Artikel från Högskolan i Gävle

I de flesta skolor byter mobbare bara offer, andelen elever som drabbas är konstant. I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och det stoppar mobbning mot tre av fyra elever varje termin. Kommunen har satt forskningsresultat om mobbning i system.

Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men på klassrumsnivå.

– Det helt otroliga är att man har mer än 80 procents svarsfrekvens från samtliga elever i grundskolans årskurs 4-9, två gånger om året under fem år. Så man har koll på läget, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Minskar mobbning med 75 procent

Genom att lärarna i Gävle vet precis vilka barn som är utsatta kan de stoppa mobbning mot tre av fyra elever – varje termin.

Peter Gill poängterar att styrkan med den så kallade Gävlemodellen är att den består av ett antal komponenter, som forskarna sett fungerar mot mobbning i skolor, och som de enskilda skolorna kan välja bland.

– Det är mycket viktigt, då vi kan visa att skolornas problem kan se helt olika ut och lösningen därför inte kan vara densamma. Man kan inte, som de traditionella antimobbningsprogrammen tror, vaccinera mot mobbning.

Jämförs med nationell kartläggning

Genom att använda exakt samma kartläggningsmetod som användes under en nationell undersökning som besvarades av 10 000 elever i Sverige, finns också möjligheten att jämföra Gävles statistik med övriga Sveriges.

– I Gävle kommun har man lyckats få ner andelen mobbade, och det inte obetydligt, 40 procent mindre än i riket, säger Peter Gill.

En av de viktigaste upptäckterna från den nationella undersökningen, som fick tillgång till enskilda elevers personnummer, var att mobbningen var ungefär densamma med ett halvårs mellanrum, cirka 8-9 procent av de 10 000 eleverna.

Mobbaren byter offer

– Men 75-80 procent av de som svarade att de var mobbade i oktober var inte mobbade i april.

Detta är en världsunik upptäckt, menar Peter Gill. Det innebär att det i ett stort skolsystem finns ett antal mobbade barn, men de ersätts! Även om skolan och lärarna vidtar alla åtgärder, och 75-80 procent av de mobbade eleverna blir åtgärdade inom ett år, så ersätts de av andra elever.

– Mobbaren vågar inte ge sig på de som upptäckts och då väljer hen en annan. Exakt så enkelt är det, säger Peter Gill.

Men när man vet vilka mobbarna är, så är det också lättare att tidigt gå in och lösa problemen för dem som blir mobbade.

Detta är Gävlemodellen

  • Brottsförebyggarna i Gävle, BIG, har tillsammans med Utbildning Gävle och Högskola i Gävle tagit fram Gävlemodellen, som är en insats mot mobbning.
  • Modellen stödjer skolorna att ta till sig och omsätta de forskningsresultat som presenterades i rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011.
  • Alla Gävles grundskolor arbetar med trygghet i skolan utifrån Gävlemodellen, sedan 2016.
  • Varje höst och vår får alla elever svara på en uppföljande enkät. Det finns fem års enkätundersökningar att jämföra med. På vissa skolor finns det underlag ändå från 2012.
  • Resultat oktober 2020: 40 procent mindre mobbning i skolorna i Gävle kommun jämfört med skolor i övriga landet.

Så började det:

Som ung lärare i slutet på 70-talet såg Pelle Matton, sedan 1999 knuten till Brottsförebyggarna i Gävle (BIG), och den som stått för utbildningsinsatserna inom ramen för Gävlemodellen, att det fanns elever som blev väldigt illa behandlade. De var ofta dubbelt utsatta därför att inga kamrater vågade umgås med dem, och de kunde bli helt ensamma i en skola med 700 elever.

– Då är det helt avgörande att vuxna står upp för dem, jag har också sett vilken skillnad skolan kan göra om vi står upp och vågar kliva fram, säger han

När Skolverket presenterar sin rapport 2011, sökte han tillsammans med Utbildning Gävle kontakt med Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Gävlemodellen formades i samarbetet mellan Gävle kommun, Högskolan i Gävle och BIG.

Film: Pelle Matton, Utbildning Gävle, Brottsförebyggarna i Gävle, berättar om Gävlemodellen. (1:46:59)

Är det ungefär samma mobbning nu som förr?

– I många avseenden är den samma, men mobbningen har fått nya arenor genom internet. Tyvärr är 90 procent av de elever som är utsatta på nätet också utsatta i skolan, så det är samma individer som väljs ut.

Hur ska vi hjälpa dem som ständigt mobbas?

– Vi måste våga tänka utanför boxen, pröva nya saker. Vi får inte backa, vi måste stå upp för dem. Det gäller att sätta gränser för de som utsätter andra elever men också att stödja dem att hitta en annan roll, ett annat sätt att bli sedd och bekräftad än att bete sig illa mot andra.

– Det är inte omöjligt – det går!

Text: Douglas Öhrbom

Kontakt:

Peter Gill, professor emeritus i pedagogik vid Högskolan i Gävle, peter.gill@hig.se
Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle, silvia.edling@hig.se
Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle, guadalupe.francia@hig.se
Pelle Matton, Utbildning Gävle, Brottsförebyggarna i Gävle, pelle.matton@gavle.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera