1. 20 februari 2023

  Riskfyllt liv i det svenska skuggsamhället

  Skrupellösa chefer anlitar papperslösa migranter 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Villkoren är usla, inte sällan livsfarliga. Den svarta jobbsektorn växer i Sverige och det är viktigt att förstå varför, menar forskaren Shrezod Eraliev.

 2. 17 februari 2023

  Brist på samtal hinder för nybörjare i svenska

  Svenska språket nämns ofta som en språngbräda till integration och inkludering, men en avhandling visar att nyanlända ungdomar möts av flera hinder. Inte minst har språknybörjarna svårt att hitta meningsfulla sammanhang och någon att prata svenska med.

 3. Byggarbetare balanserar på träreglar på bygge, himmel i bakgrunden
  29 november 2022

  De är fattiga i Sverige trots att de jobbar

  De som arbetar och trots det lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. Men numera är det utrikesfödda män som dominerar, enligt en studie från Göteborgs universitet.

 4. 6 oktober 2022

  Längre väg till jobb för flyktingar i Malmö – än i Stockholm och Göteborg

  Att få sitt första jobb i Sverige tar betydligt längre tid för den som bosätter sig i Malmö-Lund än i Stockholm och Göteborg, visar forskning från IFAU. Varför skillnaden är så stor, förbryllar forskarna.

 5. Ett hyreshus sett utifrån, sommarmiljö
  20 september 2022

  Här skriver du under på att hänga med grannarna – “lyckat”, enligt forskare

  Ett boende i Helsingborg är ett mycket lyckat exempel på social innovation, enligt forskning. Och det får stor internationell uppmärksamhet.

 6. Ett gult löv utanpå en regnig fönsterruta
  19 september 2022

  Därför mår flyktingar dåligt – inte bara krigstrauman

  Det är lätt att tro att det är trauman från krig, konflikt och flykt som ger psykisk ohälsa hos asylsökande i Sverige. Men livet i Sverige bidrar också till att flyktingar mår dåligt, visar ny studie.

 7. Nedgångna trähus på en gata med ett ensamt punkthus i bakgrunden samt lyftkranar.
  14 september 2022

  Detroits återkomst skapar motsättningar

  I början av förra seklet var Detroit en blomstrade industristad – nu är den USA:s fattigaste. När vita högutbildade unga lockas till staden skapar det stark ekonomisk utveckling, men också motsättningar.

 8. 5 augusti 2022

  Hedersförtryck stärks av slutenhet

  Slutenhet är avgörande för att hedersnormer ska uppstå. Ett välfärdssamhälle som inkluderar alla kan däremot skydda människor från våld inom familjen och försvaga starka släktskapsband.

 9. 14 juni 2022

  Tolkars kunskaper kan utnyttjas bättre

  Tolkar sitter på viktig kunskap om hur missförstånd och kulturkrockar kan undvikas i mötet mellan människor som inte delar språk. I ett forskningsprojekt fick tolkar föreläsa om sina erfarenheter för migranter och personal inom kommuner och regioner.

 10. 8 juni 2022

  Sociala mötesplatser viktigt för lyckad integration

  Sverige är det land med bäst förutsättningar för att ta emot flyktingar och göra viktiga bestämmelser på plats, visar en rapport. Men för en lyckad integration spelar mötesplatser mellan människor och civilsamhällets insatser en avgörande roll.

 11. 6 juni 2022

  Äntligen fri? Hbtq-flyktingar bär på många lager av utsatthet

  Hbtq-flyktingar tvingas lämna sina hemländer på grund av vilka de är och vem de älskar. Många kommer från länder där homosexualitet är kriminaliserat. Ett nytt forskningsprojekt undersöker gruppens behov av psykosocialt stöd och hur vården i Sverige kan möta dessa.

 12. 25 maj 2022

  Åtgärder krävs för unga migranters sexuella hälsa

  Unga migranter är en grupp som har svårt att utnyttja sina rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. För att komma till rätta med det behövs en rad åtgärder. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

 13. 17 maj 2022

  Vad har betydelse för en lyckad integration i skolan?

  Vad är viktigt när nyanlända elever ska integreras i det svenska utbildningssystemet och vad innebär egentligen en lyckad integration? Ali Osman, docent i pedagogik, förklarar vad som både kan hjälpa och försvåra integration.

 14. 6 maj 2022

  Maktlöshet i mötet mellan flyktingar och myndigheter

  Flyktingars första möte med svenska myndigheter präglades av långa beslutsprocesser, kommunikationssvårigheter och otydliga förväntningar. Forskare har identifierat viktiga insatser för att förbättra mottagandet.

 15. 4 maj 2022

  Landsbygdsskolor blev stabil punkt för flyktingar

  Ett stort engagemang. Men också ett stort tomrum när de nya eleverna försvann lika plötsligt som de kom. Så kan en del av landsbygdsskolors erfarenheter från flyktingvågen 2015 sammanfattas enligt en studie från Göteborgs universitet. 

 16. 27 april 2022

  Mammans ursprung påverkar barnets födelsevikt

  Det är stora skillnader i födelsevikt mellan de med svensk bakgrund och de med rötter från icke-västliga länder och skillnaderna ökar kraftigt för den tredje generationen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera