Två barn med ryggsäck springer mot en stor port i trä. Barnen är sommarklädda och det ena barnet ler mot det andra.
Artikel från Umeå universitet

Det är viktigt för barn att få ingå i genuina vänskapsrelationer i skolan. En förståelse för det är viktig för att kunna motverka mobbning, enligt ny avhandling.

Den tidigare läraren Mimmi Norgren Hansson har i en avhandling studerat relationer och omsorg mellan barn i skolan. Hon menar att det är viktigt se på skolan som just en relationell plats.

– Att synliggöra relationernas betydelse är en betydelsefull del i att förebygga mobbing och skapa ett positivt och stärkande skolklimat, säger Mimmi Norgren Hansson.

Det spelar roll vem som bryr sig

En viktig slutsats i forskningen är att elever menar att det spelar roll vem som visar omsorg och varför. Genom relationerna tolkas handlingar som genuina eller inte.

– Enkelt kan man säga att vänskapsrelationerna avgör hur eleverna förstår omsorgshandlingar. Om eleverna inte har en bra relation sedan tidigare är det svårare att visa att man bryr sig om varandra när någon till exempel blir ledsen.

Genuina vänskapsrelationer viktiga

Mimmi Norgren Hansson menar vidare att detta kan vara viktigt att tänka på när man arbetar med skolans värdegrundsuppdrag.

– Det är genuina vänskapsrelationer som är betydelsefulla för eleverna, inte handlingarna i sig. Det spelar i sin tur roll för hur man arbetar i skolan. Vad ska man göra för att alla barn ska få ingå i genuina vänskapsrelationer?

Omsorgen är en motkraft

I forskningen framkommer också att omsorg ofta uppstår i förhållande till sådant som är svårt i skolan. När eleverna är ledsna, arga eller har gjort sig illa visar andra omsorg genom att försöka förbättra deras situation.

– Det är intressant att det är just omsorg som motkraft till det negativa som framkommer i intervjuerna, man skulle kunna tänka sig omsorg som en förstärkande handling. Som att bekräfta någon annans framgång, men det kommer inte fram sådana exempel.

Att det förhåller sig så här är en viktig insikt för att kunna förbättra hur man i skolan arbetar med värdegrunden, menar Mimmi Norgren Hansson. Genom att hjälpa elever att bekräfta även positiva känsloupplevelser går det att främja ett bättre skolklimat.

Tävlingsfokus kan försvåra

Orsaken till att eleverna beskriver omsorg som en motkraft till jobbiga saker kan hänga ihop med skolans organisering.

– Det är inget jag skriver om i avhandlingen men om man tillåter sig spekulera kan man tänka sig att det prestations- och tävlingsfokus som finns i skolan kan begränsa elevernas förmåga att förstärka varandras framgångar, säger Mimmi Norgren Hansson.

Hon beskriver också i avhandlingen hur både krävande och givande det är att ingå i nära relationer med andra människor. Slutsatsen är att detta är något som man behöver ta hänsyn till när skolan ska förstås och organiseras.

Läs också: Barn reagerar annorlunda än vuxna när de blir rädda

Avhandling:

Berättelser om omsorg: omsorgsetikens kritiska potential i skolans värdeförmedlingsuppdrag, Umeå universitet.

Kontakt:

Mimmi Norgren Hansson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
mimmi.norgren@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera