Elever i en skola skriver på sina datorer.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett myller av skolor som är svåra att jämföra. Dessutom saknas stöd och vägledning. En avhandling vid Stockholms universitet lyfter fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja gymnasieskola.

Gymnasievalet utgår från att elever kan göra självständiga val. Men en ny avhandling visar att ett konkurrensutsatt utbildningssystem – med över 200 skolor att välja mellan i Stockholmsområdet – gör valet av gymnasieskola till en tuff utmaning för nyanlända ungdomar. Det skriver Stockholms universitet på sin webbplats.

Ungdomarna saknar stöd vid valet

I studien har 22 nyanlända elever intervjuats om sina erfarenheter av gymnasievalet. Det framkom att många inte fick tillräckligt stöd från sina skolor för att kunna göra ett välinformerat och medvetet val. Ofta kunde de inte heller få hjälp av sina föräldrar eller egna sociala nätverk.

Detta ledde till att gymnasieskolornas egen marknadsföring, som är svår att jämföra och ofta utformad för att gynna skolans egen rekrytering, ofta hade en betydande effekt vid de nyanlända gymnasielevernas val av utbildning.

Enligt forskaren Brendan Munhall, som skrivit avhandlingen, innebar detta en begränsning.

– I praktiken innebär det att en stor andel av gymnasieskolorna i Stockholm inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna vilket gjorde deras utbildningsmöjligheter jämförelsevis kraftigt försämrade, säger Brendan Munhall, doktorand vid Stockholms universitet.

Nyanlända behandlas som homogen grupp

Brendan Munhall menar att hans forskning är viktig av flera skäl. Nyanlända elevers saknar ofta inflytande och deras röster blir inte alltid hörda. Dessutom behandlas de ofta som en homogen grupp – trots olika utbildningsbakgrunder och skolbehov.

– Genom att uppmärksamma dessa elevers röster skapas förutsättningar för att deras behov ska kunna tillgodoses bättre. Resultaten i denna avhandling ger en möjlighet att ta itu med ojämlikheter för nyanlända elever och visar också att det marknadsanpassade skolvalssystemet i detta specifika fall kan skapa ojämlikhet snarare än att minska den.

Bättre vägledning behövs

Avhandlingens resultat pekar på att vägledningsstödet behöver förbättras och att nyanlända elevers behov bör lyftas inom utbildningssystemet.

– Min förhoppning är att denna avhandling kan informera lärare, beslutsfattare och allmänheten om de utmaningar som nyanlända elever står inför i gymnasievalet och även uppmuntra till politiska åtgärder som främjar ett rättvisare utbildningssystem och samhälle, säger Brendan Munhall.

Avhandling:

Begränsade horisonter. En studie om nyanlända elevers gymnasieval, Stockholms universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera