Kontorsanställda jobbar nära varandra.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ljudmiljön i ett öppet kontorslandskap lämnar ofta en del att önska. Men den skulle kunna bli mer behaglig genom innovativ design som skapar “ljudbubblor” runt medarbetarna. Det visar en avhandling.

De senaste 20 åren har de flesta kontor gått från att vara så kallade cellkontor – där det fanns möjlighet att stänga dörren om sig– till kontorslandskap där många medarbetare ska samsas på samma yta.

I en avhandling har forskaren Martin Ljungdahl Eriksson vid Högskolan Väst undersökt olika designlösningar för att skapa bättre ljudmiljöer i öppna kontorslandskap, som rymmer en del problem.

– Poängen med de öppna miljöerna är att de ska leda till någon form av kunskapsspridning och att man ska kunna kommunicera bättre med varandra. Men forskningen är inte entydig när det gäller om öppna kontor faktiskt leder till ökad kunskapsspridning, säger Martin Ljungdahl Eriksson i ett pressmeddelande från Högskolan Väst.

Öppna kontor har ersatt traditionella kontorsrum, men forskning visar att de inte alltid gynnar kommunikation och samarbete mellan anställda.

Flera studier visar också att öppna kontorsmiljöer kan resultera i mindre kommunikation.

– Det pågår för mycket, och ljudmiljöerna är väldigt dåliga. Sättet man traditionellt försökt lösa det på är att dämpa ljudet, eftersom det upplevs negativt. Men det har gjort att vi har skapat miljöer som är för tysta, vi hör våra kollegers prat och det stör oss kognitivt, vilket gör att vi inte kan fokusera på arbetet.

Stol med inbyggt bakgrundsljud

I sin avhandling har Martin Ljungdahl Eriksson tagit fram en lösning på ljudproblemen genom att utveckla en prototyp till en kontorsstol, där nackstödet är försett med högtalare. Stolen har ett bakgrundsljud som i sin tur skapar en ljudbubbla eller en transparent hinna av ljud. Lösningen är alltså inte att stänga ute allt ljud.

– Vi behöver använda ljud som designelement, men det måste vara behagligt och vara ett ljud man inte lägger märke till, och som halvt skyddar dig från omgivningen. Det ska inte vara helt avskärmande som det är med hörlurar, utan man ska kunna vara delaktig i samtal om man vill. Annars tappar vi poängen med öppna kontorsmiljöer, säger Martin Ljungdahl Eriksson.

Behagligt men inte alltför intressant

Han betonar att ljudet bör vara behagligt, men inte alltför intressant att lyssna aktivt på. Då kan man själv bestämma sig för att vara delaktig i kollegers samtal eller jobba för sig själv.

– Det ska vara lite som att man är på ett kafé och jobbar. När man hittar sitt flow i en sådan miljö gör man det för att man inte behöver fokusera på andra gästers samtal. Det är bara behagliga, icke-viktiga ljud omkring en. I korthet kan man säga att vi ger användaren makten. På en arbetsplats idag pådyvlas vi ljudmiljöer vi inte råder över. Användaren kan med en sådan här lösning välja sin egen ljudmiljö.

Anpassad ljudmiljö efter behov

I avhandlingen ingår bland annat laboratorieundersökningar, enkäter och fälttester i fyra olika kontorsmiljöer. Men frågan om vilken typ av ljud som fungerade bäst fick inget entydigt svar.

Martin Ljungdahl Eriksson testade till exempel att designa ljud baserade på naturen, som vind, en porlande bäck och en lugn skog. Han testade även ljud från kafémiljöer och att färga rummets ljud.

Studierna visade dock att de flesta kontorsarbetare inte vill ha rena naturljud. De ville anpassa ljudmiljön utifrån växlande behov och preferenser.

– Det viktigaste resultatet jag hittade i forskningsprojektet var att det behövs andra sätt att se på ljud, mer än att bara dämpa dem, och att när människor får möjlighet att välja så visar det sig att de är aktiva användare av ljudmiljön. Det innebär att vi vill kunna göra ljudmiljön behaglig och meningsfull, inte helt tyst. Idén att ”det måste vara tyst” har vi drivit för långt. Hur vi uppfattar en ljudmiljö kan inte enbart mätas i decibel, säger Martin Ljungdahl Eriksson.

Nästa steg är bättre skolmiljöer

Han vill nu gå vidare och undersöka vilja typ av ljud som kan användas i skolmiljöer för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter.

– Det hade varit spännande att se vad vi kan designa för dem, och titta på sätt att maskera ljudet från andra elever i klassrummet. Det ser jag fram emot, säger Martin Ljungdahl Eriksson i pressmeddelandet.

Avhandling:

“Space in the space – designing sound environments for the shared indoor workspace”, Högskolan Väst.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera