Skogslandskap med vy över sjö.
Skogslandskap vid sjön Malgomaj i Vilhelmina. Bild: Mikael Strömberg
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har tagit fram en AI-baserad metod för att kartlägga skogsmark i Sverige. Målet är att bevara värdefull natur och underlätta hållbart skogsbruk.

Ett forskarlag har använt artificiell intelligens för att bättre analysera skogsområden med höga naturvärden i Sverige.

Resultatet är en interaktiv detaljerad kartläggning med upplösning på en hektar, där ytan kan värderas på en skala mellan 0 till hundra.

I arbetet har forskare från Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Norges Inlandsuniversitet och Polska vetenskapsakademin deltagit.

Lång insamling av data

Totalt omfattar kartan 22 miljoner hektarytor där minst 50 procent skog finns. Modellen har tagits fram med hjälp av maskininlärning och baseras på öppna datakällor på bestånds- och landskapsnivå.

– Sverige har en lång historia av att samla olika data om skogslandskap. Många av dessa data är fritt tillgängliga. Samtidigt är stora datamängder lättare att modellera idag tack vare framsteg som gjorts inom programmering, beräkningskapacitet och maskininlärning, säger Bengt Gunnar Jonsson som är forskare vid Mittuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Viktigt för landskapsplanering

Forskarna lyfter fram att den här typen av planeringsverktyg är mycket viktigt för arbetet med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och ett hållbart skogsbruk.

– Kartläggningen ger viktig information om skogar som har bevarandevärde, skogar som kan vara aktuella för restaurering och skogar som är lämplig för hållbart skogsbruk, säger forskaren Johan Svensson vid SLU och fortsätter:

– Detta kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för hållbar landskapsplanering i Sverige där ett fortsatt skogsbruk måste balanseras bättre med andra intressen och anspråk.

Modell för många aktörer

Modellen har diskuterats med representanter för skogsbolag, länsstyrelser, Skogsstyrelsen och miljöorganisationer.

– Det behövs mer och bättre kunskap om skogens och skogslandskapen. Vi vill att kartläggningen och modellen ska kunna användas av många och dessa möten har hjälpt oss att hitta styrkor och begränsningar, samt att identifiera nya utvecklingsmöjligheter och tillämpningar, säger forskaren Grzegorz Mikusiński vid SLU.

Modellen är generell och kan därför även användas i andra länder, om träningsdata finns.

Vetenskaplig studie:

The conservation value of forests can be predicted at the scale of 1 hectare, Communications Earth & Environment

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera