En modell av en underkäke och överkäke, stående på ett vitt bord.
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Är du 18 år eller äldre? Eller kanske yngre? För att uppskatta människors ålder har experter hittills tittat på hur visdomständerna ser ut och utifrån det gjort en bedömning. Men den metoden saknar vetenskapligt stöd, enligt en ny studie.

Medicinska åldersbedömningar görs när myndigheter inte kan fastställa en persons ålder. Det handlar främst om asylärenden. Rättsmedicinalverkets experter utför åldersbedömningar genom att undersöka människors knän och visdomständer.

I bedömningen tittar experterna på röntgenbilder av visdomständerna i nedre käken och granskar huruvida en tand är färdigutvecklad i roten eller inte.

En tand kan ha uppnått olika stadier som i sin tur kan kopplas till en viss ålder. Ett visst stadium motsvarar en helt färdigutvecklad rot på visdomstanden. Detta har använts som ett tecken på att en person är minst 18 år gammal.

Flera svårigheter i metoden

Nu har forskare, i en studie, gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar för att undersöka det vetenskapliga stödet för “visdomstand-metoden”. Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet, säger att forskarna har sett flera svårigheter i metoden.

– Det handlar om hur man tagit röntgenbilden, om rotspetsen är optimalt avbildad i röntgenbilden och att ha respekt och förståelse för att vi växer och utvecklas olika beroende på både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Frågetecken i forskningen

I de studier som forskarna har granskat finns också oklarheter, fortsätter Gunilla Klingberg. Det handlar exempelvis om urvalet av personer i studierna, deras åldersfördelning och huruvida den som granskat bilderna har vetat något om personens identitet, ålder och kön.

– Ofta baseras studierna på befintligt journalmaterial och i publikationerna har man inte beskrivit varför personerna har röntgats eller om man gjort en identitetskontroll, det vill säga dokumenterat att man vet vem man röntgar. Allt detta påverkar tillförlitligheten, säger Gunilla Klingberg.

Vetenskapligt stöd saknas

Genomgången baseras på en litteratursökning där forskarna granskade 2101 vetenskapliga publikationer. Granskningen gjordes enligt en mall för att säkerställa att alla publikationer bedömdes av två personer. Det fanns även tydliga kriterier för bedömningar av studiedesign och kvalitetsaspekter.

Genom kvalitetsgranskningen identifierades slutligen 15 artiklar som bedömdes ha tillräcklig kvalitet för att kunna analyseras vidare. Studierna var dock för olika för att tillsammans kunna bygga upp ett vetenskapligt stöd, säger Gunilla Klingberg.

– Studiens resultat blir därför att det i dagsläget inte finns ett vetenskapligt stöd för att bedöma om en person är över eller under 18 år baserat på om visdomstandens rot är helt färdigutvecklad.

Mer och bättre forskning krävs

Att bedöma ålder hos en person där den korrekta åldern inte är känd är mycket svårt. Fler och bättre studier behövs, säger Gunilla Klingberg.

– Det är också önskvärt att kombinera bedömning av både visdomständer och knän, eventuellt fler aspekter på tillväxt hos samma personer i sådana studier.

Vetenskaplig artikel:

How old are you? A systematic review investigating the relationship between age and mandibular third molar maturity, PloS One.

Kontakt:

Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård
gunilla.klingberg@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera