1. 30 mars 2022

  Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden

  Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn. Och det är både manliga och kvinnliga rekryterare som diskriminerar dem, fast i olika yrkesgrupper.

 2. 25 mars 2022

  Så kan hälsan förbättras i utsatta områden

  Socialt stöd och delaktighet är avgörande faktorer för att förbättra hälsan hos befolkningen i socialt utsatta områden. Det visar en ny avhandling som utvärderat aktiviteter inom ett hälsofrämjande forskningsprogram i Malmöstadsdelen Lindängen.

 3. Liten flicka med vinterjacka och mössa håller en filt i famnen
  14 mars 2022

  Barn på flykt behöver en trygg vardag

  För barnen som flyr kriget i Ukraina är det viktigt att snabbt få en fungerande och trygg vardag i det nya hemlandet. Det påverkar hur de hanterar den svåra situation de hamnat i, menar Henry Ascher professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

 4. 1 februari 2022

  Vissa delar av språket sprider sig bara med migration

  Språkliga genus, som ”en” eller ”ett”, är stabila och uråldriga. Forskare vid Lunds universitet visar nu att dessa delar av grammatiken har spridit sig när folk migrerat – inte genom kortare handelskontakter.

 5. 11 november 2021

  Lägre valdeltagande bland invandrare som är religiösa

  Invandrare i Sverige som är aktiva i en religiös organisation deltar i lägre utsträckning i det politiska livet än de som inte är religiöst aktiva. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

 6. 14 september 2021

  Så kan integrationen för ensamkommande tjejer förbättras

  Ensamkommande kvinnor och flickor behöver få tydlig information om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige. Många kvinnor riskerar annars att avstå från möjligheter och lagstadgade rättigheter.

 7. 7 oktober 2019

  Otydlighet drabbar barn i migrationsprocess

  I många migrationsärenden som rör barn görs en avvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger idag dålig vägledning om hur bedömningen bör göras, vilket drabbar barnen.

 8. 24 september 2019

  Varje stats ansvar att ge sjöräddade flyktingar säkerhet efter landsättning

  Det finns omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd, visar juridisk forskning från Stockholms universitet. Av folkrätten följer att flyktingar och migranter som räddas till sjöss inte får återsändas till platser där de riskerar...

 9. 8 maj 2017

  Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta

  Den åttonde april firade miljontals romer spridda över hela världen sin gemensamma nationaldag. Men i Sverige skedde firandet i skuggan av debatten om ett förbud mot tiggande rumänska romer. Ett förbud som enligt en norsk rapport kan få katastrofala konsekvenser för både tiggarna och...

 10. 25 januari 2017

  Ensamkommande från Afghanistan klarar sig bäst

  De ensamkommande barnen från Afghanistan får snabbare arbete än ensamkommande barn från andra länder. Det är en av slutsatserna i en omfattande studie av hur det går för de barn som kommer som ensamma flyktingar till Sverige.

 11. 25 januari 2017

  Ständig skräck och stress – så lever papperslösa barn i Sverige

  Papperslösa barn som lever gömda lär sig att spela normala fast de hela tiden är rädda att bli upptäckta och utvisade. De vänjer sig vid att vara på sin vakt och att fatta sekundsnabba beslut för att klara oväntade situationer. Det är en långvarig stress som riskerar att ge barnen...

 12. 7 november 2016

  Hur blir du en framgångsrik tiggare?

  Cecilia Parsbergs första möte med en tiggande människa blev startskottet för hennes doktorandprojekt i fri konst. Under fem år har hon undersökt den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Undersökningen utspelar sig i första hand i gaturummet och i medierna.

 13. 23 februari 2016

  Fler utrikesfödda kan kräva nya grepp i jämställdhetsarbetet

  Ibland hörs oroliga röster om att jämställdheten i Sverige hotas när andelen utrikesfödda ökar. Professor Joakim Palme, ordförande för Delegationen för migrationsstudier, ser ingen sådan risk. Det gör däremot Mehrdad Darvishpour, docent vid Mälardalens högskola, som vill ha...

 14. placeholder bild.
  19 november 2015

  Kunskapen om muslimer är otillräcklig

  Den senaste tidens terrordåd i Europa kan leda till en ökad skepsis mot muslimer i allmänhet. Risken är också påtaglig att de motsättningar som uppstått i flyktingmigrationens spår kommer att förvärras.

 15. 14 april 2015

  Tiggeri genom tiderna – ett socialt dilemma

  Tiggarna har gått under många namn: allmosemän, haradspjäcker och stavkarlar. I källorna beskrivs de som ett självklart inslag i samhället men att de nämns är ett tecken på att på att det behövs ett system för att hantera dem. Då som nu är tiggeriet ett socialt dilemma, berättar...

 16. placeholder bild.
  14 april 2015

  Historiska paralleller till hur romer behandlas idag

  Invandringsförbud, "tattarinventering" och tvångssterilisering. Förtrycket mot romerna har pågått under århundranden här i Sverige. Idag är den lagstadgade diskrimineringen mot romer avskaffad, men långt ifrån eliminerad i samhället. Flera nutida händelser visar att också det politiska...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera