Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning. Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen har publicerat.

Mellan 4 och 12 procent av Sveriges elever i grundskolan utsätts för eller har utsatts för mobbing och löper därmed ökad risk för psykosocial ohälsa. Ett viktigt sätt att komma åt problemet har visat sig vara att andra elever ingriper och inte förblir passiva åskådare.

Tomas Jungert har studerat vad det är som motiverar vissa elever att rycka in som räddare och om det finns något sätt att öka deras motivation.

– Jag har fokuserat på relationen mellan elev och lärare för att se hur denna är förknippad med olika typer av motivation att försvara mobbningsoffer, säger Tomas Jungert som har baserat sin studie på 400 italienska skolbarn i 12-årsåldern.

Inre motivation avgör om en elev ingriper
Han skiljer på inre och yttre motivation. Den inre motivationen bygger på att man tycker att det är meningsfullt och givande att hjälpa andra, medan den yttre påverkas av beröm och andra belöningar.

Resultaten från Tomas Jungerts undersökning visade att det fanns ett samband mellan varma elev-lärar-relationer och elevernas inre motivation att hjälpa mobbningsoffer.

– Det kan handla om en relation där läraren försöker vara empatisk och komma överens snarare än att hota med bestraffningar, säger Tomas Jungert.

Konfliktfyllda lärar-elev-relationer däremot var kopplat till elevernas yttre motivation att hjälpa mobbningsoffer. Men det visar sig att det är den inre och inte den yttre motivationen som är viktig i försvaret av mobbningsoffer. Elever som drivs av yttre motivation har tvärtom en större benägenhet att vara passiva åskådare eller till och med ta mobbarens parti när de bevittnar mobbning.

– Den som drivs av yttre motivation vill få beröm och kanske öka sin status i gruppen. I den utsatta situation som finns i många skolor ligger det nära till hands att tro att många elever tycker att det verkar minst riskfyllt och ger störst utdelning att hänga med mobbaren, som ofta är en person med mycket makt, säger Tomas Jungert.

Kontakt: Tomas Jungert nås på 0705-56 96 25, 046-222 91 17 eller tomas.jungert@psy.lu.se

Tillsammans med forskarna Barbara Piroddi och Robert Thornberg har han publicerat artikeln Early adolescents´motivation to defend victims in school bullying and their perceptions of student-teacher relationships: A self-determination theory approach

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera