Person i rödsvart jacka i skog med frostig mossa.
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har undersökt hur privata skogsägare, via olika skötselmetoder, påverkar miljövärden i skogen. Slutsatsen är att skogsägare gör många, men osedda, miljöinsatser. Och att de upplever hinder.

I södra Sverige står privata enskilda skogsägare för ägandet av ca 80 procent av skogsmarken. I en studie intervjuade forskare vid Linnéuniversitetet 23 skogsägare, med fokus på skogens miljövärden och skogsägarnas betydelse för att utveckla dessa på privatägd mark i södra Sverige.

Skogen spelar många roller

Forskarna fann att skogen har många funktioner för ägarna. De viktigaste funktionerna för skogsägarna är sociala och känslomässiga, till exempel skogens betydelse för sådant som bärplockning, jakt, friluftsliv, livsstil, identitet och familjeband.

I intervjuerna framkom att skogsägare också har en mängd önskemål om vad de skulle vilja göra i sitt skogsbruk. De kan exempelvis vilja producera skogar med mer variation i trädåldrar och trädslag, skapa blandbestånd, lövskogar och öppna livsmiljöer.

– Skogsägarna talade om att de i praktiken genomför många konventionella produktionsfrämjande skogsskötselåtgärder, men faktiskt ännu fler åtgärder för miljömässiga, sociala, kulturella och emotionella syften som, avsiktligt eller oavsiktligt, gynnar miljövärdena i skogen, säger Rikard Jakobsson, lektor i skogsskötsel på institutionen för skog och träteknik.

Skogsägare upplever hinder

Studien visar vidare att skogsägare upplever hinder på flera plan. Det kan röra sig om enkla saker som att skogsägaren inte får tag i plantor av alla trädslag. Incitament som ekonomisk ersättning för vissa åtgärder, politik som uppmuntrar skogsägares egna initiativ, resurser till exempel i form av plantmaterial av tall och lövträdslag, samt relevanta skogsskötselråd skulle, enligt studien, kunna minska skogsägarnas upplevda hinder och främja utvecklingen av miljövärden.

– Genom att utforma policyprocesser där skogsägarnas egna idéer om skogsskötsel inkluderas kan vi skapa en gynnsam miljö för samarbete och hållbar förvaltning av skogens resurser, säger Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel på institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Vetenskaplig artikel:

The potential to develop environmental values on privately owned forest land in southern Sweden, Scandinavian Journal of Forest Research.

Kontakt:

Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel vid institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
erika.olofsson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera