Bild: Hejdlösa bilder AB
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trötthet, stress, värk, bristfälliga cyklar och lösa föremål i bilar. En ny forskningsstudie har granskat arbetsmiljö och säkerhet när hantverkare och omsorgspersonal reser i tjänsten.

Det är väl känt att att yrkesförare har en utmanande arbetsmiljö med trötthet, stress och långa arbetsdagar. Den mesta forskningen har dock gjorts på lastbilsförare och bussförare, som omfattas av regleringar av kör- och vilotider.

Nu har forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, velat öka kunskapen om andra grupper som också reser mycket i tjänsten. I tre olika studier har risker och säkerhet undersökts bland personal inom hemtjänst och hemsjukvård samt hantverkare.

Hantverkare reser längre sträckor

Rapporten visar att hantverkare generellt reser längre jämfört med omsorgspersonal. De reser däremot vid färre tillfällen och kör oftare för fort.

30 procent av hantverkarna i studierna uppgav att de led av måttliga eller stora besvär av värk och muskelspänningar. Lika många hade ont i nedre delen av ryggen. Mer än var tredje fick otillräckligt med sömn.

64 procent av hantverkarnas bilar hade möjlighet till säker förankring, men i flertalet bilar fanns ändå lösa föremål som kunde utgöra trafikfara, visar rapporten.

– Den bristande lastförankringen är ett resultat som sticker ut. Även om det finns möjlighet till säker förankring är det många som inte bryr sig om det, säger forskningschef Anna Anund vid VTI.

Mer stress bland omsorgspersonal

Bland omsorgspersonalen fanns större problem med stress och sömnighet jämfört med hantverkarna. Nästan hälften uppgav att de led av värk eller muskelspänningar. Många hade också värk i nedre delen av ryggen. 58 procent uppgav att de får för lite sömn. Mer än var femte studiedeltagare hade fått kämpa för att hålla sig vaken minst två till fyra gånger den senaste månaden.

– Det är ett resultat som sticker ut även om det inte är lika höga värden som vi sett i tidigare undersökningar för bussförare, säger Anna Anund.

Få använder cykelhjälm

Bland omsorgsanställda som cyklar i tjänsten använder bara 30 procent ofta, eller ganska ofta, hjälm. Orsaken kan till exempel vara att arbetsgivaren inte tillhandahåller hjälmar eller att man inte vill dela hjälm med andra. De cyklar som används har ofta brister när det gäller till exempel bromsar eller reflexer.

Rapporten mynnar ut i en rad rekommendationer för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten för båda grupperna. Det gäller både förbättrad kompetens, inköp och underhåll av cyklar och elcyklar, inköp och utrustning av motorfordon, lastning och förankring samt förtydligat arbetsmiljöansvar.

– För chefer är det väldigt viktigt att beakta arbetsmiljön och se resorna som en del av arbetet. Det är också viktigt att ta hänsyn till körtiden i schemaläggningen, säger Anna Anund. 

Totalt har över 2000 personer inom yrkesgrupperna hantverkare eller omsorgspersonal, deltagit i tre olika typer av studier. Data har samlats in med gps avseende var, när och hur personalen i de olika grupperna körde.

Grupperna har svarat på frågor i en enkät. Forskarna har även gjort djupintervjuer med ett urval personer.

Det här visar rapporten som undersökt de olika  yrkesgruppernas resor:

Hantverkare

30 procent uppgav att de led av måttliga eller stora besvär av värk och muskelspänningar, 30 procent att de har ont i nedre delen av ryggen, 37 procent att de får otillräckligt med sömn och 15 procent att de fått kämpa för att hålla sig vakna minst 2-4 gånger den senaste månaden.

Omsorgspersonal

49 procent uppgav att de led av värk eller muskelspänningar, 46 procent att de hade värk i nedre delen av ryggen och 58 procent att de upplevde att de får för lite sömn. 23 procent hade fått kämpa för att hålla sig vakna minst 2-4 gånger den senaste månaden.

 

Rapport:

Hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten: Fokus på arbetsmiljö och säkerhet, VTI

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera