Ledsen flicka i skolmiljö
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Flickor umgås med varandra och pojkar bildar en egen grupp. Men konsekvensen av uppdelningen blir en tuffare stämning. Det här riskerar att leda till mer mobbning, enligt forskning vid Högskolan i Gävle.

När pojkar och flickor delar upp sig i grupper ökar problemen med grovt språk och mobbning. Det visar en fallstudie som gjorts av forskare vid Högskolan i Gävle.

– Klimatet blev sämre bland både pojkar och flickor. En förklaring är att machokulturen förstärks, säger Silvia Edling, professor i didaktik.

I studien har forskare intervjuat elever på mellanstadiet, men även lärare, kuratorer, vaktmästare och annan personal på tre olika skolor.

Statistik visar att fler flickor än pojkar blivit utsatta för mobbning. Kränkningarna varierar dock mellan de tre skolorna. Men gemensamt för alla är att elever och personal upplever att flickor och pojkar allt oftare delar in sig i grupper.

Enligt forskaren Silvia Edling visar intervjuerna överlag en skarp klyfta mellan flickor och pojkar.

– Uppdelningen gör det svårt för pojkar att visa mjuka värden och för flickor att komma in på pojkarnas arena. Pojkar upplever att de inte får leka med flicksaker och flickor att de inte kan uttrycker sig som pojkar utan att det sticker ut och att de blir retade för det, säger hon.

Tuffare stämning och grövre språk

Personal och elever vittnar om att uppdelningen ger en tuffare stämning. Språket har blivit grövre och våld samt trakasserier har ökat. Studien visar också att det skapas en slags ordning där pojkar och flickor upprätthåller könsuppdelningen.

– Intervjuerna vittnar om att det här tycks komma ur ett hårdare samhällsklimat, men också ur ett ökat inflytande bland föräldrarna. Det finns en konservativ trend nu i samhället som bidrar till att pojkar och flickor umgås var för sig, säger Guadalupe Francia, professor i pedagogik.

Rädsla för föräldrars reaktioner

Men studien visar också att det finns en stor kunskap och kompetens kring mobbning bland personalen. Både elever och lärare framhåller vikten av att vuxna är synliga och griper in konsekvent. Men för att det ska fungera i praktiken måste stödet från rektorerna finnas där, menar forskarna.

– Det finns en utbredd rädsla för hur föräldrar kommer att reagera om anmälningar görs, vilket gör att vissa problem sopas under mattan. Det finns också en oro för att rektorerna inte agerar. Detta kan göra att problemen på golvet fortsätter, säger Silvia Edling.

Tjejer utsatta för nätmobbning

Ett annat resultat i studien är att flickor tycks särskilt utsatta på sociala medier utanför skolan. Det här behöver uppmärksammas mer i skolan.

– Vi behöver lära oss mer om sociala mediers betydelse och hur man ska hantera dem för att komma åt den mobbning som sker på nätet, säger Silvia Edling.

Tidigare studier visar att mobbningen bland pojkar ofta är mer synlig i form av fysiskt våld, medan den är mer subtil och svårupptäckt bland flickorna. Personalen på de tre skolorna önskar därför mer kunskap om trakasserier bland flickor.

Vetenskaplig studie:

I skuggan av mobbning och kränkande behandling på mellanstadiet från ett genusperspektiv, Högskolan i Gävle.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera