Någon sitter i förgrunden och skriver, vid en skolbänk. I bakgrunden ettbarn och en vuxen som står och pratar, med böcker i händerna.
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nyutexaminerade lärare är oftast bra på att undervisa men har fått bristfällig träning i att hantera relationer, exempelvis relationer med elevers föräldrar. Ännu fler nyblivna lärare kommer troligen att försvinna från yrket om de inte får bättre träning på denna punkt, enligt en ny rapport.

I en rapport om hur rektorer ser på nyblivna lärare framgår att rektorer överlag är imponerade av lärarnas förmåga att undervisa. Däremot noterar rektorer att nyutexaminerade lärare i regel inte är lika skickliga på den del av jobbet som handlar om att bygga och hantera relationer.

Det kan handla om sådant som att hålla kontakten med och engagera vårdnadshavare, ha planerade eller oplanerade samtal med vårdnadshavare, möta elever med särskilda behov och att hantera konflikter och svåra ämnen med elever och deras föräldrar.

Nya lärare saknar träning

Dessa relationsbetonade förmågor är något som lärarstudenter är otränade på när de avslutar sin utbildning, menar författarna till rapporten.

– Vissa saker är svåra att lära ut under en utbildning. Men vi som lärarutbildare kan inte gömma oss bakom detta och låta skolorna ta det, säger Adrian Lundberg, lektor vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap och Centrum för Akademiskt Lärarskap.

Många lärare uppger sig känna sig stressade och andelen lärare som lämnar yrket efter bara ett fåtal år är hög. Bristen på förberedelser är troligen en av orsakerna, menar Adrian Lundberg.

– Vi tappar många lärare som blir stressade när de kommer ut i yrket, vi måste kunna förbereda dem på ett bättre sätt.

Ett tomt klassrum
Bild: M. Monk, Unsplash.

Rollspel och simulator

Hur kan man då träna sig på relationer i förväg? Det finns flera bra sätt, enligt Adrian Lundberg. Ett är att spela rollspel.

– Man kan bjuda in nyutexaminerade lärare till kurser i lärarutbildningen. Där kan man ha rollspel där någon till exempel spelar en vårdnadshavare som kommer in i skolan och vill ha information om något. Och någon annan spelar en lärare som möter vårdnadshavaren. Det blir då ett case som man kan träna på.

Att träna med simulator är en annan metod. Simulatorer är dock dyra och finns ännu bara vid ett fåtal lärarutbildningar.

– Via simulatorn kan man se en klass på en skärm. Någon trycker på en knapp och så säger en elev något olämpligt som en lärare måste svara på. Där kan man träna på att svara flera gånger och svara på ett bättre sätt. Detta hade varit intressant att utveckla, säger Adrian Lundberg.

Gå tillbaka till utbildningen

Ytterligare ett sätt att stärka nya lärares kompetens är att erbjuda dem ett slags fortsättning på utbildningen, menar Adrian Lundberg.

– När man är nyutexaminerad och har jobbat ett litet tag skulle man kunna gå kortare kurser eller utbildningsdagar, inom ramen för lärarutbildningen. Man kan se det som att man går tillbaka till utbildningen och hämtar ännu mer kunskap. Där skulle man till exempel kunna ha ett moment som bara handlar om kontakten med vårdnadshavare. Man skulle kunna få träna sig, men även få forskningsbaserad information om relationsskapande.

Se nya lärare som nybörjare

Forskarna föreslår i sin rapport att nyutexaminerade lärare tydligare bör ses som just nyutexaminerade, utan samma förväntningar som ställs på erfarna lärare. De nya lärarna föreslås också ha en nära kontakt med en mentor. Så fungerar det i exempelvis Tyskland och Schweiz.

– I Sverige går du utbildningen, avslutar studierna, får lärarlegitimation och sen är du lärare. Vi behöver se att nyutexaminerade befinner sig i en särskild fas och kunna anpassa efter deras förutsättningar, säger Adrian Lundberg.

Mer om forskningen

Rapporten om rektorers syn på nyblivna lärare bygger på resultat från ett tvåårigt forskningsprojekt från Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Syftet, skriver forskarna, “är att bättre förstå det eventuella glappet mellan den kompetens som lärarutbildningen ger och de faktiska krav som läraryrket ställer”. I rapporten presenteras tre delstudier om hur rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola karakteriserar nyutexaminerade lärare.

Läs också: Barn reagerar annorlunda än vuxna när de blir rädda

Text: Malmö universitet samt forskning.se

Rapport:

Rektorers syn på nyutexaminerade lärare, Malmö universitet.

Kontakt:

Adrian Lundberg, lektor vid fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet
adrian.lundberg@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera