förkunskaper i klassen påverkar – och kan begränsa – lärarnas undervisning. Det har i sin tur betydelse för elevernas resultat, enligt en avhandling.

 7. Två personer jobbar ihop på en restaurang
  12 mars 2024

  Vardaglig svenska kan bli språngbräda till språket

  När sfi-elever gör praktik på arbetsplatser får de tillfälle att prata svenska, men även höra slang och dialekter. Det bidrar till att de utvecklas i det nya språket, enligt en studie.

 8. 12 mars 2024

  Gör mobilförbud verkligen skolan bättre?

  Självklart höjer ett mobilförbud kunskapsnivån i skolan, menar politiker. Men alla är inte lika säkra på att det har just den effekten. Frågan är mer komplex än så, menar forskare.

 9. Två barn med ryggsäck springer mot en stor port i trä. Barnen är sommarklädda och det ena barnet ler mot det andra.
  22 februari 2024

  Genuin vänskap i skolan är en motkraft till mobbning

  Det är viktigt för barn att få ingå i genuina vänskapsrelationer i skolan. En förståelse för det är viktig för att kunna motverka mobbning, enligt ny avhandling.

 10. Entrén vid en gymnasieskola i grått och rött. Rött höghus i bakgrunden.
  14 februari 2024

  Att skapa konkurrens mellan skolor på 90-talet slukade tid och pengar

  Forskarna trodde att det skulle ta max två år. Det tog tio. Att konkurrensutsätta den svenska gymnasieskolan på 1990-talet blev en överraskande långdragen och dyr historia, enligt en ny studie.

 11. Entrén vid en gymnasieskola i grått och rött. Rött höghus i bakgrunden.
  14 februari 2024

  Att skapa konkurrens mellan skolor slukade tid och pengar

  Forskarna trodde att det skulle ta max två år. Det tog tio. Att konkurrensutsätta den svenska gymnasieskolan på 1990-talet blev en överraskande långdragen och dyr historia, enligt en ny studie.

 12. Någon sitter i förgrunden och skriver, vid en skolbänk. I bakgrunden ettbarn och en vuxen som står och pratar, med böcker i händerna.
  9 februari 2024

  Nya lärare har för lite träning i relationer

  Nyutexaminerade lärare är oftast bra på att undervisa men har fått bristfällig träning i att hantera relationer, exempelvis relationer med elevers föräldrar. Ännu fler nyblivna lärare kommer troligen att försvinna från yrket om de inte får bättre träning på denna punkt, enligt en ny...

 13. Ung person med långt svart hår sitter med vita hörlurar, böcker, penna och dator framför ett stort fönster i hemmiljö.
  5 februari 2024

  Gymnasielever kan ha mått bra av distansundervisning

  Gymnasieelever sökte mer sällan hjälp för psykisk ohälsa när de studerade hemma under pandemin, enligt en ny studie. – Vi tror att det kan finnas en viss grupp som mår sämre av att vara på skolan och därmed gynnades av att vara hemma, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi.

 14. Lärare suddar på tavlan i klassrummet.
  31 januari 2024

  Nyanlända barn med kort skolbakgrund osynliggörs i skolan

  Nyanlända elever i åldern 12-15 år med kort skolbakgrund får inte alltid den hjälp de behöver. Lärare tenderar att bortse från barnens begränsade utbildningsbakgrund och kan istället anse att barnen har låg kognitiv förmåga. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

 15. En bok som ligger, uppslagen, ljus i bakgrunden.
  25 januari 2024

  Intersex, asexualitet – så kan sexualundervisningen breddas

  Sexualundervisningen på högstadiet behöver breddas med fler representationer av sådant som intersexuella variationer och asexualitet. Lärare behöver också välkomna och ta tillvara på oväntade kommentarer från eleverna, enligt en ny avhandling.

 16. Ett barn med långt brunt hår och glasögon sitter i ett bibliotek och läser.
  20 november 2023

  Särskilt begåvade barn beskrivs på negativt sätt i skolan

  Skolpersonal och rektorer beskriver ofta särskild begåvning hos barn utifrån svårigheter och problem – istället för att se begåvningen som en tillgång för både barnet och verksamheten. Det framgår av en ny avhandling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera