Kvinnor med insamlad ved på en skogsväg i Afrik.a
27 november 2023

Lokalt inflytande kan gynna tropiska skogar

Vilka lösningar behövs för att både förbättra kolinlagring, biologisk mångfald och människors försörjning i världens tropiska skogar? Ett...

Forskare håller en 10-15 centimeter lång mörkgrå smörbult med kraftigt huvud och tjocka läppar.
7 november 2023

Svartmunnad smörbult – en nykomling som påverkar Östersjöns fiskar

Den invasiva svartmunnade smörbulten har gjort sig hemmastadd i många kustområden. Här tar den för sig av andra fiskar – men kan även själv...

3 november 2023

Så har sjuka almar påverkat skogen

Många almar och askar i Skåne har dött efter att ha drabbats av sjukdom. Hur har skogarna påverkats av att dessa arter nästan helt försvunnit?...

1 november 2023

Så kan maten räddas när åkrar blir bostadsområden

Kommunerna tar inte tillräckligt mycket hänsyn till framtida livsmedelsförsörjning när bostäder byggs på åkermark. Forskare bakom en studie...

23 oktober 2023

Stor artrikedom gynnar lagring av kol

Savanner och andra gräsmarker är viktiga för att binda kol i marken. Men lagringen riskerar att minska i takt med förlusten av biologisk...

Myr med vatten
20 oktober 2023

Så har våtmarker utvecklats – från istid till nu

Genom tusentals år har våtmarker längs Norrlands kust blivit viktiga miljöer för att lagra kol. Men hur har myrarnas värld vuxit fram? En...

Sjö med grönska på två sidor, stenar i vattnet. Sommartid.
16 oktober 2023

Årstiden styr vilka kemikalier som hittas i vattendrag

Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöföroreningar i vattendrag och sjöar. UV-filter från solkrämer hittas främst under...

En torsk simmar mot mörk bakgrund.
11 oktober 2023

Därför måste stora och äldre fiskhonor få leva

Stora och äldre fiskhonor har en avgörande betydelse för återhämtningen hos kommersiellt fiskade fiskbestånd. Nu presenterar forskare ett nytt...

Gris vilar i en stia
28 september 2023

Så kan grisar skyddas mot multiresistenta bakterier

En viss typ av multiresistent bakterie är vanlig i grisbesättningar i flera länder. För att skydda svenska grisar från smitta behövs...

20 september 2023

Trädgårdsägare viktiga i kampen mot invasiva växter

Främmande växter finns i många rabatter, men innebär ett hot mot biologisk mångfald. För att hindra deras framfart är det viktigt att...

8 september 2023

Bakslag för vattendrag i EU – återhämtning bromsar in

Insatser för att förbättra miljöerna i europeiska vattendrag gav effekt. Men den positiva utvecklingen har avstannat, visar en internationell...

5 september 2023

Svenska skogar myllrar av osynliga svampar

Ser du svamp lite överallt i skogen? De är bara toppen av en värld av svampar som växer i marken, visar en dna-kartläggning.

31 augusti 2023

Älgen ryggar inte för att äta bajs

Forskare har för första gången sett en älg äta avföring. Det är dock oklart om den ovanliga dieten var ett misstag – eller om det rör sig...

24 augusti 2023

Djupare gödsel kan gynna både klimat och skörd

Gödsel djupare ner i marken kan vara ett sätt att minska skadliga utsläpp från jordbruket. Det tycks också öka skördarna och göra grödorna...

21 augusti 2023

Kraftig ökning av kol i grundvattnet

Under de senaste fyra decennierna har halten oorganiskt kol i grundvattnet ökat med nästan 30 procent. Det innebär ännu en pusselbit för...

17 augusti 2023

Nordliga vattendrag släpper ut oväntat mycket metan

Forskare har sett överraskande höga utsläppsnivåer av växthusgasen metan från floder och bäckar i norr – trots låga temperaturer. En...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera