1. 17 januari 2023

  Bedömningar i skolan – så kan de bli bättre för eleverna

  Bedömningar i klassrummet är viktiga för att sätta betyg, men också för att anpassa undervisningen. Men lärare och elever måste kunna påverka utformningen för att bedömningen ska bli ett fungerande redskap, enligt en avhandling.

 2. 25 oktober 2022

  Studenters utseende kan påverka betygen

  Attraktiva kvinnor tycks ha en fördel vid studier på universitet, men då gäller det att vara på plats. Vid distansundervisning påverkas resultaten negativt.

 3. 13 oktober 2022

  Outbildade lärare – en orsak till glädjebetyg i friskolor

  Fristående gymnasieskolor sätter högre betyg än kommunala. Och elever från friskolor har lättare att komma in på en högskoleutbildning. – Det finns tydliga risker med systemet, säger forskaren Karin Edmark.

 4. 27 september 2022

  Betyg i årskurs 4 – men varför då?

  I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i...

 5. 24 januari 2022

  Pojkar tenderar att premieras på idrottslektionerna

  Skolan ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller idrott och hälsa. Det framgår i den svenska läroplanen. Men trots det är undervisningen inte jämställd och flickor och pojkar blir behandlade olika.

 6. 11 januari 2022

  Diskussioner mellan lärare krävs för likvärdig bedömning

  Att lärare utvecklar sin förmåga att göra bedömningar, till exempel genom diskussioner med varandra, skulle kunna ge mer rättvisa betyg för eleverna. Det visar forskning om elevers kompetens i tyska. 

 7. 2 september 2021

  Betygshets i skolan ger ökad stress och ohälsa

  Skolan kan vara en bidragande orsak till ökad psykisk ohälsa bland unga. Nedstämdhet, svårt att sova, huvudvärk och stress har ökat markant efter skolreformerna från 2011, som gav större fokus på kunskapsmätningar, tester och betyg.

 8. 1 september 2021

  Föräldrastöd avgörande för höga betyg

  Studieengagemang och ansträngning är viktigt för att elever ska uppnå höga betyg, men det förutsätter också mycket hemarbete och ett omfattande föräldrastöd. Det visar forskning från Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera