Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den som blir ohövligt behandlad på arbetsplatsen löper större risk för att senare även bli mobbad på jobbet. “Tidiga insatser är nödvändiga”, säger Kristoffer Holm, som gjort en studie om negativa beteende på arbetsplatsen tillsammans med Sveriges ingenjörer.

Den som tidigare blivit ohövligt behandlad på arbetsplatsen löper större risk för att senare även bli mobbad på jobbet. Det visar en forskningsstudie gjord i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer.

– Resultaten visar hur viktigt det är att agera direkt när man ser respektlöst beteende på arbetsplatser, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet och doktor i psykologi med fokus på arbets- och organisationspsykologi.

Ohövlighet och mobbning på jobbet – studie bland ingenjörer:

  • 73 procent hade blivit ohövligt behandlade den senaste månaden,
  • cirka tio procent uppgav att de hade blivit mobbade

Studien gjordes tillsammans med forskare vid Lunds universitet och i samarbete med Sveriges ingenjörer. Vid tre tillfällen under ett års tid skickades enkäter med samma frågor ut till 5000 slumpmässigt utvalda medlemmar i fackförbundet.

Frågorna tog upp i vilken grad man upplevt ohövligt beteende eller av att ha blivit mobbad på jobbet. En sista del handlade om hur dessa handlingar påverkat ens välbefinnande. Totalt svarade 1005 personer på någon eller flera av enkäterna.

–Vi tittade specifikt på dem som vi kunde se svarat på minst två av enkäterna, och på så vis kunde vi följa utvecklingen över dessa tolv månader, säger Kristoffer Holm.

Nedsättande och sarkastiska kommentarer

Ohövligt beteende kan vara nedsättande eller sarkastiska kommentarer, att man inte blir inbjuden till olika sammanhang eller behandlas respektlöst på olika sätt. Mobbning är något som upprepas systematiskt där den utsatte upplever att den befinner sig i ett underläge. Upprepade negativa handlingar som personen har svårt att försvara sig emot.

Men det är inte bara mobbning som för med sig konsekvenser – även ohövlighet kan leda till sämre välbefinnande, enligt Kristoffer Holm

Ökad risk för mobbning efter ohövlig behandling

Resultaten visar att det finns en ökad risk för arbetsplatsmobbning över tid för personer som tidigare upplevt att de blivit ohövligt behandlade. I viss mån ger studien även belägg för att det finns en ökad risk att bevittna mobbning om man tidigare bevittnat ohövlighet.

Forskarna har intresserat sig mer för samband än andel i procent som upplever sig utsatta. Men av deltagarna i studien rapporterar ungefär 73 procent att de blivit ohövligt behandlade den senaste månaden, cirka tio procent att de blivit mobbade.

Tydligt samband mellan ohövlighet och mobbning

Det stora bidraget med vår studie är att vi kan se att det över tid finns ett tydligt samband mellan ohövlighet och mobbning. Risken är klart förhöjd över hela tidspannet i studien, säger Kristoffer Holm.

Om man inte agerar i tid kan arbetsrelaterade konflikter i värsta fall utvecklas till mobbning, enligt Kristoffer Holm.

–Tidiga insatser är nödvändiga. Ohövliga beteenden kan lätt normaliseras och spridas på en arbetsplats tills någon hamnar i ett underläge.

Vetenskaplig artikel:

Workplace incivility as a risk factor for workplace bullying and psychological well-being: a longitudinal study of targets and bystanders in a sample of swedish engineers, BMC Psychology.

Kontakt:

Kristoffer Holm, universitetslektor vid institutionen för kultur och samhället, Malmö universitet, kristoffer.holm@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera