1. Närbild på en älg i skogsbryn
  27 april 2023

  Vandringar, kalvar och björnattacker kantade älgarnas år

  Livet i Junseles skogar rymmer både matjakt, vandringar, död och nykomlingar. Forskare har följt en grupp älgar för att studera deras liv och beteenden under ett år.

 2. Skog med brandrök ovanför trädtopparna.
  20 april 2023

  Drönare kan få lättare att upptäcka skogsbränder

  Är det dimma? Eller rök från en begynnande skogsbrand? Det är inte alltid lätt att avgöra från ovan. Men en ny algoritm för bildanalys kan förenkla saken.

 3. Två händer håller i röd motorsåg i skogen, någon sågar av kvistar från ett liggande träd.
  4 april 2023

  Så kan skogsbruk utan kalhyggen påverka skogens arter

  Att avverka skog via så kallade hyggesfria metoder, som blädning, kan vara bra för skogens arter. Arter verkar bevaras i större utsträckning än vid kalhyggen. Men många frågetecken finns kvar.

 4. 10 mars 2023

  Lasermodell kan förbättra planering av skogarna

  Laserskanning kan ge en bättre bild av svenska skogars egenskaper, men kunskapen har inte utnyttjats. Det vill forskare ändra på. I en avhandling har ett nytt planeringsverktyg tagits fram för mer detaljerad skogsskötsel.

 5. 2 mars 2023

  Främmande tallar inte poppis bland myror

  Färre myrarter, färre stackar och mindre spring på trädstammarna i jakt på mat. Så ser det ut i skogar där importerad contorta-tall planterats. Myrorna föredrar de svenska tallarna, visar en studie.

 6. Gren med eklöv
  14 februari 2023

  Gödsling ger inte alltid fler och större ekar

  Gödsling leder inte till ökad produktion av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark. Näringsämnen finns kvar i marken och räcker för att mätta en ny generation träd.

 7. Brand i en skog
  9 februari 2023

  Färre bränder hot mot biologisk mångfald

  Många arter är beroende av skogsbränder, slåtter och betande djur i markerna. Men de här naturliga störningarna har minskat kraftigt. Därför behövs åtgärder både i skyddade områden och omgivande landskap, enligt en studie från...

 8. 17 januari 2023

  60 år av förändringar – vinnare och förlorare i den svenska naturen

  Majvivor, guckosko och smörbollar har blivit färre medan växter som gillar värme lyckats sprida sig. Det visar en studie som tittat på hur över tusen växtarter klarat kombinationen av igenvuxna marker och ökande medeltemperaturer i Sverige.

 9. En gren på ett barrträd i motljus, skog och vatten bakom
  8 december 2022

  Mer blandad skog ger färre granbarkborrar

  En mer blandad skog kan ge mindre problem med granbarkborre, enligt en ny avhandling. – Vi måste öka mångfalden av trädtyper för att stå emot skador på våra skogar, säger Matilda Lindmark, doktor i biologi vid Mittuniversitetet.

 10. Kalhygge på kuperad mark, skog på sidorna, sommar.
  5 december 2022

  Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

  Ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio år efter en avverkning, enligt en studie från SLU. – Vi kan inte se spår av det som har kallats koldioxidbomb efter en avverkning, säger forskaren Matthias Peichl.

 11. vy uppifrån av skogslandskap och jordbruksmark
  23 november 2022

  Skogsbruk utan kalhyggen – därför tvekar skogsägarna

  Det finns alternativ till kalhyggen när man avverkar skog, men många vågar sig inte på dem. Här är skälen till att skogsaktörer tvekar, enligt forskning från Lunds universitet.

 12. 15 november 2022

  Genen bakom grankottar har hittats

  Granar har ingen brådska att bilda kottar och skogsägare får vänta länge på att nya plantor ska växa upp. Nu har forskare kartlagt genen som styr kottsättningen. Det kan leda till att odling av nya klimatanpassade granplantor kan gå snabbare.

 13. skogsstig, sommartid, olika trädarter
  15 november 2022

  Stressade träd ändrar doft

  En förändrad doft från träden i skogen kan vara ett tecken på att träden är stressade av klimatförändringar, enligt forskning från Lunds universitet. 

 14. Mossa och bit av en trädstam, ljus och oskärpa bakom
  9 november 2022

  Svenska gamla skogar försvinner – kan vara minne blott om 50 år

  Med nuvarande skövlingstakt kommer Sveriges sista naturliga och oskyddade skogar att vara borta om 50 år, enligt en svensk studie. – Det går galet fort, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

 15. 1 november 2022

  Så kan björkarna i skogen trivas och bli fler

  Björkar slår gärna rot på öppna ytor efter avverkningar eller bränder, men det finns även annat som kan få dem att trivas. En avhandling lyfter nu fram hur mängden björk kan öka i de svenska skogarna.

 16. Bild av ett kärr med grön yta på vattnet, träd i bakgrunden
  29 september 2022

  Kolsänkorna inte klimaträddarna vi hoppats på

  Naturliga kolsänkor som hav och skogar är mer sårbara än många trott. Kolsänkorna kan till och med börja släppa ut koldioxid.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera