Artikel från Stockholms universitet

Invandrare i Sverige som är aktiva i en religiös organisation deltar i lägre utsträckning i det politiska livet än de som inte är religiöst aktiva. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

– Generellt är deltagandet i politiken bland invandrare lägre än bland infödda svenskar, något som i stort kan förklaras utifrån socioekonomiska skillnader i inkomst, utbildningsnivå och högre arbetslöshet, säger Weiqian Xia, doktor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Tvärtom mot andra länder

Studier från bland annat USA och Storbritannien har tvärtom funnit samband mellan engagemang i religiösa organisationer och politiskt deltagande. Det kan, enligt dessa studier, bero på att civilsamhällets organisationer, där religiösa organisationer ingår, fostrar människor till demokratiska samhällsmedborgare samt bidrar med resurser och nätverk.

– Tidigare studier från andra länder menar att religiöst engagemang kan öka det politiska deltagandet, men min avhandling visar att det förhåller sig tvärtom i Sverige, säger Weiqian Xia.

Invandrare som var aktiva i religiösa organisationer i Sverige var mindre politiskt aktiva än de som inte var religiöst aktiva – både när det gäller att rösta i val och att delta i politiska möten eller demonstrationer.

Högre valdeltagande i Sverige

Samtidigt är deltagandet i politiken bland invandrade i Sverige redan högre än i många andra länder, särskilt när det kommer till valdeltagande, vilket kan vara anledningen till att studien inte funnit ett samband mellan religiös organisering och ökat politiskt deltagande.

Studien visar också att religiösa invandrare som blivit utsatta för diskriminering på grund av religion, exempelvis mobbing eller trakasserier, var mindre benägna att rösta än de som inte upplevt detta. Det var särskilt tydligt för muslimer i Sverige; valdeltagandet i valet 2010 var 15,1 procentenheter lägre bland muslimer som upplevt diskriminering jämfört med muslimer som inte hade erfarenhet av det. När forskaren tog hänsyn till andra faktorer, exempelvis socioekonomiska, blev skillnaden ännu större, valdeltagandet var 20,6 procentenheter lägre i denna grupp.

– Det var förväntat eftersom diskriminering och trakasserier ofta försvagar individers självförtroende och välmående, vilket kan hindra en från att delta politiskt. Särskilt för muslimer som generellt är en utsatt grupp i samhället, säger Weiqian Xia.

Avhandling:

The Political Sociology of Religion: The Impact of Religion on Political Attitudes and Behaviors in Secularizing European Societies.

Delstudie:

The role of religious engagement in mobilizing immigrant political participation in Sweden.

Kontakt:

Weiqian Xia, forskare vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, weiqian.xia@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera