Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Resultaten understryker att det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot återkommande smärta för att förebygga negativa konsekvenser för barnens fortsatta liv, säger Susanne Ragnarsson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Susanne Ragnarsson följt skolbarn från årskurs 6 till och med årskurs 9. Majoriteten av barnen uppgav att de hade återkommande besvär med ont i huvudet, magen eller ryggen. Fyra av tio hade sådana besvär minst en gång i veckan.

Konsekvenser av återkommande smärta

Avhandlingen bygger på två långtidsstudier med cirka 1500 skolbarn i Umeå samt en systematisk litteraturstudie.

Barnen med återkommande smärta upplevde oftare att de inte kunde följa med i skolarbetet än kamraterna utan smärtproblem.

Smärta sänkte självkänslan

Dessutom fick barnen som rapporterade återkommande smärta i mellanstadiet överlag lägre slutbetyg när de gick ut nian, i jämförelse med barn utan återkommande smärtproblem. Detta gällde för både flickor och pojkar och för barn med såväl huvudvärk som med mag- eller ryggsmärta. De barn som fick lägre betyg och sämre självkänsla hade i regel smärta en eller flera gånger i veckan eller återkommande smärta från flera ställen på kroppen.

Avhandlingen visar också att återkommande smärta är relaterat till besvär med koncentration, skolfrånvaro och självupplevda problem med skolprestationer. Avhandlingen visar att dessa faktorer delvis kan förklara varför barn med återkommande smärta fick lägre betyg.

– Återkommande smärta är ett folkhälsoproblem som bör tas med när man planerar insatser för barns hälsa. Det gäller i första hand insatser som kan förebygga återkommande smärtproblem. Det kan också handla om stöd och hjälp för att barn med smärtproblem ska kunna vara i skolan och koncentrera sig på skolarbetet, men mer forskning på området behövs, säger Susanne Ragnarsson.

Avhandlingen:

Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker – en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

Kontakt:

Susanne Ragnarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, susanne.ragnarsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera