1. Ledsen flicka i skolmiljö
  13 maj 2024

  Växande klyfta mellan tjejer och killar i skolan

  Flickor umgås med varandra och pojkar bildar en egen grupp. Men konsekvensen av uppdelningen blir en tuffare stämning. Det här riskerar att leda till mer mobbning, enligt forskning vid Högskolan i Gävle.

 2. 3 maj 2024

  Så kan skolor tackla nätmobbning mot lärare

  Aggressiva mejl från föräldrar, elever som filmar och lärare som hängs ut i sociala medier. Digital mobbning har blivit ett arbetsmiljöproblem i skolan. Forskare vid Malmö universitet har tagit fram en verktygslåda som hjälper skolor att tackla digital aggressivitet systematiskt.

 3. 26 september 2023

  Mobbning på jobbet ökar risken för självmord

  Personer som varit utsatta för mobbning eller våld på sin arbetsplats löper högre risk att begå självmord. Det visar en studie från Stockholms universitet.

 4. 6 februari 2023

  Ohövlighet kan leda till mobbning på jobbet

  Den som blir ohövligt behandlad på arbetsplatsen löper större risk för att senare även bli mobbad på jobbet. "Tidiga insatser är nödvändiga", säger Kristoffer Holm, som gjort en studie om negativa beteende på arbetsplatsen tillsammans med Sveriges ingenjörer.

 5. 28 april 2022

  Barn med funktionsnedsättning dubbelt sårbara för mobbning

  Mobbning ökar sårbarheten för att utveckla depressiva symptom, visar forskning. Sambandet är extra starkt för barn med funktionsnedsättning.

 6. 18 februari 2022

  Sjöbranschen fortsatt drabbad av mobbning och trakasserier

  Kvinnor och minoritetsgrupper är särskilt utsatta för mobbning och trakasserier till sjöss. Fler än hälften av den kvinnliga sjöpersonalen säger sig ha blivit utsatta.

 7. 10 december 2021

  Mobbning minskar med moraliskt ansvarsfulla klasskamrater

  Mobbning är inte lika vanligt i klasser där elever tror att deras klasskamrater utan undantag tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig.

 8. 9 juni 2021

  Ångest driver vittnen att ingripa vid mobbning

  Hundratusentals skolelever kommer dagligen i kontakt med mobbning – som offer, mobbare eller vittnen. Forskning visar vad som avgör om andra elever kommer till offrets undsättning eller inte.

 9. Barn i skolan som har dragkamp på en gräsmatta.
  10 maj 2021

  Mobbning och fetma påverkar flickors och pojkars psykiska hälsa

  Pojkar med fetma löper större risk att drabbas av depressiva symtom, men inte flickor. Däremot är mobbning en stor riskfaktor för depressiva symtom hos både pojkar och flickor.

 10. 23 november 2020

  Gävleskolor visar hur det går att stoppa mobbning

  I de flesta skolor byter mobbare bara offer, andelen elever som drabbas är konstant. I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och det stoppar mobbning mot tre av fyra elever varje termin. Kommunen har satt forskningsresultat om mobbning i system.

 11. 31 januari 2019

  Nätmobbning i ett gränslöst arbetsliv

  Fler män än kvinnor blir cybermobbade på jobbet. Och även chefer utsätts allt oftare för mobbning via digitala kanaler. Och varje digital plattform skapar särskilda former av mobbning.

 12. 1 juni 2017

  Många barn berättar aldrig om mobbningen

  Föräldrar och lärare beskrivs ofta ha en nyckelroll för att hjälpa barn som är utsatta för mobbning. Men forskning från Göteborgs universitet visar att mobbade barn har en betydligt sämre relation till både föräldrar och lärare – något som bidrar till att de inte berättar om...

 13. 20 mars 2017

  Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning

  Under tre terminer följde Hélène Jenvén förbättringsarbetet i en högstadieklass med målet att uppnå en nolltolerans mot kränkande behandling. Hon är förvånad över att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte får den hjälp de har rätt till.

 14. 19 oktober 2016

  Varma elev-lärar-relationer kan ha ett samband med minskad mobbning

  Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning. Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen...

 15. 14 juli 2016

  Riskfritt att näthata – anmälan leder sällan till åtal

  Att hata och hota på nätet är i stort sett riskfritt. Få fall går till domstol och i ännu färre fall är det någon som döms. Anledning är brister i lagstiftningen, ineffektivitet hos polisen och att det är en nästan omöjlig uppgift att identifiera den som hatar anonymt.

 16. 13 juni 2016

  När mobbning flyttar ut på internet finns ingen fristad

  När barn och unga mobbas på internet är det ofta deras utseende som står i fokus. Flickor får höra att de ser feta ut, pojkar att de inte är tillräckligt muskulösa. - Men flickorna tar åt sig mer och reagerar ofta med att bli nedstämda och dra sig undan, säger Sofia Berne som forskar...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera