Närbild på nyfödd som ligger och sover.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utmattning, ett tidigt tecken på utbrändhet, rapporterades under pandemin av nästan en femtedel av tillfrågad personal inom kvinno- och nyföddhetsvård. Det framgår av en studie från Göteborgs universitet.

Pandemin förde med sig personalbrist och ändrade arbetsrutiner i hälso- och sjukvården. Den aktuella studien har undersökt sådant som jobbtillfredsställelse och självuppskattad stress och utmattning hos medicinsk och administrativ personal inom svensk kvinno- och nyföddhetsvård. De 957 enkätsvar som studien bygger på samlades in 2021.

Nästan en femtedel utmattade

Runt 80 procent av de svarande medarbetarna angav under pandemin att de upplevde en hög arbetsbelastning. Ungefär hälften av de svarande angav också att deras arbetsbelastning hade ökat.

18 procent, alltså knappt en femtedel, visade sig ligga över det kliniska gränsvärdet för utmattning, ett tidigt tecken på utbrändhet.

“Varningsklockor”

I hela gruppen låg fyra procent av medarbetarna så högt på skattningsskalorna att de överskred det kliniska gränsvärdet för utbrändhet.

– Vi ser starka varningsklockor för att betydligt fler riskerar att drabbas av utbrändhet om arbetsbelastningen inte regleras, säger Karolina Lindén, barnmorska och docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Fler stressade kvinnor

Kvinnor rapporterade signifikant högre nivåer av stress och utmattning än män. Även yngre studiedeltagare rapporterade högre nivåer av stress och utmattning. Yngres arbetstillfredsställelse var dessutom lägre, jämfört de mer erfarnas.

– Personalen som arbetar med kvinno- och nyföddhetsvård var högt belastade redan innan pandemin och de som fick en ännu högre arbetsbelastning under pandemin var extra utsatta, säger Magnus Åkerström, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Studien har utformats för att undersöka arbetsmiljön och hälsan under pandemin för de anställda, och fortsätta följa dem upp till fem år.

Läs också:
Förlossningsskada vid ändtarmen kan ge långvarigt lidande
Färre bristningar vid förlossning med två barnmorskor

Vetenskaplig studie:

The COPE Staff study: study description and initial report regarding job satisfaction, work-life conflicts, stress and burnout among Swedish maternal and neonatal healthcare workers during the COVID-19 pandemic, International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Kontakt:

Karolina Lindén, barnmorska, docent och universitetslektor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
karolina.linden@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera