Bild: Omar Lopez/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att ha två barnmorskor närvarande vid vaginal förlossning kan förebygga allvarliga bristningar. Det visar en studie gjord vid Lunds universitet.

Forskare har undersökt om allvarliga bristningar, så kallade sfinkterskador, minskar om den ansvariga barnmorskan får stöd av en kollega under den sista delen av krystskedet.

– Även om allvarliga bristningar sällan inträffar kan det leda till stora och ibland livslånga konsekvenser för den som blivit drabbad. Kvinnor har symtom som långvarig smärta, avföringsinkontinens, ett påverkat sexliv och andra komplikationer, säger Christine Rubertsson, professor vid Lunds universitet, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus och huvudansvarig för studien.

Olika grader av förlossningsbristningar

Vid en förlossning är bristningar i bäckenbotten vanligt förekommande, särskilt hos förstföderskor. Det finns olika grader av bristningar:

  • Grad 1 är ytliga bristningar i slida och blygdläppar som är vanliga och kan läka fort utan att ge bestående men.
  • Grad 2 innebär att även muskler i slidan eller mellangården gått sönder.
  • Grad 3 och grad 4 är allvarligare bristningar, så kallade sfinkterskador, som innebär att muskeln i ändtarmen blivit skadad. Även väggen i ändtarmskanalen kan ha blivit skadad. Dessa allvarligare bristningar drabbar ungefär fyra till fem procent av de födande kvinnorna i Sverige och sys av läkare.

Källa: www.backenbottenutbildning.se

Studien viktig även för barnmorskor

– Antalet allvarliga bristningar minskade med 30 procent i den grupp där kvinnorna fick stöd och vård av två barnmorskor. Eftersom många förlossningsavdelningar redan har infört arbetssättet är det mycket glädjande att vi nu har vetenskapligt stöd för metoden. Vi kommer att undersöka hur kvinnorna upplevt att ha stöd av två barnmorskor. Men även när arbetssättet fungerar som bäst utifrån barnmorskornas synpunkt, säger Malin Edqvist, universitetsbarnmorska vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

– Dessutom har så många valt att medverka, vilket är mycket bra. Vi förstår att studien har varit angelägen för kvinnorna men även för barnmorskorna och det är fantastiskt hur alla ställt upp. Speciellt när vi vet att arbetsbelastningen för barnmorskor och vården är hög, säger Christine Rubertsson.

Framtida vård som matchar kvinnors behov

Kvinnorna som ingick i studien har även svarat på enkäter en månad och ett år efter förlossningen. Forskarna kommer att analysera vilka symtom kvinnorna har från bäckenbotten och hur symtomen påverkar kvinnors livskvalitet. Frågorna utformades tillsammans med kvinnor med olika erfarenheter och berör frågor som kvinnor prioriterat högt.

– Dessa resultat kommer att ge vägledning för hur framtida kvinnosjukvård och eftervård kan organiseras för att motsvara kvinnors behov, säger Malin Edqvist.

– Det är många forskningsfrågor inom kvinnors hälsa som bör beforskas. Vår forskning bidrar till att fylla några kunskapsluckor, säger Christine Rubertsson.

Så gick studien till

De kvinnor som tackade ja till att medverka i studien blev under förlossningen slumpmässigt tilldelade stöd och vård av antingen en eller två barnmorskor. Den första gruppen som hade en barnmorska närvarande bestod av 1 513 kvinnor. Den andra med två barnmorskor närvarande bestod av 1 546 kvinnor.

Av de som födde med en barnmorska fick 5,7 procent en sfinkterskada. Bland de som däremot födde med två barnmorskor fick 3,9 procent en sfinkterskada.

I övrigt fanns inga skillnader mellan grupperna i andra typer av bristningar eller i hur barnet mådde efter förlossningen.

Vetenskaplig artikel:

The effect of two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma (Oneplus): a multicentre, randomised controlled trial in Sweden, The Lancet.

Kontakt:

Malin Edqvist, universitetsbarnmorska och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet och Lunds universitet, malin.edqvist@med.lu.se

Christine Rubertsson, professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet och legitimerad barnmorska vid Skånes universitetssjukhus, christine.rubertsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera