1. 13 november 2019

  Betygshets gagnar inte eleverna

  Elever som strävar efter höga betyg baserat på riktlinjer och instruktioner i grundskolan, möts av utmaningar i gymnasieskolans miljö där kunskapsfördjupning och reflekterande färdigheter premieras.

 2. 6 maj 2019

  Kvinnor har högre betyg – män är bättre på högskoleprovet

  Kvinnor har högre avgångsbetyg medan män har bättre resultat på högskoleprovet. En ny IFAU-rapport visar att betyg och högskoleprov delvis fångar olika saker, och att de med goda betyg oftare slutför en högskoleexamen.

 3. 10 december 2018

  Elever med medelbetyg påverkas mest av skolkamraters gymnasieval

  Medelpresterande elever är de som influeras mest av sina skolkamraters prestationer när det gäller val till gymnasiet. Det visar ny forskning i sociologi som undersökt klasskamraternas betydelse för niondeklassares gymnasieval.

 4. 8 juni 2018

  Så blir betygen i skrivning rättvisa

  Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om...

 5. 25 januari 2018

  Eleverna missnöjda med betygssättningen i idrott

  Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med av samtliga ämnen och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet.

 6. 24 augusti 2017

  Idrott varje dag ger högre betyg

  Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra intellektuella prestationer. Inte minst i skolan. – Daglig idrott är en möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola till en högpresterande skola, säger Jesper Fritz som undersökt avgångsbetygen från drygt 600 niondeklassare.

 7. 17 maj 2017

  Det krävs mer än magkänsla för rättssäkra betyg i idrott

  Tidigare forskning har i stor utsträckning slagit fast hur bedömning och feedback i ämnet idrott och hälsa borde vara. Björn Tolgfors har istället undersökt vad som faktiskt händer i undervisningen och hur bedömningen påverkas av samspelet mellan lärare och elever.

 8. 21 februari 2017

  Det styr hur lärare sätter betyg i idrott och hälsa

  Vad värderar lärare när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka möjligheter har olika elever att lyckas i ämnet? – Jag frågade erfarna kollegor hur de gjorde och fick till svar att det bara vet man, det ser man ju när de springer runt och rör sig, säger Lena Svennberg, adjunkt i...

 9. 23 januari 2017

  Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner

  Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, visar en ny...

 10. 11 december 2015

  Kompetensutveckling bland lärarna höjer elevernas betyg

  Kompetenshöjande insatser för lärare har en positiv effekt på elevernas betyg och på klassrumssituationen. I engelska handlar det om en förbättring med omkring 20 procent, visar en rapport från IFAU.

 11. placeholder bild.
  30 april 2015

  Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

  Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit...

 12. placeholder bild.
  19 januari 2015

  Relationen mellan lärare och elev påverkar betygsättningen

  När lärare betygsätter sina elevers kunskaper vägs även annat än kunskaperna in. Det är något som äventyrar likvärdigheten och rättssäkerheten, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

 13. placeholder bild.
  3 oktober 2014

  Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

  Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen, något...

 14. placeholder bild.
  30 september 2014

  Flerdimensionella betyg förutspår kommande studieresultat

  Betyg är bra på att förutsäga framtida studieframgångar och är därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen,...

 15. placeholder bild.
  23 september 2014

  Sömn påverkar skolresultat

  Ungdomar som lider av sömnstörningar eller som ofta sover mindre än sju timmar per natt presterar sämre i skolan. Det visar sömnforskare från Uppsala universitet i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine.

 16. placeholder bild.
  12 september 2014

  Tidiga betyg ger inte bättre undervisning

  Forskning visar att yngre elever inte alltid förstår vad betyg är utan tror att det är en bedömning av dem själva, inte av deras kunskaper. Att sätta betyg tar också tid och fokus från undervisningen. Vissa elever kan dock sporras av betyg: de finns bland de allra mest högpresterande.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera