Två kvinnliga studenter framför dator
Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Internationella studenter kan lätt hamna utanför gemenskapen. Men om studenter som inte känner varandra paras ihop kan trivsel och samarbeten bli bättre. Det visar en studie från Chalmers.

Universitetsvärlden är internationell, men brottas också med svårigheter att integrera studenter från olika länder.

Nu pekar ny forskning från Chalmers på en metod som både minskar de akademiska och sociala klyftorna och dessutom ökar trivseln. Framgångsreceptet är att samarbeta i par – som läraren utser.

Allt fler internationella studenter

Det finns gott om forskning som pekar på att integration är en avgörande faktor för ett framgångsrikt studentliv för både individen och lärosätet.

Studenter som känner sig delaktiga och upplever samhörighet med sina studiekamrater kan få högre betyg och är mer benägna att fortsätta studera. Men att nå dit är en utmaning – i synnerhet när det gäller de internationella studenterna. Så i takt med att lärosäten, inte minst de svenska, internationaliseras blir frågan allt mer brännande.

–  Om studenter får välja fritt, tenderar de att samarbeta med människor från samma etniska grupp som de själva tillhör. Interaktionen mellan studenterna blir därför liten, och minskar känslan av delaktighet och samhörighet med andra, säger Becky Bergman, universitetslektor vid Chalmers.

Studenterna fick hantera utmaningar

Men vad händer om studenterna inte får bestämma själva, utan att läraren i stället ger förutsättningar för vilka som ska samarbeta? Jo, då ser man mycket positiva effekter, visar studien.

– Det blev väldigt tydligt att akademiska och sociala klyftor överbryggades när läraren bestämde paren, bland annat för att studenterna tvingades att hantera utmaningar tillsammans på ett helt annat sätt än när de själva väljer partner eller jobbar i större grupper.

Samarbete minskade stress

Studien genomfördes under coronapandemin då undervisningen skedde på distans.

Det innebar en utmaning för studenterna. Arbetsbördan och det digitala arbetssättet var tufft för många. Trots detta upplevde studenterna att pararbetet minskade stressen och att de delade rättvist på uppgifterna. Arbetssättet gav också upphov till nya personliga kontakter och i vissa fall rena vänskapsband.

– Det är ett mycket intressant resultat. Jag har svårt att se att de här positiva effekterna skulle uppstå utan styrning från läraren, i synnerhet eftersom kursen genomfördes online. Paren bildades direkt i början av kursen, innan några informella grupper hunnit bildats. Det tror jag var viktigt, säger Becky Bergman.

Kommunikation flöt på

Till skillnad från tidigare forskning som visar att kommunikationen i interkulturella konstellationer är ett hinder, visar resultatet från studien att det var helt tvärtom. En av de faktorer som studenterna värderade högst var just bra kommunikation.

– En förklaring kan ju vara att tidigare forskning gjorts i engelsktalande länder, medan i vår studie hade nästan ingen engelska som modersmål. Det gör att alla var vana vid att tala och förstå ett ”andra språk”.

Styrning och struktur behövs för att lyckas

Internationalisering och interkulturell kompetens betonas ofta som viktiga för svenska lärosäten. Med tanke på resultaten från den nya studien, ser Becky Bergman styrning och struktur som framgångsfaktorer för att nå dit.

–  Ja, vi vet att integration inte sker av sig själv och vi kan inte lägga ansvaret på enskilda studenter. Vi behöver styrning och agera strukturerat på alla nivåer för att alla studenter ska uppleva delaktighet och samhörighet och verkligen kunna nå sin fulla potential, säger Becky Bergman.

Så gjordes studien

Studien ägde rum på en ingenjörsutbildning på Chalmers.

De 64 studenterna i studien representerade 14 nationaliteter. Under åtta veckor fick de föra veckovis dagbok på tre teman: akademiskt, parjobbet i sig och hur de tyckte det fungerade socialt.

Därefter genomfördes intervjuer med åtta frivilliga studenter för fördjupning. Få hade engelska som modersmål.

Studie:

Integrating Home and International Students in HE: Academic and Social Effects of Pair Work PBL Assignments Online, Journal of Studies in International Education.

Kontakt:

Becky Bergman, universitetslektor, institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers tekniska högskola, rebecca.bergman@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera